Üdvözöljük az ezred honlapján!

1989-ben és az utána következő években mélyreható változások történtek az ország életében (a Köztársaság kikiáltása, többpártrendszer, a NATO csatlakozási szándék megfogalmazása), és ebből adódóan a haderőben (1990. március 15-étől Magyar Honvédség) is. 1991-ben befejeződött a szovjet csapatok kivonása és megszűnt a Varsói Szerződés. A védelemre elegendő erő elve a gazdasági lehetőségeknek megfelelő, kisebb, korszerűbb, ütőképes haderőt igényelt. Emellett a haderő-átalakítás egészét az egyre erősödő NATO orientáció is befolyásolta.

A légvédelemnél a szervezési hullám elsőként a 105. honi légvédelmi rakétaezredet érte el, amelyet 1990. június 30-áig a 104/2. honi légvédelmi rakétaosztállyal (Szabadszállás) együtt felszámoltak. Ezzel a borsodi tűzrendszer megszűnt. 1991. július 30-ával megszűnt a 104. honi légvédelmi rakétaezred (két osztályát és az osztálycsoportot a 11. honi légvédelmi rakétadandár alárendeltségébe helyezték). Felszámolták az LKK-t és a CSLKK-t is.

Az 1991. májusában levezetett parancsnoki és törzs hadijáték tapasztalatai alapján 1991-ben az 1. honi légvédelmi hadtest jogutódjaként megalakult a Légvédelmi Parancsnokság, amelynek alárendeltségébe kerültek a csapatlégvédelmi ezredek (7., 14., 18. és 15.), valamint az (akkor már) légvédelmi rakétatechnikai bázis (LÉRTB) is. A 18. légvédelmi rakétaezred 1992. július 31-ei felszámolásával a 14. és 15. légvédelmi rakétaezredeket ötütegesre bővítették, viszont később megszűnt a LÉRTB (1995. január).

A szárazföldi csapatok kötelékébe tartozó légvédelmi alegységek átszervezése azok átszervezésével párhuzamosan történt. Ennek keretében 1990-ben kivonták a SILKA, majd 1996-ban a SZTRELA–1 és SZTRELA–10 légvédelmi rakétakomplexumokat. Megszűnt a 8.,  9. és 102. légvédelmi tüzérezred (1990-ben), majd később a 6. és 87. légvédelmi tüzérezred (1997-ben). Az 5. önálló légvédelmi tüzérezredet először háromosztályos dandárrá, majd kiképző ezreddé szervezték át, végül 1997-ben megszüntették. A Nagyorosziban levő szervezetek (87. légvédelmi tüzérezred) bázisán osztályként újjászervezték, majd a francia MISTRAL (az első nyugati légvédelmi rakéta fegyverrendszer) eszközök rendszeresítésével ezreddé fejlesztették.

A honi légvédelemnél a 11. légvédelmi rakétadandár szervezetében az alárendeltek összetétele gyakran változott. Osztályok szűntek meg, helyőrségváltások történtek. A dandár 1995. július 28-án kilépett a készültségi szolgálat rendszeréből. Bázisán 1997 végén megalakult a 11. vegyes légvédelmi rakétaezred, melyben egynemű zászlóaljakat (VOLHOV, illetve NYEVA) hoztak létre, a VEGA rendszert kivonták a hadrendből. 2001. június 30-ával a szervezetet felszámolták, ezzel megszűnt a budapest -  dunaújvárosi tűzrendszer.

A korábban csapatlégvédelmi (és a Légvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe helyezett) 7., 14. és 15. légvédelmi rakétaezredek felszámolása után, azok bázisán 1997. szeptember 1-jére elérte készenlétét a 12. vegyes légvédelmi rakétaezred (Győr), amelynek fő fegyverzetét a KRUG és a KUB légvédelmi rakétarendszerek, valamint a 14,5 mm-es légvédelmi géppuskák képezték. A további átszervezések során az ezredből 2000 őszén dandár lett, a KRUG fegyverrendszer és a légvédelmi géppuskák kivonásra kerültek, ezzel együtt újra rendszeresítették a 23 mm-es gépágyúkat és az IGLA hordozható légvédelmi rakétakomplexumokat.

A csapatok életéből ugyanakkor a sorozatos átszervezések ellenére sem hiányozhattak a felkészülés csúcsát jelentő éleslövészetek, de a lövészetek ezek után már Lengyelországban, a Balti-tenger partján lévő Usztka településhez közeli lőtéren történtek. Az első ilyen kísérleti lövészetet 1993-ban még a 11. légvédelmi rakétadandár alegységei (hajófedélzetről indított rakéta célanyag) hajtották végre, amelyet 1995-ben, 1996-ban további lövészetek követtek. Többek között a volt csapatlégvédelmi ezredek közül a 15. légvédelmi rakétaezred lőtt először repülőgép fedélzetéről indított rakéta célanyagra (1996-ban kiváló eredménnyel). 1997-ben a 12. vegyes légvédelmi rakétaezred az átszervezésével egy időben, aztán 1999-ben, 2000-től pedig a jelenlegi dandár (2004 kivételével) évente hajtott végre éleslövészetet (minden alkalommal kiváló eredménnyel).

A szárazföldi haderőnem alárendeltségében lévő 5. légvédelmi rakétaezred a drégelypalánki lőtéren teljesítette éleslövészeteit (16 rakéta indítására került sor a lőtér és az ezred felszámolásáig). A dandár 2005. június 21-én a lengyelországi Usztka-ban teljesítette a fegyvernem történetének első olyan (a NATO-előírások szerint értékelt harcászati gyakorlat keretében szervezett) nagy sikerrel zárult éleslövészetét, amelyen a három fegyverrendszer együttes lövészete mellett tesztelte a fejlesztett és modernizált eszközeit és vezetési rendszereit.

A lövészetek mellett két ezred (11. és 12. légvédelmi rakétaezred) részt vett a délszláv válság kezelésével kapcsolatban elrendelt feladatokban, majd a 12. légvédelmi rakétadandár oltalmazta Paks térségét (2001 szeptemberétől 2001 decemberéig az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadás után), valamint a „Haladó kormányzás” elnevezésű – állam- és kormányfők részvételével tartott – konferencia helyszínét Balatonöszöd térségében 2004. október 11. és 17. között.

A csapatok átszervezésével együtt alakultak át a vezető szervek is. A skarlátpiros fegyvernemi parolis légvédelmi rakéta (és tüzér) fegyvernem történetének eddigi utolsó átszervezése keretében 2004-ben megszűnt a nagyoroszi 5. légvédelmi rakétaezred, és a csöves légvédelmi tüzéreszközök kivonásával funkcióját vesztette a lőtér is. Az ezred eszközeinek átvételével a 12. légvédelmi rakétadandár szervezete átalakult. Fegyverzetét jelenleg a KUB, a MISTRAL és az IGLA légvédelmi rakétarendszerek képezik. A KUB eszközök Lengyelországban, illetve hazai bázison történt teljes felújítása mellett a dandár szervezetében megjelentek azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik a NATO egységes légvédelmi rendszerében való alkalmazását (mint például az idegen-barát felismerő berendezések, a szintén modernizált felderítő radarok, a hazai fejlesztésű és szövetségi forrásból beszerzett integrált harcászati vezetési és automatizált tűzirányítási rendszerek, távközlési, informatikai és információvédelmi eszközök).

A fegyvernem mai történéseit a Honvédelmi Minisztérium (www.honvedelem.hu), a Légierő (www.hm.gov.hu), valamint a 12. légvédelmi rakétadandár (www.raketadandar.hu) honlapjain kísérhetik figyelemmel az érdeklődők.

Felhasznált irodalom

Veres Mihály: Légvédelmi tüzérek és rakétások (A légvédelmi tüzér- és rakétacsapatok története 1948 – 2000)
Veszprém 2002
Dr. Varga József (szerk.): A légvédelmi tüzérség története a kezdetektől a második világháború végéig
Légvédelmi rakéta- és tüzérfőnökség, Budapest 1996