Üdvözöljük az ezred honlapján!

 0

Elköszöntek a Bosznia-Hercegovinába induló katonáktól

Családtagjaik és a meghívott vendégek előtt ünnepélyes keretek között búcsúztatták elöljáróik a Szarajevóba induló MH EUFOR kontingens 21. váltásának állományát Győrben, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred laktanyájában.

Az ezred alakulóterén augusztus 3-án 10 órakor sorakozott fel a Stoszek János alezredes, 1kontingensparancsnok (az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnokhelyettese) vezette zöld barettsapkás alegység. Az elöljáró fogadását követően a Himnusz hangjai csendültek fel, majd a vezénylési parancs ismertetése után Sáfár Albert dandártábornok lépett a mikrofonhoz.

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke a felsorakozott kontingenshez szólva kiemelte: „Az állományra váró feladat az Önök többsége előtt nem ismeretlen, hiszen jónéhányan megjárták már – főként a győri katonák közül 2 Szarajevót. Természetesen a váltás alkalmasnak találtatott a feladatra, ami nem meglepő, tekintve, hogy a felkészítésben kiemelt szerep jutott a műveleti területen korábban szerzett tapasztalatok hasznosításának.” Az elöljáró köszöntőjében hangsúlyozta: „az MH Összhaderőnemi Parancsnokság vezetése, és személy szerint én is elvárom Önöktől, hogy minden helyzetben tartsák szem előtt, hogy Magyarországot és a Magyar Honvédséget képviselik, mert munkájukon keresztül ítélik meg az országot és értékelik Önöket. Öregbítsék a magyar katona jó hírnevét, és 3bizonyítsák felkészültségüket, álljanak helyt a nehéz helyzetekben is.”

Sáfár dandártábornok ünnepi beszédében megköszönte a családok hozzáállását, azt a megértést és áldozatkészséget, amellyel lehetővé tették, hogy a katonák részt vegyenek a misszióban. Mint elmondta: „Nagy szerepe van az itthon maradó családtagoknak, hozzátartozóknak, hiszen ők biztosítják Önöknek a hátországot, és ők azok, akikre a következő hónapokban nagy teher hárul.” Az elöljáró végül sok sikert kívánt a kitűzött célok megvalósításához, majd4 átadta a szót a kontingens református tábori lelkészének, aki áldást mondott az állományért. A rendezvény a hagyományoknak megfelelően, a Szózatot követően díszmenettel zárult.

Az alakulatot érintő külszolgálatok tekintetében az MH EUFOR Kontingens 21. váltása immár az ötödik, mely alapvetően a rakétaezred állományára épül és a felkészülésért is a győri ezred felel, s egyben a hetedik, amiben szerepet vállal a 5légvédelmi egység.

A missziós feladatban érintett katonák két fázisból álló kiképzése április közepén vette kezdetét, a kontingens – a győri alakulat bázisán történő – megalakításával. A honvédekre elsőként a – konkrét beosztásaikhoz kapcsolódó tudásanyag elsajátítását lehetővé tevő – egyéni szakfelkészítés várt. Majd a második fázisban a – főként összekovácsolási gyakorlatokból és éleslövészetekkel egybekötött harcászati gyakorlatokból álló – kötelék kiképzés valósult meg.

E több 6hónapos, intenzív időszak végére tett pontot a május végén megrendezett, három napos zárógyakorlat, mely során a valóságot megközelítő komplex szituációkban kellett számot adnia az érintett állománynak a kontingens műveleti képességeiről. Ennek megfelelően válságkezelési és békefenntartó tevékenységhez kapcsolódó feladatok vártak a katonákra, úgymint a tömegkezelés, a tárgyalási technikák alkalmazása, keresés, kutatás, őrizetbe vétel, fegyverbegyűjtés, objektum védelem, a területek biztosítása (ellenőrző-áteresztő pontok és megfigyelő pontok működtetése, járőrözés), továbbá területzárás, területellenőrzés, konvojok, szállítmányok kisérése, 7VIP- kisérés, valamint egészségügyi biztosítás és mentés végrehajtása.

A kontingens kijelölt alegysége júniusban részt vett a „Platinum Wolf 17” többnemzeti, terepen és közös fegyvernemi kötelékben végrehajtott, fegyveres békeműveleti gyakorlaton Szerbiában, mely új elemként jelentkezett a missziós feladat ellátására való felkészítés folyamatában.

Mostanra az állomány túl van a pszichológiai felkészítésen, valamint az elöljárók részéről megtörtént a hazai készenlét ellenőrzése, amely megállapította, hogy a kontingens elérte a kiutazáshoz szükséges feltételeket.

Az ünnepélyes kibocsátást követően az MH EUFOR Kontingens 21. váltása készen áll, hogy szeptemberben megkezdje féléves szolgálatát Bosznia-Hercegovinában.

A Magyar Honvédség katonái a világ szinte valamennyi részén jelen vannak az ENSZ és az EU által vezetett béketámogató műveletekben. A két legjelentősebb ezek közül a balkáni és az afganisztáni hadszíntér, ahol elsősorban a NATO illetve az EU zászlaja alatt működő kontingensekben és parancsnokságokon teljesítenek szolgálatot az oda vezényelt honvédek.

A délszláv válság rendezésének végrehajtását biztosító, Európai Unió irányítása alatt álló, EUFOR ALTHEA műveletekben hazánk 2004 óta részt vesz, mely idő alatt szerepvállalásunk az egyéni beosztásoktól a századszintű részvételig fokozatosan bővült. A Magyar Honvédség jelenleg több mint 160 katonával a harmadik legnagyobb hozzájáruló nemzet az EUFOR- erőkhöz.

8 9 10

 2017. augusztus 03.
Cseszreginé Csekei Judit szds.