Üdvözöljük az ezred honlapján!

 

Október 23-ai ünnepi állománygyűlés

Állománygyűlésen emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire.

 

 

 


A Művelődési Otthon színháztermében a csapatzászló fogadása, majd a Himnusz eléneklése után Kovács Ferenc mk. ezredes, az alakulat parancsnoka köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Szabó Ernő alezredes ünnepi beszédében kiemelte: „Emlékezünk arra az alig két hétre, amely sok mindent megváltoztatott, arra a napra, melynek dátumát sokáig kimondani sem volt szabad. Az 1956. október 23-án kitört felkelés kezdetét jelentette egy máig ható folyamatnak, a polgári demokratikus átalakulásnak. Október 23-a a magyar nemzet szabadságünnepe. Ezt a napot mi magyarok tettük ünneppé. Nem örököltük, nem kaptuk, hanem teremtettük...”

A történelmi sorok után az elismerések átadására került sor. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Cseszregi János zászlósnak a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát, Fábry László századosnak a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát adományozta. Kiemelkedő munkájáért Kánai István közalkalmazott a II. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet, míg Szabó Csabáné közalkalmazott a III. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet kapta.

Ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 30 év után a Tiszti Szolgálati Jel I. fokozatát adományozta Molnár Sándor alezredesnek, Sándor Ferenc alezredesnek, 20 év után a Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát Szincsák András őrnagynak, Szűcs Iván századosnak. A Tiszthelyettesi Szolgálati Jel II. fokozatát 20 év után Blezsán János zászlós, valamint Kasza László zászlós, míg a 10 év után járó Tiszthelyettesi Szolgálati Jel III. fokozatát Szilva Zoltán főtörzsőrmester, Farkas Vendel főtörzsőrmester és Válint-Kéri Orsolya főtörzsőrmester kapta.

 Az ünnepi állománygyűlésen vehette át Glatzné Vida Beatrix zászlós 50. születésnapja alkalmából a honvédelmi miniszter által adományozott dísztőrt.

 Az elismerések átadását követően a személyügyi főnök kinevezési és előléptetési parancsokat hirdetett ki. Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka őrnaggyá Szűcs Iván és Orbán Miklós századosokat, míg az ezred parancsnoka  Petz Tibor főhadnagyot századossá, Mátrai Imre főtörzsőrmestert zászlóssá, Ihász Roland törzsőrmestert főtörzsőrmesterré léptette elő.

Az ünnepég a Szózattal, majd a csapatzászló elvonulásával fejeződött be.


Győr, 2010. október 23.

Cseszreginé Csekei Judit szds.