Katonai zarándoklat Horvátzsidányba

 Fegyvernemi napunk megünneplésének első mozzanataként ezredünk katonái az előző évek hagyományait követve idén is részt vettek a horvátzsidányi Szent Borbála emlékmisén.

 

Lelkes csapatunkat Bozsóki Attila alezredes úr, parancsnokhelyettesünk vezette. Leküzdve az előttünk tornyosuló egyre nagyobb hóátfúvásokat sikeresen elértük uticélunkat az Alpokalján fekvő fenyvesekkel ölelt Horvátzsidányt, ahol vendéglátóink nagy-nagy szeretettel és némi tüzérpálinkával fogadtak minket.
A Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület által szervezett zarándoklat a település határában a Peruska Mária kápolna előtti Hivatások és mesterségek emlékparkjában fegyvernemi védőszentünk Szent Borbála szobrának megkoszorúzásával kezdődött volna. Mivel a 20 – 30 centiméteres hóval borított néhány kilométeres kaptató gyalogosan is csak nehezen volt járható, tekintettel korosabb osztrák és magyar nyugállományú bajtársainkra az idei évben koszorúinkat a hősök oltárára helyeztük.
A Dumovits plébános úr által celebrált bensőséges hangulatú, magyar – horvát – német nyelven tartott. szentmisében kértük Szent Borbála oltalmazó közbenjárását egymásért és családjainkért. Megemlékeztünk a Borbála legendából gyökerező tüzérségi tradíciókról, amelyek a mai napig tovább élnek és kapcsolódást jelentenek a középkor tűzmesterei és ma tüzérei között.
Büszkeséggel töltötte el szívünket az az elismerés, amellyel Krizmanich polgármester úr méltatta katonáink helytállását az árvízvédelemmel és a vörös iszap katasztrófa elhárítással kapcsolatban. Valóban embert próbáló, férfimunka volt.
Köszönjük a szentmisét követő kedves vendéglátást, az együtt töltött osztrák és magyar katonanótákat sem nélkülöző emlékezetes néhány órácskát. Áldott Karácsonyt kívánva egymásnak indult ki - ki hosszabb-rövidebb hazavezető útjára a szállingózó hóesésben.
Viszont látásra bajtársak jövőre ugyan itt!

2010. december 2.
Orosz László százados
Fotó: Molnár Zoltán zászlós