1

MH EUFOR 19. kontingens visszafogadó ünnepsége Győrben

Véget ért a külszolgálat a főként a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományára épülő MH EUFOR Kontingens 19. váltása számára. A Bosznia-Hercegovinából hazaérkező katonákat, valamint a hazai készenlétet ellátó Köztes Tartalék Század honvédeit ünnepélyes keretek között köszöntötték február 09-én Győrben.

Az MH EUFOR Kontingens 19. váltása több hónapos felkészülést követően, 2016 júliusában2 kezdte meg idén januárig tartó szolgálatát. A közel 150 fős egységből a 30 fős Fogadást Biztosító Részleg utazott Szarajevóba, míg a Köztes Tartalék Század erői Magyarországon állomásoztak, készen arra, hogy egy elöljárói döntést követően bármikor bevethetőek legyenek a balkáni színtéren.

Az alakulat dísztermében rendezett visszafogadó ünnepségen Szűcs Pál ezredes méltatta a szolgálatát befejező kontingens teljesítményét. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem megbízott főnöke köszöntő beszédében kiemelte: összehangolt, magas színvonalú, eredményes szakmai munka jellemezte a Fogadást Biztosító Részleg szarajevói feladatellátását. „Büszkék vagyunk3 Önökre, akik vállalták a fél éves missziót, hogy békét vigyenek egy olyan országba, ahol alig több, mint másfél évtizeddel ezelőtt még háború dúlt, szégyenletes népirtás történt. Mára ezt az államot sikerült egy viszonylagos nyugalmat mutató országgá formálni, ami a diplomácia és az EUFOR közös sikere.” Szűcs ezredes hozzátette: „Köszönöm Önöknek, hogy méltóképpen képviselték a Magyarországot és a Magyar Honvédséget. S köszönöm azt az áldozatos munkát is, melyet hazájuktól távol, a megszokottól eltérő körülmények között végeztek.”

Az elöljáró hangsúlyozta: „Nem szabad megfeledkezni azokról a bajtársainkról sem, akik hazai készenlétben 4sokszor a határ mellett szolgáltak az elmúlt fél évben. Köszönjük a szolgálatukat!”

Az ünnepi rendezvényen elismerések átadására is sor került, ugyanis a nemzetközi békemisszió során tanúsított kiemelkedő teljesítményért, külszolgálata befejezése alkalmából 5 főnek adományozott emléktárgyat, valamint emléklapot a Honvéd Vezérkar főnöke, és az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka.

A Magyar Honvédség katonái a világ szinte valamennyi részén jelen vannak az ENSZ és az EU által vezetett béketámogató műveletekben. A két legjelentősebb ezek közül a balkáni és az afganisztáni hadszíntér, ahol elsősorban a NATO illetve az EU zászlaja alatt5 működő kontingensekben és parancsnokságokon teljesítenek szolgálatot az oda vezényelt honvédek.

A délszláv válság rendezésének végrehajtását biztosító, Európai Unió irányítása alatt álló, EUFOR ALTHEA műveletekben hazánk 2004 óta részt vesz, mely idő alatt szerepvállalásunk az egyéni beosztásoktól a századszintű részvételig fokozatosan bővült. A Magyar Honvédség jelenleg több mint 160 katonával a harmadik legnagyobb hozzájáruló nemzet az EUFOR- erőkhöz.

AZ MH EUFOR Kontingens lövész százada 6a jelenleg osztrák vezetésű Többnemzeti Manőverzászlóalj egy századaként hajtja végre alaprendeltetésben meghatározott feladatait, mely a többi között jelenlétfenntartó-, információgyűjtő járőrözés, tömegkezelő műveletekben való részvétel, VIP személyek kísérése, speciális műveletekben való részvétel, Előretolt Műveleti Bázisok (FOB) elfoglalása és biztosítása, valamint IR (Közepes készenlétű tartalékerő) szolgálat.

Az alakulatot érintő külszolgálatok tekintetében az MH EUFOR Kontingens 19. váltása immár a negyedik, mely alapvetően a rakétaezred állományára épül, s egyben a hatodik, amiben szerepet vállal a légvédelmi egység.

A missziós feladatoknak azonban itt nincs vége, hisz már megalakulás alatt áll az MH EUFOR 21. kontingens, melynek megalakításáért és felkészítéséért ismét a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred felel majd.

7 8 9

2017. február 09.
Cseszreginé Csekei Judit szds.