1

 

Hét őrmester kezdte meg a szolgálatát a rakétaezrednél

Új kollégákat köszönthetünk az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományában, akik a július 6-i Hősök Terén történt avatásukat követően a napokban kezdték meg katonai pályafutásukat Győrben.

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia légvédelmi rakéta és tüzér szakán végzett fiatalok a kétéves képzésük alatt természetesen már korábban kapcsolatba kerültek a légvédelmi alakulattal. A csapatgyakorlatok során az akkori altisztjelöltek megismerkedtek az ezred szervezetével, technikai eszközeivel, az egység mindennapjaival. Ezidőalatt a szakmai tapasztalatokon túl bekapcsolódtak már az alakulat társadalmi életébe is. Elmondásuk alapján jóleső érzéssel konstatálták, hogy már a kihelyezett k2épzések alatt is kollégaként kezelték őket és nagyon segítőkészek voltak a velük foglalkozó „arrabonás” tisztek, altisztek. Az ifjú őrmesterek elismeréssel szóltak az ezrednél folyó szakmai munkáról, az oktatók hozzáértéséről. Kiemelték továbbá, hogy már hallgatóként megnyerte őket Győr városa, de dicsérték a laktanyai koszt minőségét, ahogy a sportolási lehetőségeket is, úgy érzik egy igazi közösségbe érkeztek.

A sikeres érettségi vizsgát követően a fiatalok különböző célból vezérelve döntöttek a katonai hivatás mellett. Többük családjában, illetve ismeretségi körében volt már katona, akik ösztönzőleg hatottak rájuk. Voltak, akik a középiskolában részesei voltak a „katonasuli” programnak, amely elegendő motivációval bírt számukra, hogy ezt a pályát válasszák. Kiváló visszacsatolás számunkra, hogy olyan fiatalt is kollégaként üdvözölhetünk, aki gyermekként rendszeres látogatója volt a győri laktanyai nyílt napoknak, és ennek hatására jelentkezett később katonának.

Az alakulathoz3 érkező pályakezdő őrmesterek közül többen kiváló eredménnyel végeztek az Altiszti Akadémián, míg Török András őrmestert az a megtiszteltetés érte, hogy a Hősök Terén, a honvédelmi miniszter és a katonai felsővezetés, valamint vendégek, hozzátartozók jelenlétében, ünnepélyes keretek között mondhatta előre a katonai eskü szövegét.

Nem meglepő, hogy a 20-24 éves frissen végzett őrmesterek életében már eddig is komoly szerepet töltött be a sport. Kiemelten az úszás, futás, a saját testsúlyos edzések, valamint a labdarúgás és kézilabda, amely meghatározó számukra. Hobby terén van, aki motorozik, más relikviákat gyűjt, de kedvenc elfoglaltságként említették a főzést is, sőt van, aki borászkodik is szabadidejében.

A hét fiatal hat megyéből érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei alakulathoz. A jövőjük immár Győrben folytatódik. Az új kollégák motiváltak, bizakodva tekintenek a következő hetek, hónapok, - reményeink szerint évek - szakmai feladatai elé. Ahogy az a rakétaezred életében hagyomány, a pályakezdő tisztek és altisztek elöljáróik előtt, állománygyűlés keretében mutatkoznak be az alakulat katonáinak. Erre július 29-én, az ezred művelődési otthonában lesz lehetősége a most érkezett altiszteknek.

2019. július 18.
Szöveg: Csekei Judit szds.
Kép: Csekei Judit szds., Dévényi Veronika