Üdvözöljük az ezred honlapján!

IMG 0025Kibocsátó-visszafogadó ünnepség Győrben

Ünnepélyes keretek között, családtagjaik és meghívott vendégek jelenlétében búcsúztatták elöljáróik az MH EUFOR Kontingens 12. váltásának állományát a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred laktanyájának alakulóterén. A kibocsátó ünnepségen az Egyesített Balkáni Hadszíntéren, valamint az ENSZ Libanoni- és az EU Kongói Missziójában szolgálatot teljesített egyéni beosztásúak visszafogadására is sor került.

 

A győri alakulat életében kiemelt jelentősséggel bír az EUFOR kontingens, hiszen a 12. váltáIMG 0071s állománya – akárcsak a 10. váltásé – alapvetően a Rakétaezred katonáira épül, s a kontingens felkészítéséért is a Rába-parti város egysége felelt. Somogyi Péter alezredes, kontingensparancsnok vezetésével, szeptemberben vette kezdetét a missziós feladatban érintettek negyed éves felkészítése, amelynek végére a novemberben megrendezett, „Acélos Erő 2012” nevű, három napos zárógyakorlat tett pontot. Mivel a kontingens – műveleti képességeit tekintve – alkalmasnak találtatott a feladatra, s a különböző, ilyenkor szokásos ellenőrzések is befejeződtek, eljött az ideje a búcsúzásnak.

Az elöljárót váró alegységek az ezred alakulóterén sorakoztak fel, majd Domján László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának érkezését követően, a Himnuszt énekelték a résztvevők. A vendégek köszöntése után a vezénylési parancs ismertetése, majd pedig kitüntetések-elismerések átadása következett.

IMG 0029Nemzetközi felkérésen alapuló külföldön teljesített katonai szolgálatának elismeréséül a honvédelmi miniszter „Békefenntartásért Szolgálati Jelet” adományozott a Balkánról Libanonból, illetve Kongóból hazatért egyéni beosztású törzstiszteknek, így Kovács Ferenc mk. ezredesnek, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokának is, aki fél éven át a szarajevói NATO-parancsnokság törzsfőnöki beosztását látta el. Többen vehettek át vezérkar főnöki, valamint ÖHP parancsnoki oklevelet, emléktárgyat, illetve emlékérmet is.

Az elismerések átadását követőn Domján László vezérőrnagy lépett a mikrofonhoz, hogy megtartsa ünnepi beszédét. Az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka köszöntőjében, hazánk katonáinak felkészültségével kapcsolatban elmondta; „A Magyar Honvédség ma már kész arra, hogy a világ bármely pontján különböző fizikai-, IMG 0020biztonsági környezetben, műveleti tempóban, akár harci cselekményekben, akár békefenntartó, humanitárius műveletekben részt véve, a feladatait ellássa”. A tábornok úr az EUFOR Kontingens 12. váltás állományának kiképzettségéről szólva leszögezte; „Úgy ítélem meg, felkészültek a feladatra”, majd felhívta az érintett katonák figyelmét; „Szolgálatuk során maximális fegyelmet és elkötelezettséget várok el”. A műveleti területről hazatértekhez fordulva megköszönte áldozatos munkájukat, s kiemelt számos egyedülálló emberi teljesítményt az állományból.

Miután Domján László vezérőrnagy zárta gondolatait, Szabó Ferenc főhadnagy, a kontingens evangélikus tábori lelkésze mondott áldást, az ünnepi beszédeket követően pedig, a Szózat csendült fel, mely ezúttal nem csak egy ünnepség végét jelezte, hanem felhívójel is volt egyben a januártól induló, vállalt munka megkezdésére.

A kontingens rendeltetése – a válságkezelési és békefenntartó tevékenységgeIMG 0039l összhangban – tömegkezelés, fegyverbegyűjtés, objektum védelem, területek biztosítása (ellenőrző-áteresztő pontok és megfigyelő pontok működtetése, járőrözés), területzárás, területellenőrzés, konvojok kisérése, VIP- kisérés, valamint őrzés-védelmi feladatok végrehajtása lesz. Az EUFOR ALTHEA misszió feladatrendszerének változása miatt azonban, a közel 150 fős állomány – a 30 fős „Fogadást Biztosító Részleg” tagjaitól eltekintve – nem utazik Szarajevóba. A magyar kontingens a műveletek tartalék ereje lesz, úgynevezett „Köztes Tartalék Század” feladatot fog ellátni 2013 januárjától fél éven át. Mindez azt jelenti, hogy a 12. váltás katonái Magyarországon fognak állomásozni, műveleti területre pedig a nemzetközi erőkkel és a bosnyák hadsereggel közösen végrehajtandó együttműködési gyakorlatok idejére, illetve szükség esetén települnek át.

2012. december 13.
Sályi Gergő őrm.
Képek: Gulyás Attila őrm.