Az amerikai szárazföldi haderő 11. „Imperial” légvédelmi tüzérdandárja – 2. rész

Az 1-43 ADA zászlóalj kiképzettsége 2008 októberében elérte az előírt készenlét által megkövetelt szintet. Ezt követően 2009 februárjában teljesítették a meghatározott település előtti felkészítés, illetve begyakorlás feladatait és zászlóalj jelenleg a USCENTCOM felelősségi területén lát el harci feladatot.

 

 

A 2-43 ADA zászlóalj 2007 decembere és 2009 áprilisa között az USCENTOM felelősségi területén belül (Kuvait, Katar és Afganisztán) teljesített szolgálatot. A zászlóalj katonái a település során többnemzetiségű gyakorlatokon is részt vettek, melyek közül a legjelentősebb a kuvaiti 46. légvédelmi rakétazászlóaljjal (Patriot) Camp Arifjan bázison végrehajtott közös gyakorlat volt. A zászlóalj ECHO ütege 2008. július és 2009. július között több előretolt bázison teljesített szolgálatot Afganisztánban. A zászlóalj jelenleg a Patriot fegyverrendszer szoftver-fejlesztéseinek elsődleges teszt-alegysége.

Az USCENTCOM felelősségi körzetében végrehajtott feladatokról 2008 áprilisában visszatelepült 3-43 ADA zászlóalj az év szeptemberétől 2009 augusztusáig a 2-43 által jelenleg ellátott tesztfeladatokat végezte. 2009 szeptemberében megkezdte település előtt közvetlen felkészítését és várhatóan 2010 második negyedében települ harci feladatok ellátására.

Az 5-52 ADA zászlóalj alegységei részükre szokatlan feladatot/gyakorlatot hajtottak végre a közelmúltban. Egy kilenc hónapos időintervallumon belül a zászlóalj egyes ütegei szakaszosan települtek feladat-ellátásra az egészben történő település helyett. A sort a DELTA üteg nyitotta, majd a FOXTROT század és a parancsnokság, illetve a törzs egyes elemei hagyták el Fort Bliss-t 2008 októberében. A vezetési pont maradéka a CHARLIE üteggel együtt 2009 februárjában települt, majd ezt követte júniusban a BRAVO üteg és végül júliusban a csökkentett készenlétű ALPHA üteg. A települési sorozat megkezdésekor az összes alegység részére 24 órás folyamatos működési parancs került kiadásra. Végül az alegységek 2009 októbérben tértek vissza Fort Bliss-be.

A 3-3 C-RAM zászlóalj (Task Force) gyors döntéseket követően szerelt fel és érte el települési készenlétét 2008 augusztusa és októbere között. A gyorsan felállított (időleges összetételű) alegység személyi állománya az 5-52 ADA zászlóalj ECHO ütegéből, a 4-5 ADA zászlóaljból és a PHALANX rendszert már üzemeltető haditengerészekből tevődött össze. A frissen felállított alegység katonái számos egyéni és kötelék szakkiképzési feladatot, valamint küldetés-centrikus felkészítést hajtottak végre. 2009 januárjában a zászlóalj több fontos, rendszerbeállító és rendszer-összehangoló gyakorlatot hajtottak végre, majd nyolc hónappal megalakulásukat követően, 2009 áprilisában Irakba települtek.

A 4. ADA ezred ALPHA légvédelmi rakétaütege, mint a szárazföldi erők első THAAD alegysége került megalakításra 2008 májusában. Az alegység és technikai eszközei a megalakítás óta eltelt időszakban folyamatos, a Lockheed Martin és a Raytheon vállalat szakemberi bevonásával végrehajtott tesztelés alatt állnak. Az elmúlt esztendő során számos karbantartási, kiszolgálási, valamint hideg időjárási körülmények között teljesített üzemeletetési feladatot hajtottak végre, miközben gőzerővel folyik a kezelőállomány felkészítése és vizsgáztatása.

A 2. ADA ezred ALPHA légvédelmi rakétaütege az amerikai szárazföldi hadsereg második THAAD légvédelmi rakétaalegysége, melynek aktiválására 2009. október 16-án került sor. 2009 év végén és 2010 év során az üteg számos tesztfeladatot és gyakorlatot hajtott, illetve hajt végre a képességek fejlesztése érdekében. 2010 áprilisa és júniusa között újabb technikai eszközök kibocsátása várható.

A dandár parancsnoksága, törzse és törzsütege 2008 októbere és 2009 augusztusa között települt a USCENTCOM felelősségi területére. A beosztott állomány különböző vezetési és harci törzsi funkciókat biztosított az USCENTCOM és a légierő komponens (CFACC) parancsnokai részére. Emellett vezetési és irányítási funkciókat láttak el két CONUS (Continental United States), azaz otthon települt zászlóalj és két önálló üteg felett.

Mindezeken túl a dandár adja a légvédelmi tüzér fegyvernem és az USA szárazföldi erői parancsnokságának teszt-zászlóalját olyan új fegyverrendszerek, mint a SLAMRAAM (Surface-Launched Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) vagy a THAAD esetében. Összességében a dandár integrál és biztosít minden olyan légvédelmi rakéta képességet, melyre az Egyesült Államoknak, illetve szövetségeseinek szüksége van, továbbá létfontosságú a technikai fejlesztések végrehajtásához és új alegységek felállításához.

2010. március 02.