Üdvözöljük az ezred honlapján!
image4811

Magyar Honvédség

7. légvédelmi rakétaezred

Keszthely

1950. április 15-én alakult meg 86. légvédelmi tüzérezred (MN 9351) néven Miskolcon. Két osztályból és osztályonként egy-egy ütegből állt. Fegyverzetét 37 mm-es és 85 mm-es légvédelmi ágyúk képezték. 1950. végén egyik része Abonyban maradt (továbbra is MN 9351), a másik pedig Bánhidára települt át. Első csapatzászlaját 1951. április 8-án kapta a Tatabányai Szénbányászati Tröszt dolgozóitól. 1951. október 20-án Székesfehérvárra, majd 1956. augusztus 31-én Börgöndre települt. 1957. márciusában. 7. önálló vegyes légvédelmi tüzérezred néven a Tüzérparancsnokság alárendeltségébe került, 1959. augusztus végén pedig Veszprémbe települt.
1961. augusztus 20-án megnevezése 7. önálló kivonuló légvédelmi tüzérezredre változott és új helyőrségbe diszlokált Keszthelyre. Fegyverzetét Sz-60 típusú (57 mm-es) légvédelmi ágyúk és 14.5 mm-es légvédelmi géppuskák képezték. Szeptemberben a Csapatlégvédelmi Főnökség alárendeltségéből az 5. hadsereg alárendeltségébe került.     1975-ben kishatótávolságú légvédelmi rakétarendszerrel (KUB) három légvédelmi rakétaüteges szervezetű ezreddé szervezték át, első légvédelmi rakéta éleslövészetét 1976-ban kiváló értékeléssel hajtotta végre a Szovjetunió állami lőterén. 1978-ban a három légvédelmi rakétaüteges szervezést az ötüteges váltotta fel és második légvédelmi rakéta éleslövészetét is kiváló értékeléssel teljesítette.

1975-ben kishatótávolságú légvédelmi rakétarendszerrel (KUB) három légvédelmi rakétaüteges szervezetű ezreddé szervezték át, első légvédelmi rakéta éleslövészetét 1976-ban kiváló értékeléssel hajtotta végre a Szovjetunió állami lőterén. 1978-ban a három légvédelmi rakétaüteges szervezést az ötüteges váltotta fel és második légvédelmi rakéta éleslövészetét is kiváló értékeléssel teljesítette.


1981-ben ismét átszervezték és átfegyverezték. Közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert (KRUG) kapott és osztályszervezetű lett. Légvédelmi rakéta éleslövészeteit 1983-ban kiváló, 1988-ban megfelelő értékeléssel hajtotta végre.
1990. augusztus 1-től a 7. önálló légvédelmi rakétaezred, majd pedig 1991. október 1-től a 7. légvédelmi rakétaezred nevet viselte. 1991. március 15-én Keszthely Város Önkormányzatától csapatzászlót kapott. 1991. december 9-i hatállyal a Légvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe került. 1997. augusztus 31-i hatállyal felszámolták.
Az ezred parancsnokai (a kinevezéskor viselt rendfokozattal): 1950.    Piry Endre őrnagy
1950.    Vajda Kálmán főhadnagy
1951.    Tóth Sándor őrnagy
1954.    Nagy Ferenc százados
1955.    Sárközi Sándor alezredes
1959.    Sztankó Sándor őrnagy
1959.    Szeles Péter alezredes
1962.    Nagy Ferenc alezredes
1964.    Tapodi Mihály őrnagy
1974.    Illés László alezredes
1987.    Fehérvári Tamás mk. alezredes
1990.    Sipőcz János alezredes