1


Csapatgyakorlat a győri ezrednél

A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alaprendeltetéséből adódó, valamint határőrizeti feladatai ellátása mellett nagy hangsúlyt fektet a jövő légvédelmi rakétás honvédeinek szakmai képzésére. Mi sem példázza ezt jobban, minthogy jelenleg tiszt- és altisztjelölteknek is csapatgyakorlatot biztosít a győri egység, melynek keretében a hallgatók első kézből szerezhetik meg a majdani hivatásuk ellátásához nélkülözhetetlenül szükséges szakmai ismeretek alapjait.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvéd Tisztképző 2Karának harmad- és negyed éves hallgatói április végén kezdték meg gyakorlatukat a likócsi bázison. Az alsóbb évfolyamba járóknak három, míg a végzős tanulóknak öt hét áll rendelkezésükre, hogy megismerkedjenek jövőbeli alakulatukkal, bekapcsolódjanak az ezred mindennapjaiba, valamint, hogy felkészüljenek a hamarosan rájuk váró feladatok ellátására.

A tisztjelölteket Matyi Tibor alezredes, a légvédelmi egység megbízott parancsnoka köszöntötte, aki – miután minden érintettel váltott néhány baráti szót – ismertette az alakulat elött álló legfőbb szakmai kihívásokat, kitért az ezred által kí3nált perspektívákra, majd megfogalmazta a következő hetek kapcsán támasztott elvárásait. A rövid megbeszélés végén jó munkát kívánt a fiatal hadnagy aspiránsoknak, és felhívta figyelmüket, hogy igyekezzenek minél hatékonyabban kihasználni e rendkívül fontos tanulási- és tapasztalatszerzési lehetőséget.

A hallgatók az első nap elméleti foglalkozásain még közösen vettek részt, de természetesen később külön vált a felkészítésük. A harmadik évfolyamosok ugyanis az ezrednél rendszeresített legfontosabb haditechnika eszközök általános jellemzőivel, felépítésével, 4működési elvével ismerkednek meg, míg a negyedévesek már ezen eszközök harcászati alkalmazásának módjait sajátítják el, megtanulva a légvédelmi rakéta alegységek vezetésének, híradásának, irányításának folyamatait, a rakéta indítás technikai feltételeit, továbbá a harcrendel szemben támasztott alapvető követelményeket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak felkészítésével párhuzamosan az MH Altiszti Akadémia kétéves modulrendszerű képzésében résztvevő, légvédelmi rakéta szakos, másod éves hallgatói is a győri laktanyában töltik 5csapatgyakorlatukat. A helyszín nem ismeretlen számukra, hiszen tanulmányaik kezdetén már eltöltöttek néhány hetet a Rába parti város alakulatánál, most pedig három hónap áll rendelkezésükre, hogy a rendszeresített légvédelmi rakétakomplexumok főbb adatait, alkalmazásuk rendszabályait, valamint a hozzájuk kapcsolódó harcászati- és technikai tudnivalókat elsajátítsák.

Mivel mind a hadnagyi, mindpedig az őrmesteri rendfokozat végzős várományosai utolsó félévüket kezdték meg képzőintézményükben, a tét nem kicsi számukra, hiszen a nyáron esedékes záróvizsgán már önállóan kell bizonyítaniuk felkészültségüket. Ugyan a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái tanulni nem tudnak a hallgatók helyett, de szakmai ismereteik legjavát megosztva minden segítséget megadnak az eredményes helytálláshoz.

Győr, 2018. május 4.
Sályi Gergő tőrm.