Üdvözöljük az ezred honlapján!

 

1

 

Nőnap a győri ezrednél

A régóta várt tavasz kezdete nem csak a természet újjáéledéséről, s az időjárás enyhüléséről szól, hiszen a szebbik nem iránti nagyrabecsülés kifejezésének ideje is ekkor jön el. Fiúk, férfiak, apák, kollégák köszöntik ekkor a hölgyeket, s ahogy az már évek óta szokás, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred honvédei egy ünnepi műsorral kedveskednek nőtársaiknak.

 


Mint köztudott, a – Magyarországon 1914-óta ünnepelt – 2Nemzetközi Nőnap alapvetően munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos gyökerekkel rendelkezik, s ahogy az emancipáció mértéke növekedett, úgy vált egyre inkább egy szelíd, figyelmes, kedveskedő világnappá. E történelmi vonatkozásban a Magyar Honvédség az évszázados törekvés sikerességének bizonyítékául szolgál, hiszen ez az a szervezet, ahol a hölgyek talán a létező legférfiasabb hivatást, a Haza fegyveres védelmét végezhetik.

3Idén március 8-án, délelőtt 11 órára várta az ezred vezetése a hölgyeket a likócsi laktanya művelődési otthonába, ahol a zászlóalj-, osztályparancsnokok, és főnökök már az épület bejáratánál egy kis cserép primulával fogadták az ünnepelteket. A rendezvényen Bozsóki Attila alezredes köszöntötte az egybegyűlteket, aki köszönetét fejezte ki, amiért a „lányok, asszonyok, barátnők, feleségek, az év 365 napján bearanyozzák, és szebbé teszik életünket.”

A légvédelmi egység 4parancsnokhelyettese beszédében ugyanakkor emlékeztetett; „Az eredeti célkitűzések teljesülése ellenére is maradt még tennivaló. Köztudott, hogy napjainkban gyakran több terhet viselnek a nők, mint férfi társaik. Elég csak a fő állás mellett végzett házimunkára és a gyermekekkel kapcsolatos teendőkre gondolni, hogy lássuk az aránytalanságot. De közismert probléma a vezető beosztású nők szerény száma, valamint a nemek közti bérszakadék is.” Bozsóki alezredes gondolatai zárásaként egy kívánságot fogalmazott meg. „Nem kívánhatok egyebet, minthogy a 5környezetükben élő férfitársaim az év valamennyi napján tegyék boldoggá Önöket, megköszönvén, hogy mellettük vannak, értük élnek, velük dolgoznak!”

Bozsóki alezredes elismerő szavait követően Demeter Ottó és Függ Gergely főtörzsőrmester urak kedveskedtek zenés műsorukkal a szebbik nem képviselőinek. A szívhez szóló dallamok, közismert hazai slágerek után természetesen nem maradhatott el a hallgatóság elégedettségét kifejező ütemes vastaps.

Az ünnepi esemény zárásaként, Somogyi Péter alezredes, hadműveleti központ parancsnok mondott pohárköszöntőt a művelődési otthon előterében.

A raketaezred.hu hölgy olvasóinak Szalai Pál soraival kívánunk boldog Nőnapot.

„Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.”


Győr, 2017. március 08.
Sályi Gergő tőrm.

6 7
8 9