Üdvözöljük az ezred honlapján!

Tisztelt Látogató!

 

1 Mint a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred vezénylő zászlósa, üdvözlöm Önt!
A katonai hivatásról elmondható, hogy az emberiség egyik legősibb és leg embert próbálóbb mestersége.
A haza és az állampolgárok védelme mindig is fontos szerepet játszott a történelem során. A kérdés nem az, hogy van-e szükség a honvédségre, hanem az, hogy ki az, aki elszántságával, bátorságával, fizikai és szellemi erejével képes teljesíteni azokat a kihívásokat, amit az élet állít elé ezen a téren.
2004 novembere óta a Magyar Honvédség áttért a professzionális hadsereg szerkezetére, ami nem jelent mást, mint hogy megszűnt a sorkatonai szolgálat és csak hivatásos és szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot a köteléken belül.
Mi a különbség a hivatásos és a szerződéses katonák között? Ha a kötelességeket és a járandóságokat nézzük, akkor semmi, viszont a hivatásos katonák egy egész életre kötelezik el magukat a haza védelmére, míg a szerződéses katonák egy általuk meghatározott ideig teljesítenek szolgálatot.
2A hivatásos katonák képzése a Magyar Honvédségben két tanintézményben folyik Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), illetve Szentendrén a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján (MH AA). A tisztképzés négy éves, míg az altisztképzés két éves időtartamú. A felvételi mindkét esetben érettségihez, illetve államilag elismert angol alapfokú, illetve felsőfokú képzésre jelentkezők esetében angol középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötött. A honvéd tisztjelölteknek és altisztjelölteknek a tanulmányaik befejezéséig - a Magyar Honvédség anyagi támogatásával - "B" kategóriájú vezetői engedéllyel kell rendelkezniük. A jogosítvány megléte a felvételnél előnyt jelent.
A szerződéses legénységi állomány részére tíz hetes alapkiképzést hajtanak végre Szentendrén, illetve az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alakulatainál. Az előírt minimum iskolai végzettség nyolc általános.
A katonává válás folyamata mindkét esetben megegyezik. Testileg-lelkileg egészségesnek, fizikailag jól terhelhetőnek kell lennie, azoknak, akik ki akarják próbálni magukat, mint katona.
Katonai egészségügyi intézményben felmérik a jelentkező mentális, egészségügyi és fizikai állóképességét, ez utóbbi három mozgásnemből adódik össze. Fekvőtámasz, felülés két-két perc alatt, illetve 3200 méter síkfutás.
Amennyiben szeretné kipróbálni magát, akkor a következő táblázat alapján megtudhatja, hogy megfelel-e a jelenlegi normáknak.
Életkor / Mozgásnem Felülés Fekvőtámasz 3200 m futás (férfi / női)
20 – 25 éves korig 50 30 17:36 / 19:01
25 – 30 éves korig 46 35 17:44 / 19:39
30 – 35 éves korig 42 30 18:34 / 20:21
35 – 40 éves korig 35 28 19:00 / 21:00
(A táblázat a minimális követelmények elérésére vonatkozik.)
Az Ön részéről természetes a kérdés, hogy mit kap azért, ha vállalja a szolgálatot. Természetesen illetményt, amit az alábbi táblázatban a három állománykategória kezdő rendfokozataira vonatkoznak.
Állománykategória Legénység Altiszt Tiszt
Rendfokozat Közkatona Őrmester Hadnagy
Illetmény 124.112 Ft / 151.693 Ft (érettségi bizonyítvány) 175.019 Ft 219.827 Ft
(Mindegyik állománykategóriánál a nettó összeget tüntettük fel, illetve az illetményhez még 12.000 Ft értékű béren kívüli juttatás jár havonta.)
3Az illetményen kívül még számos juttatásban részesülnek a katonák, úgy mint lakhatási támogatás - melynek összege a hivatásos katona rendfokozatától függően (őrmester-százados) 70000 Ft-tól 91000 Ft-ig terjedhet havonta, amit lakáslízingre vagy albérleti díj kifizetésére fordíthatnak -, költségtérítés sportruházatra, költségtérítés utazásra, önkéntes nyugdíjpénztári kiegészítés a munkáltató részéről havonta 4300 Ft-os összegben, ingyenes oktatás, nyelvi és számítógépes képzések, külföldi tanfolyamok Európában és az Amerikai Egyesült Államokban.
Mindezek mellett minden katonának lehetősége nyílik külföldi missziókban szolgálatot teljesíteni, ami segíti a nyelvi és szakmai fejlődést, megtanítja a katonát más nemzetek katonáival történő együttműködésre és nem utolsó sorban extra díjazás jár érte attól függően, hogy milyen veszélyességi övezetben található a katonai művelet.
Mit kell tennie, ha amellett dönt, hogy szeretne hozzánk csatlakozni?
Ha úgy dönt, hogy alakulatunknál Győr helyőrségben kíván szolgálatot teljesíteni, keressen minket az oldalon található elérhetőségeinken (Kapcsolat), vagy vegye fel velem a kapcsolatot írásban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és segítünk Önnek.
 
Meg kell még említenem, hogy a Magyar Honvédségben önkéntes tartalékos katonák is teljesítenek szolgálatot.
4Ezekre a beosztásokra minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár jelentkezhet.
Az önkéntes tartalékosok (a továbbiakban: ÖT) között megkülönböztetünk önkéntes műveleti tartalékos (a továbbiakban: ÖMT) és önkéntes védelmi tartalékos (továbbiakban: ÖVT) katonákat.
Az ÖMT beosztások a haza fegyveres védelme feltételeinek biztosítása érdekében kiemelt jelentőséggel bírnak. Elsősorban olyan beosztásokról van szó, amelynek békeidőszaki folyamatos vagy tényleges állománnyal történő feltöltése nem elsődleges fontosságú, illetve nem biztosított, azonban a betöltésükhöz szükséges felkészülésre már a békeidőszakban szükség van.
Az ÖMT-k a békeidőszaki tényleges szolgálatuk során pótolhatják a humán erőforráshiányokat. Így többek között beoszthatók huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy misszióban résztvevők hazai pótlására, elláthatnak időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy katonai szaktudásuk és civil képzettségük, illetve alkalmasságuk figyelembevételével külszolgálati feladatokban vehetnek részt.
5Azok az önkéntes tartalékosok, akik korábban nem szereztek katonai szakképzettséget, tapasztalatot, részt kell, hogy vegyenek a tényleges szolgálatra történő behívásukat megelőzően felkészítésen és kiképzésen.
A kiképzés időtartama (első alkalommal legfeljebb 25 nap, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 nap) a fentiekben meghatározott tényleges szolgálatteljesítési időbe nem számít be. A kiképzés első éve az az év, melyben a tartalékos első alkalommal kerül behívásra kiképzésre.
Az ÖT-ok háromévente hat hónap időtartamra lehet bevonultatni a kiképzésen túl, melyet az érintett beleegyezésével meg lehet hosszabbítani.
Fontos, hogy veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, váratlan külső fegyveres támadás, valamint katasztrófaveszélyben jogszabály, illetve jogszabály felhatalmazása alapján az ÖT állomány behívása a normál (béke-) időszaktól eltérően került szabályozásra.
Az ÖMT katona a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt alapilletményre és miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra és helyközi utazási költségeinek megtérítésére jogosult.
6A Magyar Honvédség ÖMT-i két csoportra oszthatók: munkavállalóként / tanulmányokat folytatóként szerződöttek. A munkáltatók kompenzációra jogosultak, ha a nyilatkozatban vállalják, hogy munkavállalójuk önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését.
Az ÖVT a katonai szervezetek hadi állománytábláiban rendszeresített őr beosztásokba veszik fel, és béke idején a HM Ei Zrt. alkalmazottjaként fegyveres biztonsági őr munkakörben a honvédség kijelölt objektumainak őrzés-védelmi feladatait látja el
Az ÖMT beosztások feltöltése csakúgy, mint az ÖVT beosztások feltöltése a Magyar Honvédség toborzó rendszerén keresztül történik.
Ha a Magyar Honvédség más alakulatainál szeretne szolgálatot teljesíteni, illetve az önkéntes tartalékos rendszerhez szeretne csatlakozni, kérem érdeklődjön személyesen a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 8. sz. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájában, amely Győrben, a Bercsényi liget 99-101. szám alatt található az alábbi ügyfélfogadási időben és elérhetőségeken:
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 08.00-11.45-ig, valamint 12.45-15.00-ig.
Péntek: 08.00-11.00-ig.
   
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06-96-528-642
Fax: 06-96-528-643
Irodavezető: Orosz László százados
Ügyintéző: Farkas Szilárd törzszászlós
  Mózner Éva törzszászlós
  Gergely Zsolt zászlós
 
További információt talál az alábbi weboldalakon :
 
Remélem hamarosan Önt is a csapatunk tagjaként üdvözölhetem nálunk az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél!
Sok sikert, erőt és egészséget kívánok!
 
 Inoka Zoltán törzszászlós
ezred vezénylőzászlós

7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18