mist s

palyfelv

kub s 
Vezető szervek

 

Parancsnokság

A parancsok közvetlen vezetése mellett az ezred vezetési funkcióinak működtetése, a napi élet biztosításához és az elrendelt katonai feladatok sikeres teljesítéséhez kapcsolódó döntések meghozatala, valamint a döntésekből fakadó feladatok végrehajtásának felelős irányítása, ellenőrzése.

Ezredtörzs

Feladata az ezred béke és békétől eltérő időszakban folytatott tevékenységének tervezése, szervezése, a parancsnok döntéseinek előkészítése és meghozott döntések végrehajtásának koordinálása, szakmai támogatása, illetve felügyelete.

 

 

Vezetési zászlóalj

A zászlóalj feladata (az ezredtörzzsel együtt) a harcoló alegységek (az ezred Műveleti Központjának működtetésével való) vezetése.

Szervezet: Eszközök:
Parancsnokság
Radarszázad
Tűzelosztó központ század
Harcvezetési rendszer
Tűzirányító rendszerek
Híradó és informatikai eszközök
Felderítő radarok

 

 

1. légvédelmi rakétaosztály

Az ezred harcoló (végrehajtó) alegysége (KUB), melynek feladata a légvédelmi rakéta oltalmazás.

Szervezet: Eszközök:
Parancsnokság
Támogató üteg
Légvédelmi rakétaütegek
Kiképző légvédelmi rakétaüteg
Harcvezetési rendszer
Tűzirányító rendszer
SA–6 légvédelmi rakétarendszerek

 

 

2. légvédelmi rakétaosztály

Az ezred harcoló (végrehajtó) alegysége (MISTRAL), melynek feladata a légvédelmi rakéta oltalmazás.

Szervezet: Eszközök:

Parancsnokság
Támogató üteg
Légvédelmi rakétaütegek
Kiképző légvédelmi rakétaszakasz

Harcvezetési rendszer
Tűzirányító rendszer
MISTRAL légvédelmi rakétarendszerek

 

 

Logisztikai zászlóalj

A zászlóalj feladata az ezred harcának és béke viszonyok közötti működésének logisztikai támogatása (az osztályok és a zászlóaljak logisztikai alegységeivel együttműködésben).

Szervezet: Eszközök:
Parancsnokság
Törzstámogató század
Javító század
Ellátó és szállító század
Raktárak 
A légvédelmi rakéták harci alkalmazáshoz történő előkészítéséhez és szállításához, valamint a haditechnikai eszközök kiszolgálásához, a személyi állomány ellátásához és az anyagi készletek szállításához, továbbá a laktanya (helyőrség) békeműködéséhez szükséges eszközök.

 

 

Egészségügyi központ

A központ feladata az ezred harcának és béke viszonyok közötti működésének egészségügyi támogatása.

Szervezet: Eszközök:
Parancsnokság
Gyógyító csoport
Foglalkozás-egészségügyi részleg
Sebesültszállító raj  
Koordinációs és kiürítő részlegek
A személyi állomány egészségügyi ellátásához, valamint más egészségügyi szervezetekhez való szállításához szükséges eszközök.

 

 

Heotam

 

Helyőrségtámogató alegység

Az alegység rendeltetése az ezred vezető szerveivel és alegységeivel együttműködésben végrehajtani a helyőrségi feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket. Fenntartani és üzemeltetni a helyőrségi bázisokat.

Szervezet: Eszközök:
Parancsnokság
Komendáns hivatal
Bázis üzemeltető alosztály
Az alegység rendeltetéséből adódó feladatainak végrehajtásához szükséges technikai eszközök.