mist s

palyfelv

kub s 

P1060363

 

Értékelő-feladatszabó értekezlet

Értékelő-feladatszabó értekezlet tartott a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, melyen a személyi állomány megismerhette a 2012. év értékelését, illetve a 2013. év legfontosabb feladatait és az ezreddel szemben támasztott elvárásokat.

 

 

Az állománygyűlésen részt vett Domján László vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, Böcz Lajos Lóránt mk. alezredes, az MH Összahaderőnemi Parancsnokság megbízott légierő, hadműveleti és kiképzési főnöke, valamint Péter János alezredes a Honvéd Vezérkar kiképzési csoportfőnökség kiemelt főtisztje. Domján László vezérőrnagy köszöntését követően Kovács Ferenc mk. ezredes nyitotta meg az értekezletet, ami az idei évben rendhagyó volt a maga nemében. A tavalyi év döntő részében az ezred parancsnoka Szarajevóban teljesített szolgálatot, így az elmúlt évet Könczöl Ferenc alezredes értékelte, aki 2012-ben megbízott parancsnokként állt az alakulat élén, míg Kovács Ferenc mk. ezredes a 2013. évi feladatokat határozta meg.

Könczöl alezredes úr röviden ismertette az Összhaderőnemi Parancsnokság értékelését, majd szakterületenként és alegységenként ismertette a múlt év feladP1060368atait, és egy négyfokú skálán értékelte azokat. Az értékelés végén az alezredes úr összegezve értékelte az alakulat erős és gyenge oldalait. Az erősségek között említette a példamutató motiváltságot és csapatszellemet, a tiszti, altiszti tanfolyamszerű képzések menedzselését, a jó szintű elméleti képzést mind a szakismeret, mind a rendszeresített technika alkalmazása területén, a folyamatos fejlődést a kiképzés területén, valamint az ezred helyőrségi és díszelgési feladatainak ellátását, a társadalmi kapcsolatok kezelését, illetve a Magyar Honvédség és az alakulat életének bemutatását célzó kommunikációs tevékenységét.       FeP1060360jlesztésre szorul többek között a döntési képesség és a felelősségvállalás, a minőségi doktrinális szabályozó tevékenység végzésére való alkalmasság.

A 2012. év értékelését követően Kovács Ferenc mk. ezredes vette át a szót és ismertette a 2013. évben az alakulat előtt álló főbb feladatokat. Ezek között szerepelt a Lendülő Kard 2013 légvédelmi rakéta éleslövészet, a STEADFAST JAZZ 2013 NATO NRF gyakorlat, az MH EUFOR kontingens váltásainak, valamint a NATO feladatokra kijelölt alegységek felkészítése és biztosítása, a NEWFIP 2013 elektronikai hadviselési gyakorlat, a vezetési pont és tűzirányítási rendszergyakorlások, a készenlét fenntartása és fokozása tervek és okmányok folyamatos naprakészen tartása, a költségvetési keretek hatékony tervezése, valamint a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek javítása.

A feladatszabást követően Domján László vezérőrnagy vette át a szót. Tábornok úr elsőként közölte, hogy elfogadja az értékelést és a feladatszabást is, majd elismerését fejezte ki az ezred teljes személyi állományának. Beszédében két olyan, közelmúltban bekövetkezett körülményt emelt ki, melyek gyökeresen megváltoztatták a katonák munkáját, életét. Mind a 65 éves korig tartó szolgálat, mind pedig a honvédek jogállásáról szólP1060365ó törvény sok területen alapvetően átírja a katonák életpályáját, karrierjét. Egyre fontosabbá válik a folyamatos információszerzés, az életvitelre, fizikai állapotra és egészségre való odafigyelés. Beszélt továbbá a személyügyi terület, a gazdálkodási rendszer és a költségvetés változásáról. Elmondta, hogy nem csak az anyagi javakkal és a technikai eszközökkel, hanem az emberekkel is P1060376gazdálkodni kell. Kiemelte, hogy: „Minden egyes katonára szükség van!”. Hangsúlyozta, hogy nem szabad engedni sem a minőségből, sem a tartásból, sem pedig a katonákat jellemző morálból. „A magyar katona éppen az, aki példa lehet a közigazgatás, a magyar emberek számára!” Kiemelte a nemzetközi környezetben történő sikeres helytállást, és elismerően nyilatkozott az alakulat munkájának láthatóságával – az interneten való folyamatos megjelenéssel – kapcsolatban.

Beszéde végén elismerését fejezte ki Könczöl alezredes úrnak megbízott parancsnokként való helytállásáért. Megköszönte továbbá, mind a saját, mind pedig a Honvéd Vezérkar főnökének nevében a március közepén bekövetkezett katasztrófahelyzet felszámolásakor tanúsított helytállást.
Végül köszönetét fejezte ki az alakulat elmúlt évi munkájáért és jó erőt, egészséget és sok sikert kívánt a 2013. évi feladatok végrehajtásához.

 

2013. március 28.
Törőcsik Krisztina ka.