mist s

palyfelv

kub s 
Az ezred története

A háborúk történetében a szárazföld és a tenger után a légtér is a fegyveres küzdelem színtere lett. A potenciális légi ellenséggel vívott állandó versenyben a fegyvernem a faállványra szerelt ágyútól eljutott a légi célt nagy valószínűséggel megsemmisíteni képes légvédelmi rakétáig. Az ország légterének védelmét a vadászrepülők mellett a honi légvédelmi, a szárazföldi csapatok oltalmazását a kivonuló (később csapat-) légvédelmi kötelékek valósították meg. A magyar légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem története része az ország hadtörténetének, eseményei sem a politikai folyamatoktól, sem a haderő egyetemes történetétől nem függetleníthetők.

Az 1980-as évek közepén miniszteri utasításra indult meg a magyar haderő második világháború utáni történetének (és benne a fegyvernem történetének) tudományos igényű feldolgozása. A kutatások eredményei tanulmányok formájában visszakerültek a Hadtörténelmi Levéltárba. Több kutató azonban a későbbiekben is késztetést érzett arra, hogy folytassa és tökéletesítse az elkezdett munkát. A fegyvernem más kitűnő krónikásai (mint Dr. Varga József és Sárközi Sándor nyugállományú ezredesek vagy a 12. légvédelmi rakétadandár esetében Sipőcz János nyugállományú ezredes) mellett mindenekelőtt Veres Mihály nyugállományú alezredest illeti elismerés és köszönet azért, mert 2002-ben Légvédelmi tüzérek és rakétások címmel monográfiába foglalta össze a légvédelmi tüzér- és rakétacsapatok 1948 és 2000 közötti történetét.

 

A kezdetek ( –1946)
A légvédelmi tüzércsapatok létrehozása, fejlesztése (1948–1958)
A légvédelmi rakétacsapatok létrehozása (19581962)
A stabilizálás és a korszerűsítés (19621975)
A minőségi fejlesztés (1975–1988)
A haderő átalakítása (1988– )
A 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred története
Szent Borbála