mist s

palyfelv

kub s 

31


Értékelő-feladatszabó állománygyűlés és parancsnoki országjáró tájékoztató Győrben

„Tisztességes és becsületes munkát végeztek” – fogalmazott az elöljárót képviselő Dr. Sticz László dandártábornok az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél tartott éves értékelő-feladatszabó állománygyűlésen és az azzal egybekötött parancsnoki országjáró tájékoztatón.

Minden évben elérkezik a pillanat, amikor a katonai szervezetek előző évben véghezvitt feladataiból és teljesítményéből mérleget von az elöljáró és az adott szervezet vezetője, valamint meghatározásra kerülnek a következő év kapcsán támasztott elvárások. Idén március 20-án 14 órakor vette kezdetét az éves értékelő-feladatszabó 2állománygyűlés az ezred művelődési otthonában. Dr. Sticz László dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke mellett megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Kiss Nándor alezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, Légierő-haderőnemi Szemlélőség, Haderőnemi Iroda, irodavezető-helyettese is.

Könczöl Ferenc ezredes a 2018. év értékelésével nyitotta az állománygyűlést. Az elmúlt év fő feladatai közül kiemelte a Tobruq Legacy 2018 Többnemzeti Légvédelmi Rakéta Harcászati Gyakorlat teljesítését, a Közös Akarat feladatban való részvételt, a készenléti alegységek biztosítását, az MH EUFOR Kontingens 23. váltásának felkészítését, valamint a tiszt-, és altisztjelöltek csapatgyakorlatainak biztosítását.

1Az ezred parancsnoka szakterületenként és alegységenként értékelte az elmúlt év tevékenységét, összegzésében pedig felsorolta az ezred erős oldalait, köztük a szükséghelyzetekben mutatott helytállást és összefogást, a különböző megmérettetéseken mutatott szakmai megfelelést, a személyi állomány fizikai állapotának magas szintjét és sporttevékenységét, valamint az alakulat társadalmi kapcsolatait és kommunikációs tevékenységét.

Az értékelés végén a parancsnok aláhúzta: „Az ezred egy feladatokkal, kihívásokkal teli nehéz évet hagyott a háta mögött, mely során a teljes személyi állomány, közalkalmazottak és katonák egyaránt, példaértékű elkötelezettséggel, esetenként erőn felüli áldozatvállalással, a legjobb tudásuk szerint végezték a számukra meghatározott feladatokat.”

A 2018. év értékelését követően Könczöl Ferenc ezredes a 2019. 4év fő feladatainak meghatározásával folytatta felszólalását. Ebből kiderült, hogy az alakulat számára a prioritást idén a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program elvárásainak való megfelelés fogja jelenteni, de a gyakorlatokon való eredményes helytállás, az MH EUFOR Kontingens 23. váltásának biztosítása, valamint a MISTRAL vezetési pont lokátor-állomás (MCP SHORAR) modernizáció támogatása sem lesz kevésbé hangsúlyos.

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokának jelentése után Dr. Sticz László dandártábornok lépett a pulpitushoz, aki tolmácsolta a Magyar Honvédség Parancsnokának köszönetét. Mint fogalmazott: „Megnyugtató látni, hogy a feladatok jó kezekben vannak a győri alakulatnál.” A Magyar Honvédség Parancsnoksága 5Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke beszédében gratulált a 2018-as év teljesítményéhez és egyben sok sikert kívánt az idei megpróbáltatásokhoz.

Az értékelő-feladatszabó állománygyűlés egy rövid szünetet követően a parancsnoki országjáró tájékoztatóval folytatódott, mely során a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program aktuális fejleményeiről és várható kihívásairól hallhattak a megjelentek. Dr. Sticz László dandártábornok tájékoztatta az állományt a Magyar Honvédség közelmúltban történt szervezeti átalakításairól, a haderő fejlesztés folyamatáról, a honvédelmi alkalmazotti jogállás bevezetéséről, a toborzás és megtartás jelentőségéről, valamint az ezredet közvetlenül érintő tervekről.
 
Az előadás végén kérdések feltevésére is lehetőség nyílt, majd pedig Könczöl Ferenc ezredes gondolataival zárult az állománygyűlés.

2019. március 20.
Sályi Gergő ftőrm.