mist s

palyfelv

kub s 

kep01

Amerika új utakon a rakétavédelmi rendszerek fejlesztése terén

Az Egyesült Államok rakétavédelmi képességeinek fejlesztése keretében vizsgálja a lehetőségét egy új alkalmazási opciónak az F-35 II JSF lopakodó vadászgépre vonatkozóan. Az elképzelés arra vonatkozik, hogy az F-35 fejlett szenzorait, adatkapcsolati rendszereit használva miként lehetne az Interkontinentális Ballisztikus Rakétákat (Inercontinental Ballistic Missile – ICBM) már az indítási fázisukban detektálni vagy akár megsemmisíteni. A Pentagon az érintett védelmi ipari szereplőkkel karöltve vizsgálja a lehetőségét olyan bomba, rakéta vagy lézer eszköz fejlesztésének, melyek segítségével az F-35 képessé válhat nukleáris ICBM elleni tevékenységre, új dimenzióba helyezve az amúgy is sokoldalú vadászgép alkalmazási lehetőségeit.


A Trump-adminisztráció által 2019 januárjában kiadott Missile Defense Review (kep02Rakétavédelmi Szemle) egy olyan régóta várt dokumentum, mely a következő időszakra meghatározza az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszereinek feladatait, valamint a további fejlesztések irányát. Az F-35 integrálása az ICBM elleni védelmi rendszerekbe rengeteg kérdést vet fel, melyek megválaszolására és egy megvalósíthatósági jelentés összeállítására az MDR 6 hónapos határidőt szabott a Légierő és a Missile Defense Agency ( Rakétavédelmi Ügynökség) részére.

A kezdeti elgondolások alapján a Pentagon szakemberei az alább felsorolt alkalmazási lehetőségeket fogják megvizsgálni:

- Az F-35-ös fegyverplatformként alkalmazva rakétával vagy irányított bombával semmisítené meg az indítási fázisban vagy röviddel azután az ICBM-eket. A jelenleg rendszeresített, vagy a közeljövőben rendszeresíteni tervezett fegyverek közül az AMRAAM levegő-levegő rakéta merült fel lehetséges opcióként, annak is az F-35 belső fegyverterében is alkalmazható speciálisan módosított változata. Mindenesetre egymásnak ellentmondó tanulmányok szerint ez a rakéta típus nem feltétlenül alkalmas erre a feladatra, míg egy új rakéta rendszeresítése komoly költségvonzattal járna.

kep03- A repülőgépre telepített lézer vagy elektronikai hadviselési eszközök segítségével megrongálja a rakétát, vagy akadályozza annak navigációját, pályára állását. Az F-35 AN/APG-81 radarja többek között széles körű elektronikai zavarási funkciókkal rendelkezik. A helyben fel- és leszálló változat tervezésénél már gondoltak nagy energiájú szilárdtest-lézerek későbbi elhelyezésére, melynek nagy teljesítményű generátorát az emelő csőlégcsavar hajtóműve hajtaná meg, maga az eszköz pedig a légcsavar helyére kerülne.

- Előretolt szenzorként korai felderítési információkat szolgáltathat a rakétavédelmi rendszer részére, hogy több idő legyen a hatékony ellentevékenység végrehajtására. Talán ez az opció a legkönnyebben megvalósítható, hiszen minden szükséges eszköz jelenleg is rendelkezésre áll. Az F-35 szenzor-arzenáljáról külön cikket lehetne írni, lényegét tekintve az elektromos és optikai (látható és infravörös egyaránt) spektrumokban teljes térbeli lefedettséget nyújtva a legmodernebb képességekkel rendelkezik. Natívan képes a rakétaindítások jelzésére, földről és levegőből egyaránt, valamint a követésre, pályakalkulációra is. Egy korábbi teszt során 1300 km-es távolságból indított rakétát sikeresen követtek nyomon, ami bíztató előjel a tervezett új alkalmazási lehetőség vonatkozásában. A kommunikációs rendszerek képesek az így nyert adatok valós idejű továbbítására, a távolság függvényében egy vagy akár több további F-35 közbeiktatásával, melyek egyfajta reléállomásként látnák el feladatukat. Ezek az információk kritikus fontosságúak lehetnek a rakétavédelmi rendszer további elemeinek, valamint időt nyernek a döntéshozóknak a megfelelő válaszlépés kidolgozására.

A távolabbi jövő tekintetében már olyan elképzelés is született, hogy műholdról kep04indított elfogó rakéták céladatokkal történő ellátásához is lehetne az F-35-öt légi szenzor / reléállomás üzemmódban használni. Ebben az esetben a korai előrejelzési adatok „átjátszása” lehetővé tenné az ICBM-ek megsemmisítését repülési pályájuk azon részén is, amit a világűrben tesznek meg.

Mindenesetre a tervekkel szemben kritikus szakértők szerint nagyon sokba kerülne az F-35-ösök ilyen célú folyamatos, légi járőrszerű feladatvégrehajtása, ráadásul egyéb feladatoktól vonná el ezeket a potens eszközöket. Ezekre a jogos felvetésekre válaszul több elgondolás született, melyekben nagy hangsúlyt kapnak a pontos és naprakész felderítési információk (az adott területen van-e bármi előjele egy esetleges ellenséges ICBM indításnak), valamint az adott terület megfelelő geográfiai elhelyezkedése.

Ez utóbbira Mike Griffin, helyettes államtitkár Észak-Korát hozta fel példaként, ahol is a koncepciót a helyi sajátosságoknak megfelelően teljesen megvalósíthatónak látják. Ennek fényében érthető, hogy miért éppen ezt a repülőgép típust vizsgálják, hiszen az ICBM indítási pozíciók mélyen az ellenséges területen, jól kiépített védelmi rendszerek közelében vannak. A megközelítésükhöz nélkülözhetetlen a legmodernebb szenzorok és adatkapcsolati rendszerek megléte, a lopakodó technológia, a nagy sebesség és a manőverezőképesség kombinációja, amik az F-35-öt egyedi módon jellemzik. Más szemszögből nézve a mobil indítóállásokból indítható, több, irányított robbanófejjel kep05rendelkező ICBM-ek megjelenése pl. a kínai haderőben is felveti azon képességek szükségességét, melyeket az F-35 biztosíthat.

Mindenesetre a fenyegetettségek növekvő tendenciája a védelmi rendszerek képességeinek bővítését követeli meg. A jól ismert stratégia mellett - mely szerint az Egyesült Államok nukleáris triádja elegendő elrettentő erővel bír – muszáj a legmodernebb technológia nyújtotta védelmi képességek fejlesztésére is koncentrálni. Az ICBM-ek megsemmisítése hatalmas kihívást jelent, főleg, ha nagy számban egyszerre vetik be ezeket az eszközöket. A műholdról indított elfogó rakéták, lézerek, több elfogó fejjel rendelkező és a valós robbanófejet a hamistól megkülönböztető rakéták (Multiple Kill Vehicle koncepció) még talán távolinak tűnnek, de az F-35 képességei már jelenleg is rendelkezésre állnak. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a haditengerészet már hajtott végre sikeres teszteket, ahol az F-35 szenzor / reléállomás üzemmódban hajófedélzeti AEGIS radarral és SM-6 elfogó rakéta rendszerrel együttműködve sikeresen semmisített meg horizonton túli távolságból indított cél-drónokat.

2019. március 11.
Fordította / szerkesztette: Vadász István százados
Defense News January 28, 2019 / VOL. 34 NO. 2 – Pentagon considers ICBM killing weapon for the F-35

https://nationalinterest.org/blog/buzz/stealth-f-35s-and-lasers-how-america-could-destroy-nuclear-missile-45562

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II

https://htka.hu/2010/09/11/villamokkal-a-ballisztikus-raketak-ellen/