mist s

palyfelv

kub s 

P1060715
Győri alakulat az árvízi védekezésen


A Duna magyarországi felsőszakaszán jelentkező hirtelen vízszintemelkedés okozta árvízi védekezésben kedd óta az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred is aktívan részt vesz. A dolgos győri katonák tevékenységét szerdán dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor vezérezredes, a honvédvezérkar főnöke, valamint Domján László vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka is megtekintette.Első fokú készültség, másodfokú, harmadfokú, így P1060699követték egymást az egyre magasabb szintű készenlétek Győr-Moson-Sopron Megyében, míg nem kedd déltől veszélyhelyzetet rendelt el a miniszterelnök. Ugyan a Magyar Honvédség nem irányítója katasztrófavédelmi feladatoknak, de számítva a várható igényekre, az előljáró szakmai szerv már június 3-án elrendelte a védekezést – az alakulat szintjén – koordináló Operatív Csoport részleges aktiválását, mellyel egy időben megkezdődött az árvízvédelmi feladatban érintett technikai eszközök felkészítése, valamint a szükséges felszerelések készleteinek ellenőrzése is.

P1060677Az előzetes intézkedések nem bizonyultak hiába valónak, hiszen június 4-én már konkrét feladatokat is kaptak a skarlátpiros barettsapkás honvédek, miután a Magyar Honvédségen belül rendkívüli árvízvédelmi fokozat került elrendelésre. E minősítés értelmében a győri alakulat bázis laktanyaként üzemel, vagyis a győri ezred érintett 400 fős állományán kívül a Honvédség egyéb erői is a likócsi laktanyába érkeztek. Konkrétan 900 fő került átcsoportosításra, Szentesről, Veszprémről, Pápáról, Várpalotáról, Hómezővásárhelyről és Debrecenből, akik egy része – a kézi munkaerőn túl – speciális szakképességekkel is rendelkeznek. (Búvár csoport, Egészségügyi csoport, Vízi szállító csoport, Áramellátást és világítást biztosító csoport, stb.)

A győri alakulat végül 12 órára felkészült arra, P1060689hogy – ha a Megyei Védelmi Bizottság részéről felkérés érkezik az elöljáró szerv felé – akár úszó lánctalpas harcjárművekkel, motorcsónakokkal, illetve terepjáró tehergépjárművekkel is meginduljon a veszélyeztetett területekre. A délután érkező első megkeresést követően Domján László vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka személyesen szabott feladatot a légvédelmi rakéta egység Operatív Csoportjának, majd az Ásványráróra este hat órakor induló százfős egység munkáját megtekintette a helyszínen.

P1010245 másolataEzen eseményekkel egy időben Gönyüre is megérkezett kétszáz terepruhás, valamint az éjszaka folyamán még Győrben is munkába álltak százan.  Noha a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred képes résztvenni mentési feladatokban, valamint a kimenekített lakosság ellátásában, mivel mindegyik településen megelőző védekezés zajlott, ezért a katonák alapvetően kézi munka-erő igényes feladatokat végeztek, vagyis homokzsákokat töltöttek és gátat erősítettek. Június 5-én reggel hat órakor a honvédek a tervek szerint váltották egymást, s így az összesen 1300 katona második 650 fős váltása munkába állt Dunaszentpálon, Koroncónál, később Győrújfalun és Győrzámolynál, valamint folytatta a védekezést Ásványrárón, illetve Győrben a bácsai területeken.

A Dunaszentpáli munkálatokat dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor vezérezredes, a honvédvezérkar főnöke, valamint Domján László vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka is személyesen szemrevételezte. A honvédelmi miniszter megköszönte a katonáknak az önzetlen hozzáállást, illetve a példamutató, fegyelmezett tevékenységet, és jó erőt kívánt a következő napokra. Ez utóbbira szükség is lesz, ugyanis a győri és a hozzájuk vezényelt katonák tovább folytatják a munkát, a Vének – Dunaremete, Vének – Dunaszentpál, valamint a Győr – Koroncó térségekben.


Győr, 2013. június 5.
Sályi Gergő tőrm.
Fotó: Törőcsik Krisztina ka.