mist s

palyfelv

kub s 

 0

1848-49-es ünnepi megemlékezéseken az ezred katonái

Ünnepi állománygyűlés a rakétaezred laktanyájában, a díszszázad felvonulása a győri belvárosban, az országzászló felvonása Szombathelyen. A hagyományoknak megfelelően az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái több helyszínen emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire.

Az ünnepségsorozat nyitányaként, csütörtökön az alakulat Művelődési Otthonában rendezett ünnepi állománygyűlésen Könczöl Ferenc1 ezredes köszöntötte az állományt, majd felkérte Kolozsi Tamás alezredest ünnepi beszédének megtartására. A vezetési zászlóalj parancsnoka kiemelte: „A honfoglalás és az államalapítás óta 1848-1849 a magyar nép legnagyobb tette volt. A forradalmat indító március 15-dike jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének, és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. Amikor felidézzük 1848. március tizenötödike és az azt követő hónapok eseményeit, mindenekelőtt arra kell emlékeznünk, hogy elődeink azokban az időkben az egyetemes emberi fejlődés érdekében, az európai haladás élvonalában vívták meg a maguk harcát. De emlékeznünk és emlékeztetnünk kell a forradalom és szabadságharc fájdalmasan tragikus tanulságára is: egyedül,2 szövetségesek nélkül egyetlen nép, annak akár legkiválóbb nemzedéke sem képes elérni céljait.” – hangsúlyozta az alezredes, majd hozzátette: „Ez a történelmi tanulság összhangban van napjaink biztonságpolitikai alapelveivel, amikor kinyilvánítjuk: Magyarország katonai védelme három alappilléren nyugszik, a nemzeti önerőn, a szövetségi együttműködésen és az állampolgárok hozzájárulásán. A Magyar Honvédség a NATO keretein belül, szövetségeseivel együtt képes megvédeni Magyarország függetlenségét, területi sérthetetlenségét, és érdemben hozzájárul a közös védelmi képességekhez és a szövetségi műveletekhez. Ma a magyar társadalom jól ismeri és elismeri a Magyar Honvédséget. Elismeri, hogy soraiban magasan képzett, elhivatott, nemzetközi elismerést kivívott katonák szolgálnak. A magyar katonák kiképzettsége, felkészültsége példaértékű, és az elmúlt években komoly nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodott. Katonáink naponta bizonyítják képességeiket hazánkban és a nemzetközi missziókban egyaránt” – összegzett Kolozsi Tamás alezredes.

Az emlékező sorok után személyügyi határozatok ismertetése és elismerések átadása következett. Az emlékező sorok 3után személyügyi határozatok ismertetése és elismerések átadása következett. Elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozta Fábry László őrnagynak. Nevezett az elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában rendezett központi ünnepségen korábban vette át.

A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Magyarország honvédelmi minisztere az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel II. fokozatát (20 év után) adományozta Dobis Evelin Beáta zászlósnak, Ujvári Zoltán Gábor zászlósnak, Szabó-Tolnai Mónika törzsőrmesternek, Bodó István szakaszvezetőnek, Dózsa György szakaszvezetőnek és Sági Zoltán szakasz4vezetőnek.

A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül, a honvédelmi miniszter által adományozott Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért szolgálati jelet az ezred állományából huszonegy fő vehette át az ünnepi állománygyűlésen.

A rendezvényen kinevezéseket is ismertettek, melyekkel egyidejűleg főtörzsőrmesterré léptették elő Markotics Gergely, Erdei Bertalan, Mosonyi József Péter, Vidéki Roland, Leposa Péter Richárd, Kovács Ivett, valamint Karcag Jácint Tamás törzsőrmestereket.

Az ezred, – ahogy minden évben, így az ideiben is – képviseltette magát a városi önkormányzatok által rendezett megemlékezéseken. Március 15-én Győrben és Szombathelyen tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei és hősei emléke előtt a légvédelmi egység katonái.5

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának ünnepsége Borkai Zsolt polgármester emlékező soraival kezdődött a Honvéd ligetben. A Győri Nemzeti Színház művészeinek műsorát követően koszorúkat helyeztek el az egybegyűltek a Szabadság emlékmű talapzatánál. Az alakulat képviseletében Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok és Inoka Zoltán törzszászlós, ezred vezénylő zászlós koszorúzott.

Az ünnepség a Szent István úton folytatódott, ahol a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred felsorakozott díszszázada fogadta Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármesterét és Könczöl Ferenc ezredest. Polgármester úr elismerő sorokban nyilatkozott az alakulatról. A szabadtéri program zárásaként a díszalegység felvonulását tekinthették meg az ünnepségre kilátogatók. A felvonuláson részt vett a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszszázada, a Veres Péter Mezőg6azdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium. A délelőtti programsorozat a Városháza Dísztermében ünnepi díszközgyűléssel zárult.

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett rendezvény a Petőfi-szobor megkoszorúzásával vette kezdetét, majd a Március 15. téren a győri ezred díszszakasza fogadta az elöljárót, és katonai tiszteletadás mellett – a Szombathely Város Fúvószenekara kíséretében – felvonták az országzászlót. Az ünnepi műsort követően a megemlékezés a Savaria Múzeum előtti téren folytatódott, ahol dr. Hende Csaba, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke mondott beszédet. A városi rendezvény a Horváth Boldizsár-szobor koszorúzásával ért véget. A vasi megyeszékhelyen Papp Tamás alezredes, a győri alakulat törzsfőnöke tisztelgett a márciusi ifjak, valamint a forradalom és szabadságharc emléke előtt.

2019. március 15.

Cseszreginé Csekei Judit százados

Fotók: Sályi Gergő ftőrm. és a szerző