mist s

palyfelv

kub s 

 

1

Légvédelmi rakéta szakmai konferencia Győrben

A fegyvernemi ünnepe, Szent Borbála napja alkalmából, második alkalommal rendezett légvédelmi rakéta fegyvernemi konferenciát az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred. A szakmai nap előadásainak elsődleges apropóját a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program a Honvédséget, különös tekintettel az alakulatot érintő technikai fejlesztései és modernizáció aktualitásai adták.

A december 03-án megrendezett konferencia célja, hogy kicsit szélesebb, esetenként akár geostratégia kontextusba 2helyezve bemutassa a légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernemet érintő nemzetközi és hazai trendeket, valamint lehetőséget biztosítson kötetlen formában a fegyvernemet érintő aktuális kérdések megvitatására.

Az ország egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemi alakulataként, az itt szolgálóknak nemcsak az a feladatuk, hogy őrizzék, illetve tovább építsék a légvédelmi rakéta szervezeti és szakmai kultúrát, végrehajtsák az ebből adódó szakmai feladatokat, hanem az is, hogy igyekezzenek folyamatosan képezni magukat, bővítsék ismereteiket. Ehhez nyújtott kiváló alkalmat ez a szimpózium, amelyen együtt értekezett a fegyvernemhez tartozó végrehajtó szakállomány, az elöljáró és légierős szervezetek parancsnokai, képviselői továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karának oktatója, tisztjelöltjei.

Könczöl Ferenc ezredes, a konferencia életrehívója, az esemény rendezése kapcsán elmondta: Szükséges, hogy naprakészek legyünk a szakterületünk tekintetében, elvárt, hogy feldolgozzuk az elmúlt időszakban a légvédelmi rakéta fegyvernem és úgy általában a felszíni telepítésű légvédelem világában történteket, megismerjük az új doktrínális, illetve az alkalmazási és technikai ismereteket, valamint megosszuk az időközben keletkezett információkat, melyre kiváló lehetőséget nyújt egy ilyen konferencia” – hangsúlyozta az ezredparancsnok.

A konferenciára vendégelőadók is érkeztek, ezúttal nemcsak katonák. Elfogadta a rakétaezred meghívását a kiváló biztonságpolitikai szakértő, Nógrádi György, aki a tőle megszokott színes stílusban beszélt a világot érintő biztonságpolitikai aktualitásokról.

Az MHP3 légierő szemlélőség képviseletében Csokona Gábor alezredes a felszíni telepítésű légvédelem előtt álló kihívások, a légtérből érkező fenyegetések átalakulásának tükrében címmel tartott előadást. Majd Kézy Balázs őrnagy, az ezred felderítő főnöke a pilótanélküli légi járművek és az általuk megjelenített fenyegetések, illetve az ellenük való védekezés lehetőségeiről számolt be.

A légierőt érintő két, kiemelt feladat tapasztalatairól is beszámoltak az előadók. Ugrik Csaba dandártábornok, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka a litvániai, Baltic Air Policing 2019 több hónapos küldetés részleteit mutatta be. Nagy Sándor őrnagy, a rakétaezred 1. légvédelmi rakétaosztály (KUB) megbízott parancsnoka pedig a lengyelországi Tobruq Legacy 2019 többnemzeti légvédelmi rakéta éleslövészet tapasztalataiba avatta be a konferencia résztvevőit.

A megújult haderőnek képzett, elkötelezett katonákra van szüksége, és a technikai fejlesztések mellett elengedhetetlen a humán erőforrás biztosítása, képzése is. E témához kapcsolódóan tartott előadást Kriston István főtörzszászlós. A Magyar Honvédség vezénylőzászlósa az Acélkocka altisztképzési rendszer kezdetei tapasztalatait és fejlesztésének irányait ismertette.

A konferencia zárásaként Szűcs Pál ezredes kiemelte, hogy hiánypótló rendezvényről van szó, ahol a légvédelem egy bizonyos, ám rendkívül fontos szeletét ismerhettük meg, olyan témákat bemutatva, megvitatva, amelyekkel minden résztvevő csak gyarapíthatta a tudását.

4  5   6
 7  9  8

 2019. december 3.
Csekei Judit szds.