mist s

palyfelv

kub s 

Csoportkép


Kéthetes felderítő törzsfelkészítés a győri ezrednél

Felderítő törzsmunka alapjai törzsfelkészítés zajlott a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred laktanyájában októberben. A kéthetes tanfolyam elsődleges célja volt a Magyar Honvédségben alkalmazott felderítő eljárások egységesítése, a NATO által előírt alap felderítő ismeretek biztosítása, valamint megismertetni a felderítő törzsmunka eljárásait, begyakoroltatni a harcmező felderítő előkészítés feladatait zászlóalj és dandár szinten.

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnöksége által többévente szervezett törzsfelkészítések sorában, a 2rakétaezred a harmadik alakulat – légierős alakulatok tekintetében pedig az első –, ahol ez a tanfolyam megvalósult. Az alakulat felderítő főnöksége helyszíni koordinálásában megrendezett képzésre 10 katonai szervezettől 29 fő érkezett, elsősorban a katonai szervezetek törzseiben szolgálatot teljesítő felderítő beosztott katonák, de hadműveleti területen dolgozó kollégák is voltak a résztvevők között. A felkészítést Dominek Attila ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnökhelyettese, valamint Könczöl Ferenc ezredes, a házigazda alakulat parancsnoka nyitotta meg.

A törzsfelkészítés foglalkozásainak egy negyede elméleti jellegű oktatás volt, mely során a hallgatók megismerték a felderítés elméleti alapjait, átfogó képet kaptak a Magyar Honvédség felderítő képességeiről, megismerhették a katonai döntéshozatal folyamatát, valamint kapcsolatát a 3felderítő törzsmunkával.  Végül, de nem utolsósorban a résztvevők biztos alapot kaptak a harcmező felderítő előkészítésének lépéseiről, az értékelések során alkalmazott eljárásokról. Az órák háromnegyede csoportokban végrehajtott gyakorlati foglakozás volt, ahol egy-egy előzetesen kidolgozott helyzet felderítő értékelését kellet végrehajtani az előzőekben tanultak szerint.

A kurzus gyakorlati feladatok megoldásával zárult, amelyekben a felkészítésen résztvevők a valóságot leginkább megközelítő helyzetben bizonyíthatták rátermettségüket. A feladatok során a csoportok egy-egy felderítő törzset játszva adtak számot az elsajátított ismeretekről szóbeli jelentés formájában. A gyakorlati feladat szöveges értékelésére felkért, magasabb beosztásban szolgáló, tapasztalt, összfegyvernemi szemléletű főtisztek „zászlóaljparancsnok”-ként fogadták a jelentéseket és tették fel kérdéseiket. A két hét elteltével a résztvevő katonák oklevelet és igazolást kaptak a törzsfelkészítés sikeres elvégzéséről.

2019. október 24.
Csekei Judit szds.