mist s

palyfelv

kub s 

 kep01


Izraeli radarok vigyázzák Csehország légterét

A cseh kormány régóta tervezi légvédelmi/légtérellenőrzési képességeinek megújítását. A változó fenyegetettségek miatt szükséges új eszközök hiánya évtizedes probléma, ezt hivatott orvosolni egy mobil, többfunkciós radarrendszer beszerzésére 2014-ben kiírt pályázat. A résztvevők közül végül az izraeli IAI-ELTA hadiipari vállalat került ki győztesként, a többek között a Vaskupola (Iron Dome) és a Dávid Parittyája (David’s Sling) rakétavédelmi rendszereknél is alkalmazott ELM-2084 Multi-Mission Radar (ELM-2084 MMR) típussal.

A nemrégiben aláírt szerződés véglegesítette a részleteket, így 2021 és 2023 között megtörténhet a 8 készlet ELM-2084 MMR gyártása, leszállítása és hadrendbe állítása. A jelenlegi tervek szerint 5 készlet állandó települési helyen, 3 készlet pedig szükség esetén objektumvédelmi feladatokra, kiképzési célokra és tartalékként szolgál majd.

Mivel a Czech Mobile Air Defense Radar (MADR) néven futott pályázatot stratégiai jelentőségűvé nyilvánították a részleteket kormányközi szerződés szabályozza. Az izraeli fél többek között vállalta, hogy a radarok gyártása minimum 30 százalékban cseh védelmi ipari szereplők által lesz megvalósítva, amelyhez biztosítja a technológiai transzfert, valamint az összes gyártási, tesztelési folyamatba való betekintékep02st. 20 évre szóló logisztikai támogatási szerződés gondoskodik a radarok folyamatos, magas szintű hadrafoghatóságáról, továbbá a gyártó biztosít minden segítséget a lokátorok cseh/NATO vezetési rendszerekbe történő integrálásához. A közös gyártás egyik fontos momentumaként azt is ki kell emelni, hogy a radar hordozó alvázának a cseh TATRA vállalat egyik 6x6 konstrukciójú tehergépjárművét tervezték.

A szerződés aláírásakor az izraeli kormány képviseletében jelen lévő Yair Coles nyugállományú dandártábornok, az Izraeli Védelmi Minisztérium fegyverexportért felelős osztályának vezetője kiemelte, hogy „Ma egy történelmi kör zárul be Izrael és Csehország között. Az ország, ami 70 éve mellénk állt és fegyverekkel látott el minket, amikor államunk megalakult, most a legmodernebb légvédelmi eszközöket szerezheti be tőlünk.” továbbá hozzátette, „Reméljük, hogy ez az egyezség ajtót nyit további együttműködési lehetőségek felé mind Csehország, mind más NATO tagországok irányába.” A cseh kormányt képviselő Lubomir Metnar védelmi miniszter az alábbi szavakkal méltatta az aláírási ceremónia jelentőségét: „Nagyon elégedett vagyok, hiszen a szerződés ratifikálásával megkezdődött a függetlenedésünk az elavult orosz gyártmányú rendszerektől, mely folyamattal egyidőben modern, a harctéren is bizonyított eszközök állnak hadrendbe egy hosszú távú stratégiai partner, Izrael segítségével.

Az ELM-2084 MMR az ismert képességei, paraméterei és üzemeltetési tapasztalatai alapján minden bizonnyal megfelel a vele szemben támasztott elvárásoknak. A legmodernebb, gallium-nitrid (GaN) alapú félvezetőkből felépített AESA (Active Electronically Steered Array – fázisvezérelt antennarács) antennával, akár több sugárnyaláb együttes alkalmazásával biztosítja a 3D, valós idejű légihelyzetkép rendelkezésre állását bonyolult körülmények, aktív és passzív zavarok jelenléte esetén is, kiemelkedő üzembiztonsággal. Az „S” sávban működő lokátor képes a folyamatos légi felderítésre (Air Defense – AD üzemmódban), 360°-os lefedettséget biztosítva, 470 km maximális felderítési távolsággal, akár 1100 légi cél adatait feldolgozva. Meglévő és szükség esetén további integrálható adatkapcsolati rendszerei segítségével képes különböző rakétavédelmi, légvédelmi rendszerek elfogóinak irányítására (Fire Control Radar – FCR funkció). Tüzérségi felderítő radarként alkalmazva (Artillery Weapon Location Radar – WLR üzemmódban) az ELM-2084 MMR 120°-os lefedettség mellet 100 km távolságig képes a különböző gránátok,kep03 tüzérségi lövedékek, rakéták becsapódási pontjának meghatározására, valamint az indítás helyének lokalizálására is. Képes percenként 200 célt követni, és szükség szerint a saját tüzérség válaszcsapásainak irányításában is alkalmazható. 50°-os helyszögbeni lefedettség érhető el minden üzemmódban, amely akár 33 km magasan lévő célok felderítését is biztosítja folyamatos légi felderítés esetén. Légi úton szállítható, nagyfokú mobilitás és gyors üzembe helyezés jellemzik.

Az ELM-2084 MMR 2008 óta áll szolgálatban Izraelben, ahol jelenleg is folyamatos hadműveleti feladatot lát el a fentebb említett rakétavédelmi rendszerek kulcsfontosságú elemeként. A rengeteg összegyűlt tapasztalatot feldolgozva többször is hajtottak végre rajta átalakításokat, fejlesztéseket. Ennek lehetősége a csehek és a jövőbeni további vásárlók számára egyaránt biztosított, hiszen a radart úgy tervezték, hogy könnyen skálázható és fejleszthető legyen. A több mint 100 eladott készlet jól mutatja a radarban rejlő potenciált, valamint a sokoldalúságát és variálhatóságát is, hiszen az eddigi vásárlók – Kanada, Szingapúr és India – is más-más feladatkörökben alkalmazzák. A cseh kormány tehát joggal várja a légvédelmi képességek teljes megújulását, a jelenlegi és a jövőben várható kihívásoknak való megfelelést ettől a sokoldalú lokátortól.

 

2020. január 17.

Írta: Vadász István százados

https://www.iai.co.il

https://www.czdefence.com

https://www.jpost.com

https://www.defensenews.com