mist s

palyfelv

kub s 

1


Katonai eskütétel Győrben 

A szerződéses katonák szolgálati jogviszonya ugyan határozott idejű, de az eskü egy életre kötelez. Jól tudja ezt az az 57 katona is, akik ünnepélyes keretek között, családtagjaik jelenlétében, meghívott vendégek és elöljáróik előtt nyilvánították ki a Haza függetlenségének védelme és alkotmányos rendjének szolgálata iránti, egész életre szóló elkötelezettségüket a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél.

A Magyar Honvédség szervezeti átalakítása 2miatt az idei évtől a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred is tart alapkiképzést frissen bevonult honvédek számára. Az ország különböző alakulatainál hamarosan szolgálatba álló pályakezdő tisztek, altisztek és legénységi állományú katonák június első hetében vonultak be a légvédelmi egység likócsi bázisára.

Az újoncok az alapkiképzés elemeként rendszeres alaki foglalkozásokon, katonai testneveléseken vettek részt, megismerkedtek a Honvédség életét alapjaiban meghatározó előírásokkal, szabályzókkal, elsajátítottak honvédelmi, nemzetbiztonsági, jogi, logisztikai és egészségügyi ismereteket, de a felkészítésükből nem maradhatott ki a katonai tereptan, 3harcászat, műszaki, híradó, atom-, biológiai, és vegyi védelmi kiképzés sem.

A hat hetes időtartamra jutó feladat igazán bőséges volt, az elvárások pedig jelentősek, ugyanis a felkészítés sikeres teljesítéséhez mindenkinek meg kellett felelnie a Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott követelményeknek. Ez a gyakorlatban nem jelentett mást, minthogy gyalogsági lövészeten, általános harcászaton, kézigránát dobógyakorlaton és robbantás foglalkozáson is helyt kellett állnia a résztvevőknek.

Az alapkiképzés zárását jelentő eskütételre4 július 11-én 10 órakor sorakozott fel az ideiglenes alegység a győri ezred alakuló terén Aradi Zsolt százados, az alapkiképző század parancsnokának vezetésével. Az elöljáró fogadását követően a Himnusz hangjai csendültek fel, majd Eszes Róbert közkatona lépett a mikrofonhoz. Miközben a Veszprém Légierő Zenekar Erkel Ferenc Bánk Bán című operájának Hazám, Hazám kezdetű áriáját játszotta a felsorakozott honvédek az eskü előmondójának szavait visszhangozták.

Az eskütételt követően Szűcs Pál ezredes mondta el ünnepi gondolatait. A Magyar Honvédség Parancsnoksága Légierő Haderőnemi Szemlélőség Haderőnemi Iroda irodavezetője kiemelte; „Önök egy olyan mérföldkőhöz érkeztek ma, amely a szó szoros értelmében meghatározó és felemelő is egyben. Ezzel a mai momentummal egy igen erősen összetartó közösség tagjaivá váltak, amelyben a Haza szeretete és az áldozatkész szolgálata hordozza az értékeket.”

5Az elöljáró beszédében fel hívta a figyelmet „Önök olyan időszakban kezdik meg a szolgálatukat, amikor a Magyar Honvédség teljesen megújul. Ez alatt nemcsak a technikai eszközök modernizálását értjük a kor elvárásainak megfelelően, hanem a katonák minőségi életpályájának biztosítását is.”

Ugyanakkor Szűcs ezredes figyelmeztette az állományt; „Ettől kezdve nem csak magukért tartoznak felelősséggel, hanem bajtársaikért, hazájukért, nemzetükért is. Legyenek méltóak társadalmuk bizalmára és megalkuvást nem kérve őrizzék meg egyenruhájuk és vele együtt a Magyar Honvédség becsületét!

Az elöljáró végül sok sikert kívánt az esküt tett honvédek katonai pályafutásához, majd a rendezvény a hagyományoknak megfelelően, a Szózatot követően díszmenettel zárult.

Győr, 2019. július 11.
Sályi Gergő ftőrm.
Képek: Csekei Judit szds.