Üdvözöljük az ezred honlapján!

 

Egykori parancsnokaink elismerése

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szenátusának – a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett november 9-i - ünnepi ülésén Fodor Mihály nyugállományú ezredes „Pro Militum Artibus (a hadtudományért)” kitüntető címben részesült, míg Varga László okleveles mérnök dandártábornok PhD doktori címet kapott.

         

 A Professzori Tanács javaslatára a Szenátus által 2000-ben alapított „Pro Militum Artibus (a hadtudományért)” kitűntető cím azoknak a nyugállományú tábornokoknak és tiszteknek adományozható, akik aktív szolgálati idejük alatt nem rendelkeztek tudományos fokozattal. Pályafutásuk során hosszú éveket vezető beosztásban töltve szakmailag elismert, meghatározó jelentőségű katonai vezetővé, elméleti szakemberré váltak, kiemelkedő szerepük volt a magyar honvédség és a magyar hadtudomány fejlesztésében.


Az ünnepi ülésen dr. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy, a Szenátus elnöke adományozta az elismerést Fodor Mihály nyugállományú ezredesnek, akinek távollétében azt  Kovács Ferenc mk. ezredes vette át. (A múlt parancsnoka a rendezvény után otthonában fogadta a jelen vezetőjét, hogy átvegye tőle a plakettet és az oklevelet. Kovács ezredes tolmácsolta a Szenátus gratulációját és a kitüntető szavakat.)
Fodor Mihály nyugállományú ezredes 1928. február 18-án született Kiskunhalason. 1950-ben kezdte meg katonai pályafutását, 1952-ben felavatott hadnagyként, a móri légvédelmi tüzérosztály ütegparancsnoka lett. 1962-ig különböző beosztásokat töltött be a légvédelmi osztály, ezred, hadosztály törzsekben. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése után 1966-ban a székesfehérvári 5. Önálló Rakéta Zászlóalj, majd 1971-ben a kalocsai 15. Légvédelmi Tüzérezred parancsnokává nevezték ki. Vezérkari tanfolyam után 1976-ban ezredessé léptették elő. 1977-ben kinevezték a győri 14. Légvédelmi Tüzérezred parancsnokává, ahol az eltöltött 11 év alatt jelentős szakmai sikereket ért el. Egyik fő feladata volt az ezred KUB légvédelmi rakéta rendszerre történő átfegyverzése. Ez egyrészt a laktanya bővítését, másrészt a technika fogadását, harmadrészt a személyi állomány új technikára való átképzését, illetve annak üzemeltetésére való felkészítését jelentette. A feladat eredményes végrehajtását az 1978-ban, első alkalommal végrehajtott légvédelmi rakétal éleslövészet kiváló eredménye bizonyította, mely 11 éven keresztül kiváló és jó szintű eredményekkel ismétlődött meg. Ez a tradíció – melynek alapjait Fodor ezredes rakta le – a győri 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred által tovább folytatódik Az ezredes úr 38 év szolgálat után 60 évesen, 18 kitüntetéssel és számos elismeréssel vonult nyugállományba, mint a légvédelmi rakétások mindmáig tisztelettel övezett emblematikus figurája.

A szenátusi ülés – ismét az ezredet érintő – eseménye volt a PhD doktorok avatása. Mintahogy arról már korábban beszámoltunk, hazánk oroszországi véderő attaséja, Varga László okleveles mérnök dandártábornok, alakulatunk korábbi parancsnoka október 13-án a ZMNE bíráló bizottsága előtt sikeresen védte meg értekezését. Ennek eredményeképpen az egyetem Doktori Tanácsa hadtudományok tudományágban PhD doktori fokozatot ítélt oda a Tábornok Úrnak. Értekezésének témája: Magyar légvédelmi rakéta csoportosítások harci alkalmazása és a szövetségi követelmények. Dr. Varga László okl. mk. dandártábornok szolgálati elfoglaltsága miatt egy későbbi időpontban veszi át „Summa cum laude” minősítésű
doktori oklevelét.

 Az ezred teljes személyi állománya nevében gratulálunk Ezredes és Dandártábornok Úrnak! Mindkettőjüknek jó egészséget, Tábornok Úrnak további szakmai sikereket kívánunk!

2010. november 9.
Cseszreginé Csekei Judit szds.

.