mist s

palyfelv

kub s 

1


Honvédelem Napja a rakétaezrednél

Május 21-én – Buda 1849-es visszafoglalásának napja előtt tisztelegve – ünnepeljük Magyarországon a Honvédelem Napját. Ez a nap a honvédségről, a katonákról, rólunk szól. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred ünnepi állománygyűléssel emlékezett Buda ostromára, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a támadó magyar erők győzelmével ért véget.

Az alakulat Művelődési Otthonában rendezett eseményen Varga Tamás őrnagy ünnepi beszédében kiemelte: 2A Magyar Honvédelem Napja, minden katona és a honvédelem ügyét szívén viselő minden magyar állampolgár ünnepe, kiemelkedő jelentőséggel bír a Honvédség és az egész magyar társadalom életében. Méltó szimbóluma, kifejezője annak az össztársadalmi törekvésnek, amelyet úgy nevezünk: honvédelem. Ezzel együtt május 21-e, az emlékezés, a hazát hősiesen védelmező elődök előtti tisztelgés ünnepi alkalma. Tisztelgés ismert és névtelen hőseink előtt, azok előtt, akiket a történelemkönyvekből ismerünk, és azok előtt is, akiket ma is soraink között tudhatunk.”

A visszatekintő, emlékező sorok után Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok elismeréseket adott át. Elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Magyarország honvédelmi minisztere, a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát adományozta Petz Tibor századosnak, aki az elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában rendezett központi ünnepségen vette át.

A 3Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül, a „Honvédelem Napja” május 21-e alkalmából a honvédelmi miniszter a Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát (20 év után) adományozta Szalai Tibor századosnak és Tóka Henrietta századosnak. Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel I. fokozatát (30 év után) kapta Hercz Antal törzszászlós, III. fokozatát (10 év után) Nagy Lajos László törzsőrmester, Egyed László őrmester, Balla Gabriella szakaszvezető, Koszonics Gábor szakaszvezető és Szemenyei Szabolcs szakaszvezető, míg a „Honvédségért oklevelet” (10 év után) Fenyvesi Ágnes honvédelmi alkalmazott kapott.

A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül, a honvédelmi miniszter által adományozott Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért szolgálati jelet az ezred állományából harmincnyolc fő vehetett át.

Az ünnepi állománygyűlés a csapatzászló elvezetése után a Szózat hangjaival zárult.

 2019. május 20.
Cseszreginé Csekei Judit szds.