Üdvözöljük az ezred honlapján!

1


Ünnepi megemlékezéseken a győri katonák

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csak az egyik legmeghatározóbb fejezete hazánk történelmének, hanem talán a nemzeti öntudatban is legelevenebben élő esemény. A sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen aránytalan túlerővel szemben folytatott harc több, mint 60 évvel ezelőtti kitörésére az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái idén sem feledkeztek el megemlékezni.Az ezred ünnepi sorakozójára október 19-én 11 2órakor került sor. A rendezvény a csapatzászló és az elöljáró fogadását követően a Himnusz éneklésével vette kezdetét. A megjelenteket Matyi Tibor alezredes, az ezred parancsnokhelyettese köszöntötte, majd felkérte Inoka Zoltán törzszászlóst ünnepi beszédének megtartására. Az ezred vezénylő zászlósa felszólalásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy „Mit is ünneplünk október 23-án?” Inoka törzszászlós történelmi eseményeket felelevenítve végül arra a következtetésre jutott, hogy „Egy új világ kezdetét ünnepeljük, amit vérrel és könnyel kényszerítettek ki a magyar emberek, hogy gyermekeiknek már egy olyan jövőt építsenek, amiben nem kell megtapasztalniuk mi az az elnyomás, az éhezés és nem kell rettegniük attól, hogy nézeteik miatt éjszaka eljönnek értük és munkatáborokba szállítják majd őket.”

3E napon természetesen elismerések, kitüntetések átadása sem maradhatott el. A Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül többen átvehették a Tiszti, Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel valamely fokozatát, ugyancsak többen kapták meg a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenységükért. Könczöl Ferenc ezredesnek és Varga Tamás őrnagynak külföldi katonai szolgálata befejezése alkalmából Békefenntartásért Szolgálati Jelet adományozott Magyarország honvédelmi minisztere, míg Szebik Róbert zászlós a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát vehette át a tárcavezetőtől a Magyar Honvédség központi ünnepségén beosztásaiban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül.

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred honvédei 4társadalmi kötelezettségeiknek eleget téve nem csak a likócsi laktanya falain belül rótták le kegyeletüket a forradalom hősei előtt, hanem október 23-án Győr, valamint Szombathely városi ünnepségein is hozzájárultak a megemlékezések méltó módon történő megrendezéséhez. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 órára várta az érdeklődőket a Bisinger sétányon található Golgota-emlékműhöz. A Győri Nemzet Színház művészei által színesített eseményen Dr. Fekete Dávid alpolgármester mondott ünnepi beszédet, míg a légvédelmi ra5kétaezredet a díszőrökön és koszorú vivőkőn túl Könczöl Ferenc ezredes, az alakulat parancsnoka képviselte. 

Szombathelyen délután négy órakor a Jáki Úti Temetőben kezdődött a megemlékezések sora Welther Károly síremlékének megkoszorúzásával. A tisztelet virágainak elhelyezését követően, a Március 15. téren az Országzászló katonai tiszteletadással történő felvonását, valamint az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred honvédeinek díszmenetét tekinthették meg az érdeklődők. Az ünnepi események 17 órakor az 56-osok Terén zárultak az elesett szombathelyi nemzetőrök tiszteletére rendezett megemlékezéssel. Vas Megyében Bozsóki Attila alezredes, parancsnokhelyettes helyezte el az emlékezés virágait a győri légvédelmi egység nevében.

2018. október 23.
Sályi Gergő tőrm.