mist s

palyfelv

kub s 

KEP01

Hatékony megoldás az összetett fenyegetések ellen: IBCS

Az Amerikai Egyesült Államok hadserege az Integrált Lég- és Rakétavédelmi Művelet Vezető Rendszer (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – IBCS) alkalmazásával két közeledő pályán célt repülő robotrepülőgép elfogását hajtotta végre. A célok elfogására a Művelet Vezető Rendszer képességeit bemutató légi teszten került sor, amelyet a 6. légvédelmi tüzérezred 3. zászlóaljának kísérleti részlege hajtott végre Új-Mexikóban, a White Sands Rakétalőtéren.

A gyártó Northrop Grumman szerint a teszt bizonyította, hogy a rendszer képes több támadó rakétát egyidőben felderíteni, követni, illetve azokra tüzet vezetni. A sorban ötödik légi teszt végrehajtásába Sentinel és Patriot lokátorokat, valamint a tengerészgyalogság TPS–59 típusú radarját vonták be, a célok megsemmisítéséhez pedig az amerikai hadsereg ballisztikus rakéták elleni védelemre optimalizált, javított rávezetésű Patriot PAC-2 (GEM-T) rakétáit.

A rakétavédelmi vezetési rendszer egy közös, átfogó képet állítKEP02 össze a műveleti térről a légvédelem vezetési és irányítási funkcióinak támogatásához.

A sikeres teszt mérföldkőnek számít a programban, ugyanis ez volt a fejlesztéshez kapcsolódó utolsó ellenőrzés, ami után 2020-ban megkezdődhetnek a műveleti körülmények között végrehajtandó csapatpróbák.

„Felhasználva az előző, augusztusban végrehajtott légi teszt eredményét, a mai kísérlet bizonyítja, hogy összetett rakétafenyegetés elhárítására az IBCS példa nélküli teljesítményre lesz képes”- nyilatkozta Dan Verwiel, a Northrop Grumman rakétavédelemért és védelmi rendszerekért felelős részlegének általános vezetője, a vállalat alelnöke. „Az összes rendelkezésre álló erőforrás kihasználásával a Művelet Vezető Rendszer 360°-os szenzor lefedettséget és az adott fenyegetés elhárításához leghatékonyabban használható fegyver alkalmazását teszi lehetővé, ezáltal pedig jelentősen növeli a túlélőképességet a harcmezőn.”

KEP03A teszt együttműködés tekintetében egyértelműen sikeres volt: a rendszer több szenzor begyűjtött adatait együttesen használta fel a különböző katonai célpontok szimulált támadását végrehajtó két robotrepülőgép felderítésére és követésére. Az IBCS aktiválta a tűzirányító rendszert, amelynek alkalmazásával a kezelőszemélyzet PAC-2 rakétákat indíthatott a célokra.

„A mai sikeres teszt újabb bizonyságát adta a rendszer fejlettségének és az integrált összhaderőnemi műveletek támogatására való képességének”- nyilatkozta Rob Rasch vezérőrnagy, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének programfelelőse. „A tengerészgyalogság és a légierő szenzorjainak közös tesztkörnyezetbe illesztése igazolta a nyílt architektúrájú rendszer életképességét, illetve a valós lehetőségét annak, hogy az IBCS a műveleti környezet kiterjesztésével gond nélkül működhet együtt egyszerre több haderőnemmel vagy akár szövetséges haderőkkel is a jövőben a komplex fenyegetések elhárítása érdekében.”

2019. december 19.
Forrás: https://www.army-technology.com/news/us-intercepts-cruise-missile-ibcs/
Fordította: Baráth Bence hadnagy