Üdvözöljük az ezred honlapján!

1

 

Ünnepi állománygyűlés a Magyar Honvédelem Napján

168 év telt el azóta, hogy a magyar szabadságharc csúcspontjaként, a honvédek visszafoglalták Buda várát. Erre a jeles eseményre emlékezett az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred a Magyar Honvédelem Napja alkalmából rendezett ünnepi állománygyűlésen pénteken, az alakulat dísztermében.

A csapatzászló behozatala és a Himnusz közös elénekelése után - az ezredet az elöljáró Összhaderőnemi Parancsnokság megalakításának 10 évfordulóját is ünneplő székesfehérvári állománygyűlésen képviselő parancsnok távollétében - Matyi Tibor 2alezredes, az alakulat parancsnokhelyettese köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Tihanyi Miklós őrnagyot ünnepi beszéde megtartására. A logisztikai zászlóalj megbízott parancsnoka beszédében kiemelte: „Május 21-e a hazát hősiesen védelmező elődök előtti tisztelgés ünnepi alkalma. Emlékezés elődeink honvédő harcaira, szabadság küzdelmeire, melyekről nem szabad megfeledkezni. 1992 óta minden évben ünnepeljük ezt a napot, a Magyar Honvédelem Napját, mely hadtörténelmünk egyik legdicsőbb időszakára, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő eseményére, a Budai vár 1849. évi visszafoglalására emlékeztet. Ezen a napon foglalta vissza az ország fővárosát a Görgey Artúr tábornok által vezetett honvédsereg.” Tihanyi őrnagy felidézte a történelmi napok, hetek eseményeit, majd zárógondolatként hangsúlyozta: „..ezen a 3napon nem csak a Buda váránál harcoló 30 ezer magyar katona küzdelmére emlékezünk, hanem mindazokra, akik a magyar történelem századai során példát adtak hazaszeretetből, önfeláldozásból, hősiességből. Ezen a napon kötelességünk a magyar hadtörténelem minden neves és névtelen, helytállást tanúsító katonájára emlékezni, és mindazokra, akik egyenruhában helyt álltak vagy napjainkban helyt állnak Magyarország szabadságának, függetlenségének védelmezésében.”

Az emlékező sorok után személyügyi határozatok ismertetése és elismerések átadása következett. A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül, Magyarország honvédelmi minisztere a Honvédelem Napja, 2017. május 21. alkalmából a Szolgálati4 Érdemjel Ezüst fokozatát adományozta Víg Tibor őrnagynak, a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát Csendesné Hári Erika közalkalmazottnak. Nevezettek az elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában, a Magyar Honvédség központi ünnepségén veszik át.

A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül, a Honvédelem Napja, 2017. május 21. alkalmából Magyarország honvédelmi minisztere az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel I. fokozatát (30 év után) adományozta Horváth Piroska zászlósnak. Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel II. fokozatát (20 év után) kapta Tenk Ferenc 5törzszászlós, Bíró Ákos zászlós, Járfás Tünde zászlós, valamint Zakál István szakaszvezető. Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel III. fokozatát (10 év után) Glóser Norbert törzsőrmester, Vidéki Roland törzsőrmester, Dombi István szakaszvezető, Nádasi János szakaszvezető és Szilágyi Attila szakaszvezető vehette át.

A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül, a honvédelmi miniszter által adományozott Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért szolgálati jelet az ezred állományából harminc fő vehette át.

Elöljáró parancsnoka javaslatára az Egyesített Balkáni Hadszíntér, egyéni beosztások állományában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, külföldi katonai szolgálatának befejezése alkalmából6 a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka emléktárgyat (coin) adományozott Sirkó Katalin zászlósnak és Bányai Zoltán főtörzsőrmesternek.

Az alakulat parancsnoka az ezrednél végzett tevékenysége elismeréseként, 50. születésnapja alkalmából csapatérmét adományozott aranyozott kivitelben Gémesi Andrea főtörzsőrmesternek, valamint Horváth József közalkalmazottnak.

Végül, de nem utolsósorban a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka a haditechnikai emlékpark rekonstrukciójában és bővítésében nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréséül oklevelet adományozott Csapó László őrnagynak, Kiss Viktor hadnagynak, Váczi Sándor nyá. főtörzszászlósnak, Kálló László törzszászlósnak, Keszei Tivadar törzsőrmesternek, Pál István szakaszvezetőnek, Lang Szabolcs szakaszvezetőnek, Kiss László tizedesnek.

Az állománygyűlés a csapatzászló elvezetése után a Szózat hangjaival zárult.

7 8 9

 

2017. május 19.
Cseszreginé Csekei Judit szds.
(A rendezvényről készült fotóalbum a www.facebook.com/raketaezred oldalon megtekinthető.)