1


EUFOR 23. Kibocsátó ünnepség Győrben

„Öregbítsék a magyar katona hírnevét!”- fogalmazta meg elvárását Könczöl Ferenc ezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka Győrben, az MH EUFOR Kontingens 23. váltásának kibocsátására rendezett ünnepi sorakozón.


A győri alakulat életében kiemelt jelentőséggel bír 2az EUFOR misszió, hiszen a kontingens 23. váltása immár a hatodik, mely alapvetően a rakétaezred állományára épül, s egyben a nyolcadik, amiben szerepet vállal a légvédelmi egység. 

A missziós feladatban érintettek felkészítése a kontingens novemberi megalakításával vette kezdetét, melyet követően a konkrét beosztásokhoz kapcsolódó tudásanyag elsajátítását lehetővé tevő egyéni és központi szakfelkészítés, valamint a – főként összekovácsolási gyakorlatokból és éleslövészetekkel 3egybekötött harcászati gyakorlatokból álló – kötelék kiképzés várt a honvédekre.

E több hónapos, intenzív időszak végére tett pontot a január 22. és 24. között megrendezett három napos zárógyakorlat, mely során a valóságot megközelítő komplex szituációkban kellett számot adnia az érintett állománynak a kontingens műveleti képességeiről.

Az ünnepélyes búcsúztatóra a győri ezred alakuló terén február 14-én 11 órakor sorakozott fel Tamás Gábor alezredes, kontingensparancsnok vezetésével a zöld barettsapkás alegység. Az elöljáró fogadását követően a Himnusz hangjai csendültek fel, majd a vezényléséi parancs ismertetése után Könczöl Ferenc ezredes lépett a mikrofonhoz.

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka 4beszédében kiemelte „Önök kiképzésük során elsajátították mindazon elméleti ismereteket és gyakorlati fogásokat, amelyek birtokában biztonsággal mozoghatnak, dolgozhatnak majd a hadműveleti területen, s amelyekkel felvértezve bátran nekivághatnak a missziónak”. Ugyanakkor Könczöl ezredes feladatul szabta meg a nemzetközi küldetés résztvevőinek, hogy „Öregbítsék a magyar katona hírnevét, és bizonyítsák felkészültségüket, álljanak helyt a nehéz helyzetekben is!”

A légvédelmi alakulat parancsnoka köszöntőjében felhívta a figyelmet a családi háttér fontosságára is. „A külszolgálat sikeres teljesítésében nagy szerepe van az itthon maradó családtagoknak, hozzátartozóknak is, hiszen ők biztosítják Önöknek a hátországot, és ők azok, akikre a következő hónapokban nagy teher hárul. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a családok megértését, áldozatkészségét, amellyel lehetővé tették, hogy Önök részt vegyenek a misszióban.”

5Könczöl ezredes végül sok sikert kívánt a kitűzött célok megvalósításához, majd átadta a szót a kontingens protestáns tábori lelkészének, aki áldást mondott az állományért. A rendezvény a hagyományoknak megfelelően, a Szózatot követően díszmenettel zárult.

A kontingens rendeltetése – a válságkezelési és békefenntartó tevékenységgel összhangban – tömegkezelés, fegyverbegyűjtés, objektum védelem, területek biztosítása (ellenőrző-áteresztő pontok és megfigyelő pontok működtetése, járőrözés), területzárás, területellenőrzés, konvojok kisérése, VIP- kisérés, valamint őrzés-védelmi feladatok végrehajtása lesz.

Az EUFOR ALTHEA misszió feladatrendszerének megfelelően, a kontingens 2019 márciusában kezdi egy éves szolgálatát, azonban az állomány jelentős része – a „Fogadást Biztosító Részleg” tagjaitól eltekintve – csak szeptemberben utazik Szarajevóba.

2019. február 14.
Sályi Gergő tőrm.
Képek: Cseszreginé Csekei Judit szds.