Üdvözöljük az ezred honlapján!

1 

Újra Könczöl Ferenc ezredes vezeti a rakétaezredet

Egyéves külszolgálata lejártával, a parancsnoki beosztás, valamint Győr Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételét követően, Könczöl Ferenc ezredes 2018. szeptember 21-ei hatállyal visszavette az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoki beosztását szervezetszerű helyettesétől Matyi Tibor alezredestől, aki a megbízott parancsnoki beosztást látta el ezideáig.Könczöl Ferenc ezredes tavaly augusztustól a szarajevói NATO-parancsnokság törzsfőnökeként 2teljesített szolgálatot. Ottani beosztását augusztus 30-án adta át utódjának, és szeptember elején tért vissza véglegesen Magyarországra.

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka 2018. szeptember 17-21. között rendelte el a parancsnoki beosztás átadás-átvételét. A több napig tartó folyamat alatt Könczöl ezredes meghallgatta az alegységparancsnokok és a szakági főnök jelentését az elmúlt időszakról. Az átadás-átvétel tényét az erre felállított bizottság által készített jegyzőkönyvbe foglalták és szeptember 21-én, pénteken, egy rendkívüli ezredsorakozó keretében - Sáfár Albert dandártábornok, légierő haderőnemi főnök jelenlétében - hirdették ki.3

A sorakozón elsőként Matyi Tibor alezredes szólt az állományhoz, megköszönve az elmúlt egy év munkáját, a pozitív hozzáállást. Mint mondta, úgy érzi megbízott parancsnokként ugyanazt a támogatást kapta a katonák részéről, amelyet Könczöl ezredes is élvezett. Matyi alezredes október elején veszi vissza a parancsnokhelyettesi megbízást, az ezt a feladatot ellátó Tóth Norbert alezredestől, a 2. légvédelmi rakétaosztály parancsnokától.4

Könczöl Ferenc ezredes is a köszönet hangján szólt beszédében. A parancsnok elmondta, külszolgálata alatt is figyelemmel kísérte az ezred életét, mindennapjait, és megelégedéssel töltötték el a Győrből érkezett hírek. Az ezredes elsőként az itthon maradó állomány munkáját köszönte meg, majd büszkén nyilatkozott a vele egyidőben, Szarajevóban szolgáló, a rakétaezred állományára épülő MH EUFOR 21 kontingens helytállásáról. Záró gondolataiban a parancsnok kifejtette, az ezred számára a továbbiakban is sok feladat hárul, nincs tehát idő hátradőlni, továbbra is számít az állomány elkötelezettségére, pozitív hozzáállására, szakmai hozzáértésére.

5 6 7
8 9 10

2018. szeptember 21.
Cseszreginé Csekei Judit szds.