Üdvözöljük az ezred honlapján!

 1

Értékelő-feladatszabó állománygyűlés Győrben

Kihívásokban és szakmai sikerekben egyaránt gazdag évnek nevezte Matyi Tibor alezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred megbízott parancsnoka a tavalyi esztendőt a március 13-án megtartott értékelő-feladatszabó értekezleten. Hangsúlyozta: az ezredet a tavalyi évben is a helytállás és az összefogás jellemezte. A győri alakulat majd minden alegysége és szervezeti eleme „jó” értékelést kapott a tavalyi teljesítményére. Az elért eredményeket az idei évben is meg kell őrizni a további fejlődés érdekében.

A 2017. év parancsnoki értékelése előtt Matyi alezredes ismertette az elöljáró ezredre vonatkozó megítélését, mely szerint az ezred az elé kitűzött feladatokat maradéktalanul teljesítette. Az elmúlt év fő feladatai közül kiemelkedett az MH EUFOR 21. váltás felkészítése és biztosítása, valamint a csehországi TOBRUQ LEGACY2 2017 többnemzeti légvédelmi rakéta harcászati gyakorlat és a TOBRUQ ARROW 2017 légvédelmi rakéta éleslövészet. Emellett az ezred természetesen számos hazai rendezésű, nemzetközi gyakorlaton vett részt, valamint a Magyar Honvédség többi alakulatához hasonlóan helyt állt a migrációs válsághelyzet kezelésében.

Ezt követően a mb. parancsnok területenként és alegységenként értékelte az ezred elmúlt évi feladatait. Matyi alezredes összegzésében az alakulat erős oldalaként emelte ki a többi között a nehéz helyzetekben történő összefogás és helytállás képességét, valamint a különböző megmérettetéseken történő szakmai megfelelést. A pozitívumok közé sorolta az ezred jó társadalmi kapcsolatait és kommunikációs tevékenységét. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben még nagyobb szerepet kell kapnia a feladatok előrelátó, precíz tervezésének, az egyéni döntési képességnek és a felelősségvállalásnak, csakúgy, mint a közösségi érdekek és értékek erősítésének.

Az alakulat mb. parancsnoka a 2018. évre az elöljárói feladatszabással összhangban elsődleges prioritásként a tömeges bevándorlás3 okozta válsághelyzet kezelését célzó KÖZÖS AKARAT feladatban való részvétel mellett a hazai rendezésű TOBRUQ LEGACY 2018 többnemzeti légvédelmi rakéta harcászati gyakorlatot, valamint az MH EUFOR 23. kontingens váltás felkészítését és biztosítását határozta meg. Természetesen a feladatok sora itt nem ért véget, a jövőben sem leszünk híján a nemzetközi gyakorlatoknak és melyeken az ezred változó létszámú állománnyal képviselteti magát.

Matyi Tibor alezredes végül megköszönte az állomány szolgálatát, lelkiismeretes munkáját, áldozatvállalását. A mb. parancsnok hangsúlyozta: „Megköszönöm mindannyiuk szolgálatát, lelkiismeretes munkáját. Meggyőződésem, hogy a tavalyi feladatokat az ezred példaértékűen, tisztességgel, esetenként erőn és átlagon felüli helytállással teljesítette… Biztos vagyok benne, hogy Önökben megvan az a tudás, akarat, elszántság és elkötelezettség, hogy az idei feladatokat is hozzánk méltó színvonalon végrehajtsuk. Hiszem, hogy ez a hozzáállás és mentalitás biztosíték arra, hogy megfelelő elöljárói támogatással ezévi feladatainkat is, hasonlóan a tavalyiakhoz, sikeresen és eredményesen teljesítsük. Ehhez kérem az Önök támogatását és elvárom cselekvő4 közreműködésüket."

Az értekezlet végén Korom Ferenc vezérőrnagy köszönte meg a rakétaezred teljes állományának tavalyi teljesítményét. Mint az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) parancsnoka fogalmazott: „Önök nagyszerű szakmai munkát végeztek és kiválóan helytálltak a missziós feladatokban is. Bízom a győri állományban! Emeljék fel a fejüket, higgyenek abban, amit csinálnak.” A „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderő-fejlesztési program kapcsán Korom vezérőrnagy kiemelte, a képességfejlesztésből nem marad ki a rakétaezred sem: „Cél, hogy valós képesség álljon rendelkezésre.” Az összhaderőnemi parancsnok beszédében hangsúlyozta: továbbra is magas prioritással bír a KÖZÖS AKARAT feladatban való részvétel, ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetni a kiképzésre is. A vezérőrnagy, az állományhoz intézett szavaiban a többi mellett szólt az aktuális illetményfejlesztésről, mint fogalmazott: ”Ez az Önök munkájának elismerése!” A közelgő események vonatkozásában Korom tábornok kitért a választásokra, mely kapcsán hangsúlyozta, az állomány minden tagja számára biztosítani kell, hogy élni tudjon az állampolgári jogával, minden vezetőnek meg kell teremteni ehhez a feltételeket.

A győri értékelő-feladatszabó értekezleten más mellett részt vett Sáfár Albert dandártábornok, az MH ÖHP Légierő Haderőnem főnöke, Böcz Lajos Lóránt ezredes, a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség Fegyvernemi Osztály osztályvezetője, Huber Tamás alezredes, az MH ÖHP Légierő Haderőnemi Osztály osztályvezető helyettese, valamint5 Négyesi Tibor főtörzszászlós, az MH ÖHP vezénylő zászlósa.

Az értékelő-feladatszabó értekezlet záró momentumaként, idén második alkalommal adták át az „Az alakulat katonája” díjat. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka által alapított kitüntető címet huzamos időn át végzett átlagon felüli teljesítmény elismeréseként lehet kiérdemelni. „Az alakulat katonája 2017” elismerést Matetics Dániel törzsőrmester, a 2. légvédelmi rakétaosztály rajparancsnoka vehette át Matyi Tibor alezredestől. Matetics törzsőrmester az elmúlt évben kiválóan felelt meg a szakmai és általános követelményeknek, teljesítményértékelése, fizikai állapotfelmérésének kimagasló eredménye, a gyakorlatokon tanúsított példaértékű hozzáállása, valamint elvégzett szakmai munkája eredményezte, hogy az idei évben az Ő személye szolgáljon példaként az ezred állománya előtt.

Az értekezletet követően Korom vezérőrnagy, Matyi alezredes vezetésével körbejárta a győri laktanyát. Az MH ÖHP parancsnoka megtekintette a csapatmúzeumot, a célfelismerő- és szimulátor termet, az állomány irodáit és elhelyezési körleteit, valamint látogatást tett az ezred védett körletében is.

6 7

 

2018. március 13.
Cseszreginé Csekei Judit szds.