Üdvözöljük az ezred honlapján!

1
1848-49-es ünnepi megemlékezéseken vettek részt az ezred katonái

Ünnepi állománygyűlés a rakétaezred laktanyájában, a díszszázad felvonulása a győri belvárosban, az országzászló felvonása Szombathelyen, megemlékezés Lébényben. A hagyományoknak megfelelően a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái több helyszínen emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire.

Az ünnepségsorozat nyitányaként, kedden az alakulat Művelődési Otthonában rendezett 2ünnepi állománygyűlésen a csapatzászló fogadását, majd a Himnuszt követően Matyi Tibor alezredes köszöntötte az állományt. Az alakulat parancsnokhelyettese ünnepi beszédében kiemelte: „március tizenötödikét 169 éve a magyarság minden évben megünnepli, megemlékezik az egyik legnagyobb, mára már történelmi eseményére. Az 1848–49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki3. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak”- emlékezett a parancsnokhelyettes. „Ha a jelent a múltból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövőtől! Erre tanít minket Széchenyi István, és erre tanít minket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnep”- zárta ünnepi gondolatait Matyi alezredes.

Az emlékező sorok után személyügyi határozatok ismertetése és elismerések átadása következett. Elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elisme4réséül Magyarország honvédelmi minisztere, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából előléptette ezredessé Könczöl Ferenc alezredest, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokát. A Szolgálati Érdemjel arany fokozatát adományozta Tóth Norbert alezredesnek, aki az elismerést Budapesten, a Stefánia Palotában, a Magyar Honvédség központi ünnepségén vette át.

A Magyar Honvédség 50állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Magyarország honvédelmi minisztere az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel III. fokozatát (10 év után) adományozta Benedek Péter főtörzsőrmesternek.

A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül, a honvédelmi miniszter által adományozott Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért szolgálati jelet az ezred állományából harminchét fő vehette át az ünnepi állománygyűlésen.

Végül, de nem utolsó 5sorban az alakulat parancsnoka az ezrednél végzett tevékenysége elismeréseként, 50. születésnapja alkalmából csapatérmét adományozott aranyozott kivitelben Lénárt Márta törzsőrmesternek, Jámbor György szakaszvezetőnek, valamint Belláné Nagy Erika közalkalmazottnak.

Az állománygyűlés a csapatzászló elvezetése után a Szózat hangjaival zárult.

Az ezred, – ahogy minden évben, így az ideiben is – képviseltette magát a városi és megyei önkormányzatok6 által rendezett megemlékezéseken. Március 15-én Győrben, Szombathelyen és Lébényben tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei és hősei emléke előtt a légvédelmi egység katonái.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának ünnepsége Fekete Dávid alpolgármester emlékező soraival kezdődött a Honvéd ligetben. A Győri Nemzeti Színház művészeinek műsorát követően koszorúkat helyeztek el az egybegyűltek a Szabadság emlékmű talapzatánál. Az alakulat képviseletében Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok koszorúzott.

Az ünnepség a Szent István úton folytatódott, ahol a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred felsorakozott díszszázada fogadta7 Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármesterét és Könczöl Ferenc ezredest. Polgármester úr köszöntő szavaiban elmondta: „A város büszke arra, hogy katonai alakulattal bír, hogy van egy olyan egysége, amire az ország bármikor számíthat. Míg korábban a különböző katasztrófa helyzetek – legyen az hóhelyzet, árvíz vagy vörösiszap, – úgy napjainkban a hazánk és Európa jövője szempontjából meghatározó jelentőségű tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében állnak helyt immár két esztendeje a déli határszakasz szinte minden pontján.

Az alakulat, mely az ország légvédelmi rakéta oltalmazásáért felel, békeidőben rendszeres és alapos kiképzést folytat, képességeinek fejlesztése érdekében. E folyamat eredményességéről a győri honvédek idén Csehországban, egy többnemzeti légvédelmi rakéta éleslövészeten adhatnak számot. Továbbá a szakmai feladatok mellett, 2017-ben ismét az a megtiszteltetés érte a rakétaezredet, hogy a bázisán alakul meg és készül fel az Európai Unió békefenntartó erőinek kötelékében az ősszel Bosznia-Hercegovinába induló 8kontingens.

Ezen kihívásokhoz kívánok a város nevében sok sikert! És egyben biztosíthatom Önöket, hogy Győr város önkormányzata továbbra is számít a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezreddel való szoros együttműködésre.”

A szabadtéri program zárásaként az MH Tata Helyőrségi Zenekar által kísért díszalegység felvonulását tekinthették meg az ünnepségre kilátogatók. A felvonuláson részt vett a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszszázada, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium. A délelőtti programsorozat a Városháza Dísztermében ünnepi díszközgyűléssel zárult.

A Szombathely Megyeiszhely Jogú Város Önkormányzata által szervezett rendezvény a Petőfi-szobor megkoszorúzásával vette kezdetét, majd a Március 15. téren a győri ezred díszszakasza fogadta az elöljárót, és katonai tiszteletadás mellett – a Szombathely Város Fúvószenekara kíséretében – felvonták az országzászlót. Az ünnepi műsort követően a megemlékezés a Savaria Múzeum előtti téren folytatódott, ahol V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő mondott beszédet. A városi rendezvény a Horváth Boldizsár-szobor koszorúzásával ért véget. A vasi megyeszékhelyen Bozsóki Attila alezredes, a győri alakulat parancsnokhelyettese tisztelgett a márciusi ifjak, valamin a forradalom és szabadságharc emléke előtt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Lébény Város Önkormányzata közös rendezvényén Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének, valamint Dr. Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Lébény város országgyűlési képviselőjének ünnepi beszédét követően felavatták „A szabadság angyala” című ’48-as emlékművet. Majd az ünnepi műsor után a jelenlevők egy-egy szál virággal fejezték ki tiszteletüket. Az ezred nevében Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok emlékezett.

2017. március 15.
Cseszreginé Csekei Judit szds.
Fotók: Cseszreginé Csekei Judit szds. és Kozma Balázs szkv.
(A megemlékezésekről készült fényképalbum megtalálható az ezred facebook oldalán.)