1

 

Katasztrófahelyzet-kezelési gyakorlat a győri alakulatnál

2017. június 8-án, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred likócsi bázisának üzemanyagtöltő állomásán egy tankolásra váró honvédségi tehergépjárműben műszaki hiba következtében tűz keletkezett. A gyorsan terjedő lángokat ugyan a helyszínre érkező tűzoltó egységek közreműködésével sikerült megfékezni, de a teherautó vezetőjét súlyos égési sérülésekkel kórházba kellett szállítani.

 


E sajnálatos esemény szerencsére csupán 2egy fiktív katasztrófahelyzet módszertani jelleggel történő bemutatását szolgálta, lehetőséget teremtve a győri katonáknak az ilyen és ehhez hasonló, elkerülhetetlen helyzetekre való felkészülésre. Az ezred Jogi és igazgatási főnöksége által szervezett gyakorlás a laktanya Művelődési Otthonában tartott elméleti oktatással vette kezdetét 9 órakor. Stranszky Zoltán törzszászlós ismertette a – veszélyes anyagokkal 3kapcsolatos súlyos baleset, vagy más rendkívüli esemény bekövetkezése esetére foganatosított rendszabályok végrehajtásáról szóló – Belső Védelmi Terv tartalmát, kitért a bázis veszélyforrásaira, a rakétákkal, lőszerekkel és az üzemanyag-tárolással kapcsolatos esetleges balesetek jellegére, azok bekövetkezésének valószínűségére, majd a megbízott tűzvédelmi felelős megnevezte a katasztrófahelyzet kezelésébe bevonható erőket, illetve részletesen taglalta az ilyen esetekben elvárt tevékenységi formákat is.4

A hallgatóság megtudhatta az előadásból, hogy a veszélyhelyzetek elkerülése céljából elengedhetetlen, hogy mindenki teljes mértékben ismerje a beosztásához kapcsolódó biztonsági rendszabályokat, a rábízott eszközök üzemeltetési utasítását, valamint, hogy betartsa a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat, hiszen már egy kis mulasztás is nagy kárhoz vezethet. Ha pedig megtörténik a baj, haladéktalanul meg kell kezdeni az élet- és vagyonmentést, megőrizve a hidegvért és kerülve a pánikkeltést. A krízishelyzetben végzett összehangolt cselekvéshez viszont szükséges, hogy minden katona tudja a feladatát, és az ilyenkor alkalmazandó speciális eljárásrendet, melyet az elméleti oktatást követő gyakorlati foglalkozás volt hivatott szemléltetni.

A laktanya üzemanyagtöltő állomásán a veszély- és kárelhárítás modellezését megtekintette a 5Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Tűzvédelmi Hatósági Osztály kiemelt főtisztje, Bagi Szilárd őrnagy is. A katasztrófahelyzet demonstrálása révén a skarlátpiros barettsapkás honvédek megismerkedhettek a tűzoltás, és a sérültek mentése során ellátandó feladatokkal, az eset riasztási rendjével, a szabályos jelentés módjával, valamint megtudatták, hogy a helyszínre érkező mentők, és tűzoltók munkáját, hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni.


A gyakorlat végén az ezred parancsnokának képviseletében Somogyi Péter alezredes köszönte meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködését. A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred hadműveleti központjának parancsnoka bizakodásának adott hangot a további sikeres együttműködésre nézve, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy éles helyzetben sosem lesz szükség a megszerzett tudás gyakorlati kamatoztatására a likócsi bázison.

Győr, 2017. június 8.
Sályi Gergő tőrm.