Havas elismerési ünnep Győrben  

Azt mondják, az időjárás a katona barátja, amiben kételkedtünk nyáron is, amikor a forróságban a hőség viszontagságaival küzdöttek a katonák, ahogy átvették az Árvízvédelemért Szolgálati Jelet a Széchenyi téren. December 3-án pedig óriási havazás fogadta azt a majd 1000 főt, akik  az ezred alakulóterén sorakoztak fel. Ahogy nyáron megbirkóztak az árral, ősszel pedig a vörösiszappal, úgy az elismerési ünnepségeken a természet erőivel szemben is állták a sarat a honvédek.

Kettős ünnepnek adott otthont a győri laktanya, egyfelől a vörösiszap katasztrófa elhárításában részt vett katonákat tüntették ki, másfelől alakulatunk fegyvernemi napján, védőszentünkre, Szent Borbálára emlékeztünk.
A vendégek érkezése, majd az elöljáró fogadása után a történelmi zászlók behozatala következett. A Himnuszt követően a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a 2010. évi vörösiszap katasztrófa elhárítás során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jelet adományozott a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, valamint az alárendelt alakulatok berendelt állományának. A rendezvényen 11 helyőrség (Budapest, Debrecen, Győr, Kaposvár, Pápa, Szentes, Székesfehérvár, Szolnok, Tata, Várpalota, valamint Veszprém) 13 katonai alakulata mintegy 300 fővel képviseltette magát, akik 600 győri katona, és több mint 50 meghívott vendég jelenlétében vették át az újonnan alapított elismerést. A kitüntetéseket dr. Hende Csaba, honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke, Kovács József vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, Pintér Zoltán vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokhelyettese és Kovács Ferenc mk. ezredes, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka adták át. A skarlátpiros barett sapkások nemcsak a vörösiszap elleni védekezésből vették ki a részüket. 2010. júniusában 60 győri katona sietett Bőny községbe, hogy segítsen az árvíz elleni harcban. Az ő áldozatos munkájukat akkor is megköszönte dr. Muraközi László, Bőny polgármestere, aki elmondta, a példaértékű összefogás eredményeként nem történt katasztrófa és nem sokkal később normalizálódott a helyzet a faluban. Katonáink tevékenységét, segítségét Bőny Önkormányzata azzal kívánta újra megköszönni, hogy zászlószalagot adományozott az ezred számára. A zászlószalagot dr. Muraközi László polgármester kötötte fel a csapatzászlóra. Ezt követően dr. Hende Csaba ünnepi beszédét hallhatták a jelenlévők. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: „Szent Borbála azoknak a védőszentje, akik valamilyen életveszélyes feladatot teljesítenek. Honvéd tüzérnek lenni mindig is rendkívül veszélyes küldetést jelentett a haza és a nemzet védelmében. Azért találkoztunk ma, hogy Szent Borbála napjának közeledtével megünnepeljük ezt a bajtársi közösséget. A honvéd tüzérek közösségét, amely a haza védelmére jött létre, s amely idén kétszer is bizonyította, hogy képes ennek a küldetésnek a teljesítésére” – mondta a miniszter. Rámutatott: a honvédek a nyári árvíz után ismét bizonyították, hogy a Magyar Honvédség alkalmas feladata ellátására. Miniszter úr méltató szavai után az ünnepi sorakozó folytatásában védőszentünkre, Szent Borbálára emlékeztünk. Ennek első momentumaként az alakulat parancsnoka, Kovács Ferenc mk. ezredes nagy tisztelettel fogadta Maciej Wiklo tengerészeti hajóskapitány, lengyel véderő attasé által adományozott Borbála szobrot. Ezt követően Borbála-napi elismerések átadására került sor, melyeket dr. Hende Csaba, Kovács József vezérőrnagy, Szücs József mk. ezredes, az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred parancsnoka, valamint Kovács Ferenc mk. ezredes adott át győri katonáknak, illetve közalkalmazottaknak.
Az elismerési ceremónia után az Arrabonások parancsnoka ünnepi beszédében köszönetet mondott a Honvédelmi Minisztériumnak, amiért egy új kitüntetés alapításával gondoskodott az állomány elismeréséről, Bőny polgármesterének és polgárainak a néhány perce felkötött zászlószalagért, mely az alakulat iránt kifejezett nagyrabecsülésüket jelzi, valamint megköszönte véderő attasé úr bizalmát, hogy a birtokában lévő Borbála-szobrot az ezredre bízta további megőrzésre. Kovács ezredes hangsúlyozta: „Nekünk, katonáknak, légvédelmi tüzéreknek, közelebbről az ezrednek ebben az évben is jutott a Borbála-legenda emlegette viharokból – szó szerint és képletesen is. Borbálának, a bennünket óvó „Borbáláknak” köszönhetően mindannyian itt vagyunk és remélem, ez így is marad. Sőt mi több, nem csak itt vagyunk, hanem tisztességgel, az elöljárók értékítélete szerint eredményesen teljesítettük ez évi feladatainkat." Az ünnepség kötetlenebb ceremóniával folytatódott. A tüzérhagyományoknak megfelelően az éleslövészeteken rakétát indított katonákat légvédelmi tüzérekké avatták. Tóth Barnabás főhadnagy vezényelte a ceremóniát. A sorakozó a Szózattal majd a történelmi zászlók elvezetésével fejeződött be. A vendégek az emlékparkba a fegyvernemi kopjafához sétáltak, ahol előbb dr. Benkő Tibor vezérezredes, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatói, végezetül Kovács Ferenc mk. ezredes és Stranszky Zoltán törzszászlós helyezte el a megemlékezés koszorúit a kopjafánál, míg a nagyváradi Magyar királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Körének képviselői a bazalttömb emléktáblájánál koszorúztak. Az ünnepi délelőtt valamennyi elismerésben részesült és meghívott vendég számára az étkezdében a Honvéd Vezérkar főnökének pohárköszöntője után közös ebéddel zárult. Délután az érdeklődők Mucsy Iván nyá. százados, "Az élet a hadapródiskolában" című előadását hallgatták meg.

 Győr, 2010. december 3.
Irta: Cseszreginé Csekei Judit szds.
Fotó: Körmendiné Auer Éva tőrm.

(További képek a Galériában)