1

A Honvédelem Napjára emlékeztek a győri laktanyában

Május 21-én – Buda 1849-es visszafoglalásának napja előtt tisztelegve – ünnepeljük Magyarországon a Honvédelem Napját. Ez a nap a honvédségről, a katonákról, rólunk szól. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred ünnepi állománygyűléssel emlékezett Buda ostromára, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a támadó magyar erők győzelmével ért véget.

Az alakulat Művelődési Otthonában rendezett ünnepi állománygyűlésen a csapatzászló behozatala 2és a Himnusz közös elénekelése után Matyi Tibor alezredes, az alakulat megbízott parancsnoka köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Koncz Zsófia századost ünnepi beszéde megtartására. Az ezred megbízott híradó és informatikai főnöke beszédében kiemelte: „Buda várának visszafoglalása, mint a tavaszi hadjárat emblematikus győzelme, 1992 óta a magyar Honvédelem Napja. Egy olyan memento, aminek többletjelentése van az emlékezésen és a hősies helytállás előtti tisztelgésen túl.. 1848 változásai és polgári függetlensége ma is meghatározó érték, amely az eltelt 169 év változásai közepette is alkotmányos alapvetése Magyarországnak. Ezeket az értékeket a Magyar Honvédségnek ma is meg kell védenie, megváltozott biztonsági környezetben, megváltozott feladatokkal, de ugyanazzal a hűséggel, amivel 1848 honvédserege tette.” Koncz százados zárógondolatként hangsúlyozta: „A Honvédelem Napja az elődök előtti tisztelgés mellett hivatástudatunk megerősítésének, a modern polgári Magyarország védelmének és a folyton változó világ kihívásaival szembeni katonai szembenézésnek az ünnepe. Egy olyan ünnep a mai, amely a honvédelem igazi eszméjével3 köti össze a múltat és a jövőt, a megemlékezést és a kötelességet.”

Az emlékező sorok után elismeréseket adtak át. Elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Magyarország honvédelmi minisztere, a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozott Benkő Szabolcs zászlósnak, aki az elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában rendezett központi ünnepségen korábban vette át.

A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül, a „Honvédelem Napja” május 21-e alkalmából a honvédelmi miniszter az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel II. fokozatát (20 év után) adományozta Dogossy Ildikó zászlósnak, III. fokozatát (10 év után) Göltlné Redeczky Andrea törzsőrmesternek, Bora Sándor őrmesternek és Bakonyi István szakaszvezetőnek, míg a „Honvédségért oklevelet” (20 év után) Varga Józsefné közalkalmazott vehette át.

A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével4 kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül, a honvédelmi miniszter által adományozott Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért szolgálati jelet az ezred állományából negyvennégy fő vehette át.

Elöljáró parancsnokai javaslatára, a 2018. évi ezred Nyílt Nap előkészítése és a haditechnikai parkban kiállított eszközök felújítása során tanúsított példamutató hozzáállása és áldozatos munkája elismeréséül, a Honvédelem Napja alkalmából az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred megbízott parancsnoka oklevelet adományozott Kiss Viktor hadnagynak, Keszei Tivadar törzsőrmesternek és Nacsa Károly Attila törzsőrmesternek.

Az ünnepségen egy előléptetést is ismertettek. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred megbízott parancsnoka Nagy Tibort főtörzsőrmesterré léptette elő.

Az alakulat megbízott parancsnoka az ezrednél végzett tevékenysége elismeréseként, 50. születésnapja alkalmából csapatérmét adományozott aranyozott kivitelben Varga Józsefné közalkalmazottnak.

Az állománygyűlés a csapatzászló elvezetése után a Szózat hangjaival zárult.

5 6 7

2018. május 18.
Cseszreginé Csekei Judit szds.