Üdvözöljük az ezred honlapján!

KEP01

A közelmúlt legnagyobb volumenű légvédelmi rakéta éleslövészetének ellenőrzése

2017. november 06 ‒ 09. között a NATO Görögországban (pontosabban Kréta szigetén) található légvédelmi rakéta lőterén (NATO Missile Firing Installation – NAMFI) az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: USA) és Németország katonái közös harcászati légvédelmi rakéta éleslövészetet hajtottak végre Patriot, Avenger, Ozelot és Stinger fegyverrendszerekkel. Az éleslövészetet többnemzeti ellenőr csoport ellenőrizte a NATO légierő haderőnemi alegységeinek ellenőrzéseire vonatkozó elvek alapján.

Az ellenőr csoport tagja volt a győri ezred állományából Nagy Sándor őrnagy, aki az amerikai Avenger/Stinger alegységet ellenőrző csoportot vezette. A német Ozelot/Stinger alegység ellenőr csoportjának tagja volt Käfer István hadnagy és „képzés alatt álló” ellenőrként Stranszky Zoltán törzszászlós, akik az ellenőri tevékenység mellett az éleslövészet során biztonsági tiszti feladatokat is elláttak.

Az ellenőrzött alegység egy fiktív feladat végrehajtása érdekében létrehozott Lég- és Rakétavédelmi Harccsoport volt. A harccsoport alapvetően amerikai és német Patriot légvédelmi rakétaütegekből állt. A Patriot ütegek önvédelmének biztosítása érdekében a harccsoport kettő, közeli hatótávolságú légvédelmi fegyverrendszerekkel felszerelt alegységet is tartalmazott. Az amerikaiak a Patriot ütegek biztosítását egy Avenger és Stinger eszközöket alkalmazó szakasszal látták el, a németek ugyanerre a feladatra egy Ozelot és Stinger légvédelmi fegyverrendszereket használó alegységet jelöltek ki.

Az ellenőrzött tevékenység a harccsoport KEP02alapvetően hadműveleti feladatokból álló forgatókönyv alapján végrehajtott harcászati éleslövészete volt. A Patriot alegységek esetében sor került ballisztikus rakéták, valamint távirányítású légicélok felderítésére, elfogására és megsemmisítésére is. Az Ozelot és Avenger alegységek távirányítású légicélok alkalmazásával hajtották végre az éleslövészetet, amely során a harcjárművekről, illetve a fegyverrendszerek által használt Stinger rakétákat "vállról indítva" is semmisítettek meg célokat. Komoly kihívást jelentett a légicélok nagy sebessége, amely elérte a 180 m/s-ot, több esetben szükségessé téve egy célra több (egy alkalommal három) rakéta indítását.

Az éleslövészet méreteire jellemző, hogy összesen mintegy 100 Patriot és Stinger rakéta indítása történt meg, amely a lőtér (NAMFI) történelmének eddigi legnagyobb lövészetét jelenti. A gyakorlattal kapcsolatban már annak idején megjelent egy cikk a Stars and Stripes amerikai honlapon.

A cikk tartalma magyarul az alábbiakban olvasható.

Krétai gyakorlaton tesztelték a NATO rakétavédelmi képességeit

Amerikai lég- és rakétavédelmi alegységek Stinger és Patriot rakétákkal hajtottak végre légvédelmi rakéta éleslövészetet a görögországi Kréta szigetén, hogy meggyőződjenek azok képességeiről és megerősítsék az Amerikai Egyesült Államok haderejének kis- és nagyhatótávolságú légvédelmét Európában. A katonai képességek egy olyan területéről van szó, amelynek fontossága egyre inkább az előtérbe kerül, ahogy az amerikai haderő a potenciális képességei hiányosságainak felszámolásával előrehalad.

KEP03A NATO kijelölt lég- és rakétavédelmi csoportosításainak feladat-végrehajtási szintjét két héten keresztül tesztelték annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy azok képesek megakadályozni az oltalmazott légterükön keresztül történő rakétatámadásokat.
A 7. Légvédelmi Tüzérezred (7th Air Defense Artillery Regiment) a németországi Baumholderben állomásozó 5. zászlóaljából kettő Patriot üteggel képviseltette magát. Mellettük az amerikai 173. Légiszállítású Dandár (173rd Airborne Brigade) és a 2. Lovassági Ezred (2nd Cavalry Regiment) próbálhatta ki nemrégiben megjelent kishatótávolságú légvédelmi képességét. Az alegységek katonái éppen a gyakorlat előtt végeztek az USA Hadseregének rakétavédelmi iskoláján, az oklahomai Fort Sillben, így szinte az iskolapadból kerültek a szimulált harctérre.

Az USA szárazföldi haderőneméhez tartozó 10. Lég- és Rakétavédelmi Parancsnokság (10th Army Air and Missile Defense Command) parancsnoka, David Shank ezredes a gyakorlat idején a következőket nyilatkozta: „A kishatótávolságú légvédelmi képesség kialakítása a stratégaiéi szintű vezetés egyik elsődleges prioritása.”

A hidegháborút követő időszak egyik negatív folyományaként megjelenő haderőcsökkentés és strukturális változások nem kímélték a légvédelmet sem, az Európában megjelenített kevésébe hatékony (esetlegesen hiányzó) légvédelmi képességek már jó ideje nyugtalanítják az amerikai haderő vezetését.

2017-ben a német vezetésű Artemis Strike KEP04fedőnevű légvédelmi rakéta éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat kiemelkedő jelentőségét annak köszönheti, hogy az Oroszországi Föderáció (a továbbiakban: Oroszország) egyre magabiztosabban mutatja meg erejét, és rakéta csapatokat telepített az elszigetelt Kalinyingrád régióba, amelyet a Lengyel Köztársaság és a Litván Köztársaság, azaz NATO tagállamok határolnak.


Az elmúlt hónapban Oroszország nukleáris robbanófejek hordozására is képes (további) Iszkander rakétákat telepített Kalinyingrádba. Ezek a rakéták 700 mérföld hatótávolsággal rendelkeznek (⁓1100 km), tehát azok akár Berlint is elérhetik.
A gyakorlat négy (legaktívabb) napján több mint 600 katona a német 1. Légvédelmi Rakétaezred (Surface to Air Missile Wing 1 – SAM Wing 1), valamint kettőszáznál is több amerikai katona a 10. AAMDC állományából nagyjából 100 Patriot és Stinger rakétát indíthatott NAMFI lőterén.

KEP05Shank ezredes szerint „Az ide vezényelt (amerikai) katonáknak ez egy nagyszerű lehetőség, hogy azt csinálhassák, amiért katonának álltak, az pedig nem más, minthogy megsemmisítsék az ellenséges célokat. Mi erre készítjük fel a katonáinkat és ezáltal leszünk erősebbek és hatékonyabbak.”


Az amerikai és német alegységek rendszeresen tartanak gyakorlatokat a NATO keleti határánál. A 2. Lovassági Ezred egy századot biztosít a NATO előretolt és megerősített erőibe, amelyek közé a Lengyelországba és a balti államokba települt harccsoportok is tartoznak.
A gyakorlatot végrehajtó alegységek tevékenységét egy NATO ellenőri csoport felügyelte a héten. Az éleslövészetet a német és amerikai csapatok (2017. november 06-án) hétfőn reggel kishatótávolságú rakéták indításával kezdték meg.


Shank ezredes elmondása szerint a német vezetésű gyakorlat támogatása megegyezik saját alaprendeltetésükkel. Az ezredes hozzátette, hogy Európában állomásozó katonáikat folyamatosan készítik fel a német szövetségeseik mellett más szövetséges államokkal és egyéb partnerekkel való együttműködésre.


A cikk végén meg kell jegyezni, hogy habár Németország és az USA, mint két NATO tagállam, közös harcászati gyakorlaton és éleslövészeten vett részt, az amerikai fél saját közeli hatótávolságú alegységeinek NATO szabványok szerinti ellenőrzését nem kérte, nagy hatótávolságú Patriot ütegei vonatkozásában pedig csupán javaslatokat, ajánlásokat fogadott el, értékelést nem.


2017. november 20.
Forrás: https://www.stripes.com/news/crete-exercise-tests-nato-s-missile-defense-capabilities-1.496607
Írta és fordította: Nagy Sándor őrnagy