Üdvözöljük az ezred honlapján!

 

 

Az amerikai szárazföldi haderő 11. „Imperial” légvédelmi tüzérdandárja – 1. rész

Az amerikai szárazföldi haderő (US Army) egyik büszkeségének számító, a képességeire méltán büszke 11. „Imperial” légvédelmi tüzérdandár (11th ADA BDE) a texasi Fort Bliss-ben állomásozik.

 

 

Szervezeti felépítése jelenleg egy parancsnokságot, illetve törzset, egy törzsüteget, két Patriot légvédelmi rakétazászlóa ljat (3-43 ADA Bn és 5-52 ADA Bn), két vegyes Patriot/Avenger légvédelmi rakétazászlóaljat (1-43 ADA Bn és 2-43 ADA Bn), egy C-RAM (Counter Rocket, Artillery and Mortar) zászlóaljat (3-3 ADA Bn), két THAAD (Terminal High Altitude Air Defense) üteget (ALPHA Battery 4th ADA és ALPHA Battery 2nd ADA) és egy híradó századot foglal magába.

A dandár Patriot alegységei azon alegységek között voltak, amelyek elsőkként települtek Kuvait és Szaúd-Arábia oltalmazására a Desert Shield (az Öböl-háború védelmi szakasza –a szerk. megjegyzése) hadművelet során, míg Hawk, Vulcan és Stinger ütegei légvédelmi oltalmazást nyújtottak a manőverező szárazföldi egységek és alegységek részére. Az öböl térségében települt Patriot alegységek jegyzik az első harci körülmények között sikeresen végrehajtott ballisztikus rakéta-megsemmisítést is.

1990 júniusában és júliusában az „Internal Look” vezetési pont gyakorlás (CPX) során a 11. ADA dandár erői a XVIII. Légiszállítású Hadtest gyorstelepítésű erőihez voltak utalva. Az első alegység, amely 1990. augusztus 11-én Szaúd-Arábiába települt az ország légvédelmének megerősítése és a beérkező amerikai csapatok oltalmazása céljából a dandár második zászlóaljának BRAVO ütege volt.

A Sivatagi Vihar művelet során a dandár tizenkét Patriot ütege nyújtott – elsősorban ballisztikus rakéták jelentette fenyegetés ellen – légvédelmi oltalmazást a szaúdi királyság kulcsfontosságú létesítményei és objektumai, valamint a települt koalíciós erők részére. Az Öböl-háború időszaka alatt a dandár képezte a legmagasabb szintű légvédelmi rakéta parancsnokságot a műveleti területen. Emellett a dandár logisztikai erői rengeteg hadianyagot, javító és karbantartó készletet, valamint több tonna postai szállítmányt biztosítottak az egység harcrendi elemei részére. A dandár 2-7 ADA zászlóaljának (Patriot) ALPHA ütege 1991. január 18-án éjszaka történelmet írt, mivel a Dhahran-ban települt erők oltalmazása során első alkalommal semmisített meg közeledő ballisztikus rakétát harci körülmények között.

A dandár képességeit ismét sikeresen demonstrálta 1994 márciusában, mikor is készenlétét rendkívül gyorsan elérve rekordidő alatt települt Dél-Koreába az észak-koreai nukleáris program körül kialakult válságra adott amerikai válasz részeként. Mindezzel párhuzamosan a 3-43 ADA zászlóalj (Patriot) parancsot kapott, hogy a betervezett hathónapos dél-nyugat ázsiai, rotációban végrehajtandó feladatára hónapokkal előbb készüljön fel. Az ezt követ időszakban a dandár ismételten úttörő szerepet kapott atekintetben, hogy két Patriot zászlóalját kellett egyidejűleg két különböző hadszíntérre telepíteni. Ebben az időszakban került sor arra is, hogy a Patriot zászlóaljak megkezdték folyamatos, rotációval biztosított jelenlétüket Dél-Koreában. 1998 februárja és 1999 januárja között a 3-43 ADA zászlóalj a légierő expedíciós ezredének (Air Force Expeditionary Wing) támogatása céljából egy zászlóalj vezetési ponttal és két Patriot üteggel két, gyors reagálást és települést igénylő feladatot is végrehajtott a Desert Thunder I, II, valamint a Desert Fox műveletek során, majd 1999 júliusa és decembere között egy hathónapos rotációt is teljesített Dél-nyugat Ázsiában.

2002 novembere és 2003 júniusa között a 11. ADA dandár ismételten Dél-nyugat Ázsiába települt az Enduring Freedom (OEF) és Iraqi Freedom (OIF) műveletek támogatására. Az OIF művelet során a 11. ADA dandár volt az egyetlen koalíciós légvédelmi dandár, ami azt jelentette, hogy az amerikai 2-1 ADA zászlóalj (Patriot) mellett az alárendeltségébe tartozott a kuvaiti 46. légvédelmi rakétazászlóalj (Patriot) is. A műveletek során a dandár nyolc iraki ballisztikus rakétát semmisített meg.

2005 és 2007 között mind az 1-43, mind a 3-43 és az 5-52 ADA zászlóalj is telepített alegységeket a koreai félszigetre. 2006 során a 3-43 ADA zászlóalj Dohába települt a CENTCOM felelősségi területén belül lebonyolított Ázsiai Játékok oltalmazására és ezzel ismételten visszaállították az instabil térségben az állandó Patriot jelenlétet.

2008 és 2009 során a dandár három új alegységet alakított meg: a 4. ADA ezred és a 2. ADA ezred egy-egy THAAD ütegét és a TF 3-3 ADA C-RAM – zászlóalj erejű – Alkalmi Harci Köteléket (TF – Task Force). Ez utóbbi alegység gyakorlatilag aktiválása óta folyamatosan feladatot lát el Irakban. Az alegység sajátossága, hogy a korábban a haditengerészet által alkalmazott PHALANX rendszert integrálja a szárazföldi hadsereg érzékelő és riasztási rendszereivel. (folytatjuk)

2010. február 25.