Üdvözöljük az ezred honlapján!

1


„Afrika-nap” a rakétaezrednél

Afrika iránt érdeklődő, a fekete kontinensen már járt, illetve oda készülő fiatal felnőttek látogattak a rakétaezredhez egy szakmai napra szeptember 14-én, pénteken. A Lakitelek Népfőiskola Afrika Kollégium hallgatóinak, valamint a Magyar Afrika Társaság, illetve a HTCC (Hungarian Trade & Cultural Center) munkatársainak afrikai missziókban szolgált főtisztek tartottak élménybeszámolóval tarkított előadást a győri laktanyában.


2A szakmai napra érkező vendégeket Könczöl Ferenc ezredes fogadta az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél. A program indításaként az alakulat parancsnoka a laktanyát bemutató előadásában ismertette az ezred rendeltetését, feladatrendszerét, beszámolt a missziós szerepvállalásokról, az elért rakéta éleslövészeti eredményekről, valamint a közelmúlt és a jövő kihívásairól. Az elméleti tájékoztatót követően egy laktanyakör során a kollégium hallgatói a gyakorlatban is megtekintették a katonai objektumot.

A délelőtt Afrika-előadása Atkári Győző alezredes nevéhez fűződik. Az egykor Győrben szolgált, jelenleg az MH Összhaderőnemi Parancsnokság kiképzési3 főnökség főnök-helyettese egy évet töltött Maliban az Európai Unió Kiképzési Missziójának (EUTM) összekötő tisztjeként. A 2018 márciusáig tartó külszolgálat során az alezredes feladata az EUTM és az ENSZ Békefentartó Parancsnokság (MINUSMA) közötti együttműködés biztosítása volt. Atkári alezredes a rengeteg életképpel, videóval színesített előadásában személyes élményeit, tapasztalatait, valamint Bamako és a térség legfőbb jellemzőit osztotta meg a hallgatósággal.

A délutáni programot Ferenczi Zsolt alezredes nyitotta, aki képzeletben Nyugat-Szaharába repítette a vendégeket. Az ezred logisztikai zászlóaljának parancsnoka kétszer is (2011-12, 2016-17) szolgált e4gy-egy évet az ENSZ Nyugat-szaharai missziójában (MINURSO). Nemzetközi katonai megfigyelőként az alezredes és kollégáinak feladata volt a kialakult tűzszünet ellenőrzése, valamint az ENSZ-jelenlét demonstrálása. Ferenczi alezredes beszámolójában részletesen ismertette az ország történetét, a misszió kialakulását és felvázolta a MINURSO jelenkori küldetését.

Az előadásokat követően, a laktanyát elhagyva, az ország különböző pontjairól érkezett hallgatók a győri Városházával is megismerkedtek. A szakmai program, az idegenvezetői kísérettel támogatott látogatáson, a Városháza tornyából eléjük táruló győri látképpel zárult.

A Lakitelek Népfőiskola 2017. március végén indította el a két éves Afrika Kollégium szakmai képzést. A kollégium célja a magyar kormány Déli Nyitás stratégiájának részét képező Afrika-politika bemutatása a résztvevők5 számára, beleértve a stratégia célkitűzéseit és eszközrendszerét, a külgazdasági megfontolásokat, valamint a legfontosabb célországok sajátosságainak megismertetését.

A képzés során a kollégium tagjai olyan ismeretanyagra tehetnek szert, amely az Afrika-tanulmányok egyetemi akkreditációjának hiányában egyedülállónak számít Magyarországon: a cél egy olyan átfogó gyakorlati és elméleti szaktudás átadása, amely alapot teremthet az érintett térséggel kapcsolatos későbbi tudományos és gyakorlati munka folytatásához.

A kollégium célcsoportja alapvetően olyan 35 év alatti egyetemisták, illetve fiatal felnőttek, akik tanulmányaik, munkájuk vagy egyéb szakmai tevékenységük kapcsán érdeklődnek Afrika szubszaharai régiója iránt, illetve akik a későbbiekben szeretnének behatóbban is foglalkozni a déli kontinenssel.

A Magyar Afrika Társaság (AHU) egy budapesti székhelyű, nemzetközi fejlesztéssel és segélyezéssel, afrikai-magyar kulturális kapcsolatok ápolásával foglalkozó nem-kormányzati, nonprofit szervezet. A Társaságot Balogh Sándor, az Afrika-ügyért elkötelezett üzletember és további tíz magánszemély alapította 2006-ban. Azóta több tucat Afrikával foglalkozó személy, tudós, üzletember, diplomata, zenész csatlakozott a szervezet munkásságához. A Társaság Afrikában halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kisebbségek számára hosszú távú megoldást nyújtó támogatási programokat szervez.

A HTCC a távoli, kevésbé ismert üzleti kultúrájú és gazdaságú országok piacán való érvényesüléshez nyújt segítséget olyan üzletemberek, vállalkozások számára, akik a globális piacon keresik a fejlődés lehetőségeit. Partnereinket felkészítjük a főként Afrikában és Ázsiában található különleges üzleti körülményekre és számukra ismeretlen piacokra.

6 7 8
9 10 11

 2018. szeptember 14.
Kép és szöveg: Cseszreginé Csekei Judit szds.