1 

Katasztrófahelyzet-kezelési gyakorlat az ezrednél

„Törzszászlós úr jelentem, tűz van a rakétatárolónál, a bevizsgálásra előkészített rakéták mellett! Egy súlyosabbnak tűnő sérült van!” − ezt a jelentést fogadta az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred laktanya-ügyeletes tisztje április 24-én, kedden azon a módszertani foglalkozáson, ahol az ezred kijelölt állománya − a belső védelmi terv begyakorlásaként − egy katasztrófahelyzetet szimulált.

Kormányrendelet írja elő, hogy a laktanyáknak rendelkezniük kell egy olyan tervvel, ami segíti 2az ott dolgozókat az esetleges katasztrófahelyzetek − például tűzeset, robbanás − kezelésében, felszámolásában. A módszertani foglalkozás célja az volt, hogy a katonák megismerjék a terv tartalmát, gyakorolják a katasztrófaelhárítás folyamatát, elmélyítsék azt a feladat- és jelentésrendszert, ami meghatározza, hogy az ilyen és hasonló helyzetekben hogyan kell tevékenykedniük, reagálniuk.

A módszertani foglalkozás elméleti felkészítésből és gyakorlati bemutatóból állt. Az elméleti foglalkozás során Stranszky Zoltán hadnagy, tűzvédelmi tiszt a művelődési otthonban ismertette a laktanyában előforduló veszélyforrásokat, a katasztrófahelyzet elhárításába bevonható erőket és eszközöket, valamint az alakulatnál dolgozók védelme érdekében hozott intézkedéseket. Stranszky hadnagy kitért az élet- és vagyonmentés azonnali feladataira, illetve az ügyeleti szolgálatok kötelességeire is.

Az elméleti ismeretek felfrissítése után a tűzvédelmi tiszt vezetésével az ezred állománya a telephelyen megtekintette egy fiktív katasztrófahelyzet-kezelés módszertani jellegű bemutatását. Az esemény során a kijelölt erők modellezték a tűz észlelését,3 a terület biztosítását, a sérült kimentését, a tűzoltás megkezdését, a laktanya-ügyeletes szolgálat értesítését. A sérült, aki a forgatókönyv szerint alkarsérülést és füstmérgezést kapott, az egészségügyi központ katonáinak szakavatott kezeibe került. A szimulációt a Győr Megyei Jogú Város Tűzoltóságának kiérkező egysége tette még valósághűbbé. A fennálló együttműködési megállapodásnak is köszönhetően a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal évek óta eredményes kapcsolatot ápol az alakulat.

Az eseményt az elöljárói oldalról megtekintette Zsinkó Gábor őrnagy a HM Hatósági Főosztály, tűzvédelmi hatósági osztály főtisztje.

A módszertani foglalkozás a látottak, a tapasztalatok összegzésével, valamint a felmerülő kérdések megválaszolásával zárult.

4 5 6
7 8 9

 2018. április 24.
Cseszreginé Csekei Judit szds.