1

 

A doni áttörés 76. évfordulója

A doni áttörés 76. évfordulója alkalmából országszerte tartottak megemlékezéseket az elmúlt napokban. A doni katasztrófa az egyik legsúlyosabb vereségként vonult be a magyar hadtörténetbe, és a második világháború magyar történetének meghatározó elemévé lett. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái Győrben és Szombathelyen emlékeztek az elesett hősökre.

A Honvéd hagyományőrző Egyesület Győri Területi Szervezete és a Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület a győri Eszterházy-palotába szervezett megemlékezést az 1943. január 12-én kezdődött doni áttörésben és a második5 világháborúban elesett hősök emlékére.

Dr. Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere gyújtott gyertyát és mondott beszédet a hősi halottak emlékére. Majd vitéz Kulcsár Béla, Szent László-díjas harmonikaművész második világháborús dalokat adott elő. A múltidéző sorok után a történelmi egyházak nevében Sárai - Szabó Kelemen bencés atya, Jánosa Attila evangélikus igazgató lelkész, és vitéz Lentulai Attila református esperes mondott imát az elesett hősök lelki nyugalmáért. A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred nevében Matyi Tibor alezredes, parancsnokhelyettes díszszalagot kötött.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Szervezete és a Szombathelyi Egyházmegye, a Martineum Felnőttképző Akadémia udvarán lévő pápai keresztnél tartott kegyeleti megemlékezést a doni áttörés emlékére.

A n2emzeti lobogó katonai tiszteletadással történő felvonása után emlékműsort láthattak az egybegyűltek. A rendezvényen emlékbeszédet mondott dr. Kövér István, a Recski Szövetség Nyugat-Dunántúli Szervezetének elnöke. A szózatot követően a jelenlevők virággal és mécsessel hajtottak fejet a pápai kereszt előtt. Az alakulat képviseletében Bozsóki Attila alezredes, parancsnokhelyettes koszorúzott. A kegyeleti megemlékezés a doni harcokban részt vett katonákért mondott - a megyéspüspök által celebrált - szentmisével zárult.

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak. 1943. január 12-én kezdődött a Vörös Hadsereg támadása és napok alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar hadsereg. A megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a -40 fokos orosz télben. Pontos adatok ma sem állnak rendelkezésre. A 2. magyar hadsereg 93 500, más források szerint 120 ezer, illetve 148 ezer embert vesztett el, az elesettek és a fogságba kerültek pontos számát a mai napig nem lehetett megállapítani.

Honfitársaink hősies helytállása azt üzeni az utókornak, hogy tanuljunk a múltunkból, a hősök áldozatából, mert tragédiájuk nem ismétlődhet meg.

6  4 3

2019. február 13.
Szöveg: Cseszreginé Csekei Judit szds.
Képek: Sályi Gergő tőrm.