mist s

palyfelv

kub s 

1

Csapatlátogatás a rakétásoknál

Dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere az ország minden alakulatát meglátogatja, hogy közelebb kerülhessen a végeken szolgálók mindennapi problémáihoz, és családias hangulatú beszélgetések segítségével bepillantást nyerjen a katonák mindennapjaiba.

 

 


A mai napon miniszter úr a győri MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredhez látogatott el. A katonai tiszteletadással történő fogadást követően az ezred parancsnoka, Kovács Ferenc mk. ezredes tett jelentést a miniszter úrnak az alakulat helyzetéről, mindennapjairól.2

A program állománygyűléssel folytatódott, melyen elsőként a Honvéd Vezérkar főnökének levele került felolvasásra, melyben Dr. Benkő Tibor vezérezredes megköszönte az időjárás okozta katasztrófahelyzet felszámolásában résztvevő katonák helytállását, munkáját. Köszöntőjében kiemelte, hogy a katonák mindig is fontos szerepet játszottak a természeti csapások okozta károk felszámolásában, a mentési munkálatokban, legyen szó akár árvízről, vörösiszapról vagy hóhelyzetről. A levélben elhangzott: „A Honvéd Vezérkar főnökeként büszkeséggel töltött el, hogy katonáink ismét esküjükhöz méltóan vették ki részüket a mentési feladatokból. A legmostohább, legnehezebb napokban helytállva erősítették azt a társadalmi bizalmat, amelyben a magyar honvéd, a Magyar Honvédség eszmeisége fogant és amelyben tovább élnie szabad.”
3

A méltató szavak után a miniszter úr is kifejezte köszönetét azért a rendkívüli helytállásért, melyet a győri alakulat katonái tanúsítottak a múlt heti katasztrófahelyzet során. Megköszönte továbbá az alakulat missziókban végzett munkáját.

Dr. Hende Csaba beszédében kitért többek között a honvédség jelenlegi helyzetére, a katonák jövőbeni lehetőségeire és az új életpályamodell adta pozitívumokra. Elmondta „az egész közszolgálat életpályája össze lesz hangolva”, ezzel is szélesítvén a közszolgálatban dolgozók lehetőségeit. Szavai a biztos megélhetés, a létbiztonság ígéretét hordozták magukban. A résztvevő állomány megismerhette a minisztérium álláspontját a költségvetés, a jövedelmek, a lakásügy, a felszerelések és a kiképzés kapcsán. Miniszter úr hangsúlyozta, hogy igyekeznek minél gyorsabban visszaszerezni a honvédség jól megérdemelt megbecsültségét. „Lassan átérünk a sivatagon, látjuk az alagút végét” szavakkal zárta beszédét.

Az állománygyűlést követően a program a miniszter úrral folytatott személyes beszélgetéssel zárult, melyen az alakulat hat katonája vehetett részt, képviselve az ezred tiszti, altiszti és legénységi állománykategóriáit.

 

2013. március 19.
Törőcsik Krisztina ka.