mist s

palyfelv

kub s 

Váczi Sándor

In memoriam Váczi Sándor főtörzszászlós

Hétfőn kaptuk a szomorú hírt, hogy életének 69. évében elhunyt Váczi Sándor nyugállományú főtörzszászlós. Sanyi bácsi,  ahogy mindannyian hívtuk – sosem feledett és hagyott el minket, a kollégáit, a rakétaezredet, a Honvédséget. Bár már 12 éve nyugdíjba vonult, továbbra is a közösségünk tagja maradt, nem tudott elszakadni az imádott hivatásától és kollégáitól. Az elmúlt 50 évben, beleértve napjainkat is, talán nincs olyan győri katona, aki ne hallott volna Váczi Sanyiról. Az állomány körében nagy elismerés és megbecsülés övezte Váczi Sándor főtörzszászlós urat. Az alábbiakban Tőle búcsúzunk.

Váczi Sándor 1950. március 23-án született Kisvaszaron. 1967. november 01 - 1969. július 31-ig tiszthelyettes hallgatóként tanult a debreceni Rádiótechnikai Kiképző Központban. 1969. augusztus 01-jén hivatásos katonai pályafutását őrmesterként kezdte az 54. Rádiótechnikai Ezred 4. hadműveleti századnál Sormáson, ahol 1972. január 31-ig szolgált. 1972. február 01-től saját kérésére áthelyezték a 14. Légvédelmi Tüzérezred, E-2 állomásparancsnoki beosztásába, Lenti helyőrségbe. 1973. március 01-től az ezred 1. ütegének lövegtechnikusa lett, augusztus 01-én előléptették törzsőrmesterré. 1977. november 01-től a Győr helyőrségbe díszlokált ezred, technikai ütegének, 2. számú ellenőrző bevizsgáló állomás, technikus beosztásába helyezték. 1978. augusztus 07-én főtörzsőrmesterré, 1985. augusztus 01-én zászlóssá léptették elő. 1987. március 01-től az ezred technikai üteg, ellenőrző-bevizsgáló szakasz /KIPSZ/ állomásparancsnokává nevezték ki. 1991. március 15-től törzszászlóssá, 1998. március 15-től főtörzszászlóssá léptették elő. 2001. február 01-től, 2006. december 29-ig a 12. Légvédelmi Rakétadandár, logisztikai zászlóalj vezénylőzászlósaként szolgált. 2006. december 30-i hatállyal a felső korhatár elérésével került szolgálati nyugállományba.

Váczi Sándor nyugállományú főtörzszászlós úr közel negyven évet töltött a haza fegyveres szolgálatában, ízig - vérig katonaként, példamutató elkötelezettséggel végezte hivatását, amelyet a honvédelmi miniszter kilenc alkalommal kitüntetés adományozásával ismert el. Nyugdíjas éveiben sem szakadt el alakulatától, rendszeresen tevékenykedett az ezred haditechnikai parkjában lévő eszközök felújításán. Az ezred művelődési otthonában lévő tárlókban számtalan apró remekmű, makettek sora őrzi a Főtörzszászlós úr keze munkáját.

Váczi Sándor nyugállományú főtörzszászlóst 2019. március 25-én, 14.00 órakor katonai tiszteletadás mellett helyezik örök nyugalomra. A búcsúztatás a győri Nádorvárosi Köztemető régi ravatalozójánál kezdődik.