Üdvözöljük az ezred honlapján!

 

 

Értékelő-feladatszabó értekezlet

Április 12-én a Művelődési Otthonban került sor az ezred 2009. évi tevékenységének értékelésére és az ezred 2010. évi feladatainak megszabására.

 


A rendezvényen részt vett Hazuga Károly altábornagy a Honvéd Vezérkar főnök helyettese, valamint az Összhaderőnemi Parancsnokság részéről Pintér Zoltán vezérőrnagy a légierő haderőnem főnöke.

Az állománygyűlés első részében a résztvevők megismerték az ezred elmúlt évi feladatait és azok parancsnoki értékelését, melyek fő irányát az alaprendeltetésből adódó feladatok ellátása mellett, a felajánlott alegységek felkészítése, valamint LION EFFORT, NEWFIP és a BEVETÉSI IRÁNY gyakorlatokon való részvétel jelentett.

Kovács Ferenc mk. alezredes megbízott parancsnok kiemelte, hogy a személyi állomány a fegyvernem hagyományaihoz híven, fegyelmezetten vett részt a honvédség feladataiban, hozzájárulva ezzel a célkitűzések megvalósításához.

 

A megbízott parancsnok az ezred idei évi kiemelt feladataiként határozta meg a LENDÜLŐ KARD 2010 légvédelmi rakéta (MISTRAL) harcászati éleslövészetet, a SHORAD 2010 légvédelmi rakéta (IGLA) éleslövészetet, a kijelölt alegységek képesség ellenőrzését, a LOAD DIFFUSER és a NEW FIP elektronikai harc gyakorlatokat. Az állománygyűlés végén Kovács alezredes hangsúlyozta, hogy megvan az a tudás, akarat és elszántság az alakulat személyi állományában, ami – az elöljáró megfelelő segítsége esetén, vagy azzal együtt – biztosíték arra, hogy az ezred az ez évi feladatait is eredményesen megoldja.

A megbízott parancsnok után Pintér vezérőrnagy elismerését és köszönetét fejezte ki az ezred által tisztességgel teljesített feladatokért, és elmondta, hogy az ez évi feladatokat várhatóan a tavalyinál nehezebb körülmények között kell teljesíteni.

 

Győr, 2010. április 12.