mist s

palyfelv

kub s 

1

Alapkiképzés Győrben


Az első benyomás, az első pillanat az élet minden területén meghatározó. Jelenleg a katonai pályán teszi első lépéseit a frissen bevonult kiképzendő állomány az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél, miközben – a sorkötelezettség megszüntetése óta – a győri alakulat is első ízben tart alapkiképzést pályakezdő tiszteknek, altiszteknek és legénységi állományú katonáknak.

Az ország minden szegletéből származó katonává válni s2zándékozó civilek 2019. június 3-án érkeztek a légvédelmi egység likócsi bázisára. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által toborzottakra a bevonulás első hetén az állományba vétellel kapcsolatos személyügyi eljárás lefolytatása, a szerződéskötés, a beöltöztetés és egyéb adminisztratív teendők vártak, de fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, illetve a katonai szolgálat ellátásához szükséges tájékoztatókra is sor került.

3A tettrekész újoncokat Bozsóki Attila alezredes köszöntötte az ezred művelődési otthonában. Az alakulat parancsnokhelyettese beszédében felhívta rá a figyelmet; „Meg kell, hogy értsék, rendkívül fontos időszak következik az Önök számára, hiszen katonai pályafutásuk alapköveit kell lerakniuk, hogy a későbbiekben biztos alapokra építkezhessenek.” Bozsóki alezredes úgy fogalmazott; „A feladat súlyához mért elhivatottságot várok el Önöktől, és kérem, hogy használjanak ki minden rendelkezésre álló időt a tanulásra és fejlődésre, mert csak is így válhatnak teljesjogú tagjaivá a Magyar4 Honvédségnek!”

Noha a frissen bevonult állomány tagjai már egyenruhát viselnek, az igazi munka még csak most kezdődik számukra. Az alapkiképzés elemeként részt kell venniük ugyanis a rendszeres alaki foglalkozásokon, katonai testneveléseken, meg kell ismerkedniük Honvédség életét alapjaiban meghatározó előírásokkal, szabályzókkal, el kell sajátítaniuk honvédelmi, nemzetbiztonsági, jogi, logisztikai és egészségügyi ismereteket, de term5észetesen a felkészítésükből nem maradhat ki a katonai tereptan, harcászat, műszaki, híradó, atom-, biológiai, és vegyi védelmi kiképzés sem.

A feladat tehát bőséges, az elvárások pedig jelentősek, ugyanis a felkészítés sikeres teljesítéséhez mindenkinek meg kell felelnie a Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott követelményeknek. Ez a gyakorlatban nem jelent mást, minthogy a gyalogsági lövészeten, az általános harcászaton, a kézigránát dobógyakorlaton és a robbantás foglalkozáson kell helyt állnia a résztvevőknek.

A megerőltető heteket július 11-én ünnepélyes eskütétel fogja zárni Győrben, melyet követően a kiképzett katonák már saját alakutaiknál állnak szolgálatba.

Győr, 2019. június 12.
Sályi Gergő ftőrm.

6 7 8
9 10 11