Üdvözöljük az ezred honlapján!

1

 


Légvédelmi rakéta fegyvernemi konferenciát rendezett az ezred

Első alkalommal rendezett légvédelmi rakéta fegyvernemi konferenciát a rakétaezred.

Az ország egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemi alakulataként, az itt szolgálóknak nemcsak az a feladatuk, 2hogy őrizzék, illetve tovább építsék a légvédelmi rakéta szervezeti és szakmai kultúrát, végrehajtsák az ebből adódó szakmai feladatokat, hanem az is, hogy igyekezzenek folyamatosan képezni magukat, bővítsék ismereteiket. Ehhez nyújtott kiváló alkalmat a szimpózium, amelyen együtt értekezett a fegyvernemhez tartozó végrehajtó szakállomány, az elöljáró és légierős, valamint a támogatott szárazföldi szervezetek képviselői, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karának oktatói, tisztjelöltjei.

Könczöl Ferenc ezredes, a konferencia életrehívója, az esemény rendezése kapcsán elmondta: „A4z elmúlt időszak, de különösen a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséből fakadó katonai feladatokban való részvételünk nem támogatta sem az egyéni és kötelékkiképzés elvárt szinten történő végrehajtását, sem a szakma véleményformálóinak szellemi építkezését. A plusz feladatok óriási leterheltséggel jártak az ezred személyi állományára nézve, így nem igazán jöhetett szóba, hogy legalapvetőbb feladataink ellátása mellett ilyen nagyságrendű események szervezésébe kezdjünk. Nyár óta csökkent az ilyen irányú leterheltség, alegységeink visszatértek a normális kiképzési rendhez. Azonban mind az alegységek, mind a parancsnokok és törzsek esetében szükségét láttam annak, hogy feldolgozzuk az elmúlt időszakban a légvédelmi rakéta fegyvernem és úgy 3általában a felszíni telepítésű légvédelem világában történteket, feldolgozzuk az új doktrínális, illetve alkalmazási és technikai ismereteket, valamint megosszuk az időközben keletkezett információkat, melyre kiváló lehetőséget nyújt egy ilyen konferencia” – hangsúlyozta az ezredparancsnok.

A konferenciára vendégelőadók is érkeztek. A HM Haderőfejlesztési Főosztály képviseletében Kristóf Zoltán alezredes a légvédelmi vezetési rendszerek funkcióiról és fejlesztési irányairól tartott ismertetőt. Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezredtől érkező Ozsvát Sándor százados a pilótanélküli légi rendszerek és az általuk megjelenített fenyegetések kezeléséről számolt be, míg Prof. Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár a légvédelmi6 rakéta tisztképzés jelenlegi helyzetét, fejlesztésének lehetséges irányait mutatta be.

Az ezred képviseletében Könczöl Ferenc ezredes a felszíni telepítésű légvédelem kihívásai: a tüzérségi lövedékek és rakéták elleni védelem (C-RAM) témában tartott előadást, míg Tóth Norbert alezredes a szárazföldi manővererők légvédelmi oltalmazásának sajátosságait ismertette, különös tekintettel az MH ZHCS CREVAL tapasztalataira. Fábry László őrnagy a MISTRAL vezetési pont (MCP SHORAR) modernizációjának helyzetéről számolt be, kiemelve a megvalósult fejlesztéseket, valamint a megoldásra váró feladatokat.

A konferencia célközönségét az ezred légvédelmi rakéta és radar szakmai vezető állománya mellett a légierő haderőnemi szervezetek vezetői, képviselői, valamint a jó együttműködés és a közös feladatok okán a szárazföldi haderőnem összfegyvernemi szervezeteinek képviselői alkották. Mindemellett részt vettek a konferencián az MH Altiszti5 Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karának légvédelmi rakéta specializációján tanuló tisztjelöltek, valamint tanáraik, oktatóik is.

A konferencia zárásaként Szűcs Pál ezredes a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Légierő Haderőnem Osztály osztályvezetője vezetője kiemelte, hogy hiánypótló rendezvényről van szó, ahol a légvédelem egy bizonyos, ám rendkívül fontos szeletét ismerhettük meg, olyan témákat bemutatva, megvitatva, amelyekkel minden résztvevő csak gyarapíthatta a tudását.

Az ezred vezetésének célkitűzése, egyetemben az elöljárói szándékkal is az, hogy az alakulat fegyvernemi napjához, Szent Borbála ünnepéhez köthető időpontban megszervezett légvédelmi rakéta konferenciával sikeres fegyvernemi hagyományt teremt, amelyet ezt követően minden évben ebben az időszakban és formában tud majd megszervezni és lebonyolítani.

7 8 9
 11  10  12

 2018. december 12.
Cseszreginé Csekei Judit szds.