Üdvözöljük az ezred honlapján!

1

 

EUFOR 21 validációs gyakorlat

Kivonást kezd meg! – Érkezett rádión a parancs az MH EUFOR Kontingens 21. váltás lövészszázadának parancsnokától miután az agresszív zendülők fegyverhasználattól sem riadtak vissza egy tömegkezelési feladat végrehajtása során. A rendbontókkal szembeni szükséges és arányos erő alkalmazása, a lőfegyverekkel felszerelkezett csoportok későbbi felszámolása csupán egy-egy mozzanat a szolgálatba lépést megelőző három napos minősítő gyakorlat számtalan kezelendő incidense közül.

 

Május 30. és június 1. között kerül megrendezésre 2az MH EUFOR Kontingens 21. váltásának validációs gyakorlata a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred likócsi bázisán, illetve gyakorlóterén. A helyszín nem véletlen, hiszen az egyesített balkáni hadszíntérre szeptemberben induló misszió felkészítésért a győri alakulat felel, s az állomány túlnyomó többségét is a légvédelmi egység biztosítja. A kiképzési időszak zárásaként is tekinthető század szintű harcászati gyakorlat keretében a katonák egy béketámogató művelet megtervezését, megszervezését, vezetését, és természetesen végrehajtását mutatják be.

3A résztvevők nincsenek könnyű helyzetben, hiszen élethű körülmények között kell előre nem ismert, összetett problémákat megoldva számot adniuk a kontingens műveleti képességeiről. Ennek megfelelően válságkezelési és békefenntartó tevékenységhez kapcsolódó feladatok várnak a honvédekre, úgymint; tömegkezelés, tárgyalási technikák alkalmazása, keresés, kutatás, őrizetbe vétel, fegyverbegyűjtés, objektum védelem, területek biztosítása, ellenőrző-áteresztő pontok és megfigyelő pontok működtetése, járőrözés, továbbá területzárás, területellenőrzés, konvojok, szállítmányok kisérése, VIP- kisérés, valamint egészségügyi biztosítás és mentés végrehajtása. A győri megmérettetés ráadásul egy szakasz szintű kombinált 4gépkarabély- és géppuska lövészettel zárul, melyet az érintettek az MH 25. Klapka György Lövészdandár szomódi lőterén teljesítenek.

Az alegység műveleti területen való alkalmazhatóságát egy úgynevezett döntnöki csoport bírálja el, de a gyakorlaton nyújtott teljesítményt az Összhaderőnemi Parancsnokságról érkező ellenőri delegáció is árgus szemmel figyeli. Az elvárások tehát magasak a misszióba indulókkal szemben, ugyanakkor műveleti területen szerzett tapasztalatoknak sincsen híján a győri alakulat, hiszen az EUFOR Kontingens 21. váltása immár az ötödik, mely alapvetően a rakétaezred állományára épül, s egyben a hetedik, amiben 5szerepet vállal a légvédelmi egység.

Ugyan a kontingens áprilisi megalakítása óta az érintettek teljesítették a – konkrét beosztásaikhoz kapcsolódó tudásanyag elsajátítását lehetővé tevő – egyéni szakfelkészítést, valamint részt vettek a – főként összekovácsolási gyakorlatokból és éleslövészetekkel egybekötött harcászati gyakorlatokból álló – kötelék kiképzésen is, de a szeptemberi szolgálatba lépésig még számos teendő vár rájuk. Logisztikai feladatok, pszichológiai tréning, védőoltások felvétele, személyi elbeszélgetés, és természetesen a kibocsátó ünnepség, melyet megelőz júniusban a „Platinum Wolf 17” nevű többnemzeti, terepen, közös fegyvernemi kötelékben végrehajtott, békeműveleti gyakorlat Szerbiában, mely új elem a missziós feladat ellátására való felkészítés folyamatában.

2017. május 31.
Sályi Gergő tőrm.