mist s

palyfelv

kub s 

P3250631

Tábori lelkészek Győrben

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat vezetői 2013-ban csapatlátogatások keretében ismertetik meg a Magyar Honvédség katonai alakulatainak állományával az általuk ellátott egyházi feladatokat. A bemutatkozó körút legutóbbi állomása a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred volt.

 

 

Március 25-én, délelőtt 10 órakor érkezett a likócsiP3250632 laktanyába Jákob János dandártábornok, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspöke, Bíró László katolikus tábori püspök, valamint Koltai Róbert főhadnagy, a Katolikus Tábori Püspökség püspöki titkára kíséretében. Az előzetes tervek szerint a Zsidó Szolgálati Ág is képviseltette volna magát a rendezvényen, ám Pészah ünnepe miatt nem tudtak részt venni a találkozón.

A háromfős delegációt Kovács Ferenc mérnök ezredes, ezredparancsnok fogadta irodájában, Könczöl Ferenc alezredes, parancsnokhelyettes, illetve BoP3250636zsóki Attila mérnök alezredes, parancsnokhelyettes jelenlétében. A résztvevők egy kötetlen baráti beszélgetés keretében folytattak hasznos eszmecserét közel egy órán át.

A honvédség vallási vezetői természetesen nem csak az alakulat parancsnokságával szándékoztak találkozni, ezért 11 órakor egy állománygyűlésre várták a skarlátpiros barettsapkás honvédeket. Az ezred Művelődési Otthonában egybegyűlteket Kovács Ferenc mérnök ezredes köszöntötte, majd felkérte Jákob dandártábornok urat beszédének megtartására.

A protestáns tábori püspök felszólalásában bemutatta a HP3250639M Tábori Lelkészi Szolgálat felépítését, fő munkaterületeit, valamint beszélt a vállalt feladat ellátásának nehézségeiről. A dandártábornok beszédében kiemelte, hogy kevesen ismerik igazán a lelkészi szolgálat tevékenységét, holott szerény létszámú közösségük - a lelki gondozást tekintve prioritásnak - a katonákért dolgozik nap, mint nap.

A protestáns tábori püspök gondolatainak zárását követően Bíró László lépett a mikrofonhoz. A katolikus tábori püspök szavaival a nemrég megválasztott Ferenc pápát méltatta, a közelgő Húsvét apropóján az ünnepek fontosságával kapcsolatban mondta el meglátásait, de a katolikus szolgálati ág feladatainak bemutatása sem maradhatott ki beszédéből.

Az állománygyűlés végén az ezred parancsnoka vette vissza a szót. Kovács ezredes húsvéti jó kívánságait tolmácsolta a győri katonáknak, valamint családtagjaiknak, majd egy-egy csapatérmével kedveskedett a vendégeknek.   

Győr, 2013. március 26.
Sályi Gergő tőrm.