Üdvözöljük az ezred honlapján!

 

 

Ezred alaki szemle

Az ezred éves kiképzési tervének megfelelően levezetésre került az ezred alaki szemléje.

 

 

 

Az ezredparancsnok fogadása, majd a Himnusz eléneklése után az előírt követelmények szerint vette kezdetét az ezred alaki szemle.

A zászlóalj/osztály-, üteg/század- és szakaszparancsnokok kiléptetése után az állomány egyéni ápoltsága, öltözete, felszerelése, fegyverzete került terítékre, valamint elöljáró-ismeretből is számot adtak a megkérdezettek. A parancsnoki állománynál az okmányok megléte, vezetettsége, naprakészsége is az ellenőrzés tárgyát képezte.

A parancsnokok beléptetését követően az alegységek alaki kiképzettségéről győződtek meg az ellenőrök, megfigyelvén a kötelék egységes ténykedését, a mozdulatok és a fogások szabályos végrehajtását. Az alaki szemle az alegységek nótázásával folytatódott, majd díszmenettel zárult.

A szemlét - az ellenőri jelentések meghallgatása után – Fegyveres László alezredes, az ezred mb. törzsfőnöke értékelte.

2010. szeptember 06.

Cseszreginé Csekei Judit szds.