1

Győrben készül az MH EUFOR kontingens 21. váltása

Javában tart a felkészülés a főként az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományára épülő MH EUFOR Kontingens 21. váltása számára. Az alakulat bázisán két ütemben készülnek a katonák a békefenntartási feladatok ellátására, majd az eredményes felkészítést követően nyár végén indulnak Bosznia-Hercegovinába.

Az alakulatot érintő külszolgálatok tekintetében az MH EUFOR Kontingens 21. váltása immár 2az ötödik, mely alapvetően a rakétaezred állományára épül és a felkészülésért is a győri ezred felel, s egyben a hetedik, amiben szerepet vállal a légvédelmi egység.

A missziós feladatban érintett katonák két fázisból álló kiképzése április közepén vette kezdetét, a kontingensnek a győri alakulat bázisán történő megalakításával. A honvédekre elsőként a konkrét beosztásaikhoz kapcsolódó tudásanyag elsajátítását célzó egyéni szakfelkészítés várt, ami jelenleg a második fázissal, a  főként összekovácsolási gyakorlatokból és éleslövészetekkel egybekötött harcászati gyakorlatokból álló  kötelék kiképzéssel folytatódik.

Ennek keretében a lö3vészszázad Újdörögdön, a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőterén hajtott végre harcászati és nem háborús műveleti kiképzést. A katonák gyakorolták a kontingens rendeltetéséből fakadó, a válságkezelési és békefenntartó tevékenységgel összhangban álló feladatokat, úgy, mint a tömegkezelés, fegyverbegyűjtés, objektum védelem, területek biztosítása (ellenőrző-áteresztő pontok és megfigyelő pontok működtetése, járőrözés), területzárás, területellenőrzés, konvojok kisérése, VIP- kisérés, valamint őrzés-védelemi alapfeladatok.

Az MH EUFOR Kontingens 21. váltásának állománya az intenzív felkészülés zárásaként május végén egy zárógyakorlat során ad számot tudásáról, majd egy pszichológiai felkészítést követően augusztusban ünnepélyes keretek között köszön el az elöljáró a misszióba induló katonáktól.
4
A Magyar Honvédség katonái a világ szinte valamennyi részén jelen vannak az ENSZ és az EU által vezetett béketámogató műveletekben. A két legjelentősebb ezek közül a balkáni és az afganisztáni hadszíntér, ahol elsősorban az EU, illetve a NATO zászlaja alatt működő kontingensekben és parancsnokságokon teljesítenek szolgálatot az oda vezényelt katonák.

A délszláv válság rendezésének végrehajtását biztosító, Európai Unió irányítása alatt álló EUFOR ALTHEA műveletekben hazánk 2004 óta részt vesz (az ezt mnegelőző IFOR és SFOR műveletek a NATO égisze alatt zajlottak), mely idő alatt az ezred szerepvállalása az egyéni beosztásoktól a századszintű részvételig fokozatosan bővült. A Magyar Honvédség jelenleg a harmadik legnagyobb hozzájáruló nemzet az EUFOR- erőkhöz.

2017. május 04.
Cseszreginé Csekei Judit szds.
(Az MH EUFOR 21 kontingens felkészüléséről készült további fotó a www.facebook.com/raketaezred oldalon található.)