Üdvözöljük az ezred honlapján!

 1

MH EUFOR 21 visszafogadó ünnepség Győrben

Végetért a külszolgálat a főként az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományára épülő MH EUFOR Kontingens 21. váltása számára. A féléves távollétet követően, Bosznia-Hercegovinából hazaérkező katonákat, családtagjaik jelenlétében, meghívott vendégek előtt ünnepélyes keretek között köszöntötték elöljáróik március 27-én Győrben.

A missziós feladatban érintett katonák tavalyi, két fázisból (szakfelkészítés és kötelék kiképzés) álló 2több hónapos kiképzését követően, a kontingens 2017 szeptemberében két csoportban érkezett meg Szarajevóba. A kontingens lövészszázada az osztrák vezetésű többnemzeti manőverzászlóalj egy századaként hajtotta végre alaprendeltetésben meghatározott feladatait. A kiérkezést követően a táborban a kötelező beillesztő foglalkozások után a század egy komplex kiképzésen vett részt a bosnyák fegyveres erőkkel közösen a Tuzla melletti „Eagle Base” laktanyában. A feladat végrehajtása során katonáink bizonyították rátermettségüket, felkészültségüket, interoperabilitási képességeiket a vezetés, a felderítés, a harctéri és harcászati tevékenységek területén egy esetleges éles helyzetben történő beavatkozás esetén is.
3

A szervezetben betöltött szerepéből adódó feladatok mellett az állomány kiképzési foglalkozásokon is helytállt. A század több alkalommal hajtott végre gyalogsági lövészetet, egyéni és kollektív fegyverekkel. Hegyi kiképzés keretén belül február elején teljes létszámmal vett részt Trebevic csúcsára szervezett 19 km-es menetgyakorlaton, melyet harcászati felszerelésben fegyverrel teljesített. A menetgyakorlat nem csak csapat összekovácsoló hatással bírt, hanem a katonák magas készenléti szintjének fenntartásához is hozzájárult. A kontingens az átadás-átvételt követően márciusban érkezett 4haza a műveleti területről.

A győri ezred alakulóterén rendezett visszafogadó ünnepségen Topor István ezredes méltatta a szolgálatát befejező, közel 150 főnyi kontingens teljesítményét. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnök megbízott műveleti helyettese köszöntő beszédében elmondta: „Köszönöm Önöknek, hogy méltóképpen képviselték Magyarországot és a Magyar Honvédséget, s köszönöm azt az áldozatos munkát is, melyet hazájuktól távol, a megszokottól eltérő körülmények között végeztek. Büszke vagyok Önökre, mert ismételten beigazolódott, hogy a magyar békefenntartók fegyelmezetten, jó szakmai színvonalon, más országok katonáival kiváló együttműködésben végezték és végzik munkájukat. Legyenek Önök is büszkék arra, hogy ebben a misszióban teljesítettek szolgálatot!”

5A Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar közreműködésével zajló ünnepi sorakozón az elöljárói beszédet követően Topor ezredes elismeréseket is átadott. A nemzetközi békemisszió során tanúsított kiemelkedő teljesítményért, külszolgálata befejezése alkalmából 15 főnek adományozott emléktárgyat és emléklapot a honvédelmi miniszter, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka.

Az alakulatot érintő külszolgálatok tekintetében az MH EUFOR Kontingens 21. váltása immár az ötödik, mely alapvetően a rakétaezred állományára épült és a felkészülésért is a győri ezred felelt, s egyben a hetedik, amiben szerepet vállalt a légvédelmi egység.

A missziós feladatoknak azonban itt nincs vége, hisz az idei év fő feladatai közé tartozik az MH EUFOR Kontingens 23. váltásának feltöltése és felkészítése ősszel, amelyért ismét a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred felel.

2018. március 27.
Cseszreginé Csekei Judit szds.